Một Chữ XẢ

BBT sưu tầm

Nếu cục than bỏ trong tay, trong da, trong thịt th́ sao? Nóng, khó chịu. Vậy mà ḷng ḿnh chứa một trăm cục than th́ người này khổ nhiều hay ít? Khổ thứ nhất là khô héo v́ ngủ không ngon, ăn không ngon. Giận quá làm sao ăn ngon, ngủ ngon được. Khổ thứ hai là giận làm cho ḿnh dễ xấu. Quí vị thấy mỗi lần nổi giận lên gương mặt ḿnh thế nào? Nổi giận lên th́ con mắt đỏ ngầu, mặt đổi màu đổi sắc, không c̣n tốt đẹp nữa. Cả trăm cái giận ở trong ḷng th́ nó đốt riết ḿnh khô héo, xấu xa. Như vậy ôm ấp cái giận mấy chục năm là khôn ngoan hay thiếu khôn ngoan?

Bởi vậy nên người biết tu ai nói ǵ trái ư, ḿnh giận chút rồi bỏ đi, xả đi. Giận làm chi, ngu! Ôm cái giận là ngu chớ không phải khôn, tội ǵ ôm cho khổ. Trong nhà Phật có câu: “Tăng hận bất cách túc” nghĩa là Tăng (người tu) giận không quá một đêm. Chúng ta là Phàm tăng nên tham sân si cũng c̣n, v́ vậy gặp việc trái ư cũng giận. Nhưng giận chút thôi rồi bỏ, chớ không  nên chấp chứa.

Người thế gian thường thích chứa, chứa năm này qua năm nọ. Họ tưởng như vậy là hay, là khôn mà không ngờ đó là tự chuốc họa vào ḿnh, tự đeo khổ cho ḿnh chớ không có lợi ǵ hết. V́ vậy nên Phật dạy phải XẢ hết những giận hờn. Chứa chấp vừa bị khổ trong hiện tại, mà c̣n khổ cả vị lai nữaTrong kinh Phật dạy, người khi sắp bỏ thân này qua đời khác th́ nghiệp thương và nghiệp ghét sẽ đi theo. Bởi v́ thương ai th́ ta nhớ người đó, ghét ai cũng nhớ kẻ đó. Như chúng ta ngồi ôn lại trong ḷng, th́ nhớ những người ḿnh thương và những người ḿnh ghét nhiều nhất phải không? Ghét không mất, thương cũng không mất. V́ vậy càng chứa sâu th́ khi nhắm mắt các nghiệp đó dẫn ḿnh đi đến chỗ thương hoặc chỗ ghét.

Do đó khi chúng ta thọ thân sau, nếu ôm ấp nghiệp ghét nhiều quá th́ đến những gia đ́nh gặp toàn chuyện buồn phiền, hờn giận, không vui. Có bao giờ chúng ta muốn gặp những người ḿnh ghét không? Không muốn. Ai cũng muốn gặp người ḿnh thương. Nhưng trong ḷng thù oán nhiều quá th́ nó sẽ dẫn ḿnh gặp lại những người thù oán. Nên hiện tại khổ mà vị lai cũng khổ luôn. Điều này rất thiết yếu.

Chúng ta phải khéo đừng nuôi dưỡng oán thù trong ḷng, nên buông bỏ hết. Cái ǵ qua rồi không chứa chấp nữa. Hơn thua, phải quấy, chuyện đó không có ǵ quan trọng. Quan trọng ở chỗ làm sao cuộc sống ḿnh b́nh an, thanh thản, tươi vui. Đó mới là điều đáng lưu tâm. Chúng ta sống muốn hạnh phúc, muốn được an lạc th́ nên giữ hay nên xả? Nên xả.. V́ vậy tôi nói tu muốn cho hết khổ th́ phải xả, đừng chứa chấp. Đó là điều thứ hai.

Điều thứ ba, chúng ta đừng cố chấp ư kiến ḿnh là đúng, ư kiến người khác là sai. Bởi v́ ở thế gian này không có ǵ là đúng cố định mà cũng không có ǵ là sai cố định. Chúng ta mở miệng nói với ai cũng “Tôi nghĩ thế này là đúng”. Nếu nói tôi nghĩ như vậy là đúng, người thứ hai nói tôi nghĩ thế khác mới đúng, th́ hai cái đúng nó đụng nhau. Ḿnh đúng theo cái nghĩ của ḿnh, người khác đúng theo cái nghĩ của họ. Ai cũng đúng hết th́ căi lộn hay huề? Thế gian không ai chịu thua ai, ḿnh đúng th́ người khác sai, mà người khác đúng th́ ḿnh sai. Cho nên khi người ta nghĩ khác với ḿnh, mà họ cho rằng họ đúng th́ ḿnh bực lên liền, và người kia cũng nổi tức vậy. Hai cái nổi tức sẽ đi đến khẩu chiến. Khẩu chiến không xong th́ tới thân chiến.

Như vậy chỉ một chữ Xả mà chúng ta được an ổn vui tươi. Cần ǵ phải nhiều. Một chữ mà biết tu là cả cuộc đời sống thoải mái, an vui. Ngược lại quí vị sẽ thấy mặt mày nhăn nhó hoài, bất măn cái này, bất măn cái nọ, bất măn con cái, bất măn vợ chồng, bất măn xă hội… Mấy chục năm cứ nhăn nhó hoài, uổng một cuộc đời. Cho nên ḿnh phải vui tươi xả bỏ, có mấy mươi năm ngắn ngủi, sống làm sao cho thảnh thơi, tạo phước lành để khi nhắm mắt được đến cơi lành, ở đó mà buồn giận làm chi cho khổ.

Vậy mong quí vị nghe hiểu, ứng dụng tu để tất cả chúng ta sống trên thế gian này lúc nào cũng tươi cười, không c̣n buồn bực. Đến lúc nhắm mắt ra đi chúng ta cũng vui luôn. Đó là kết quả tốt đẹp của người Phật tử khéo tu./.