Lữ Đoàn 258

Trước khi đi vào câu chuyện, tôi xin kể sơ qua về tiền-thân cuả LĐ258/TQLC.
Lữ-Đoàn 258 là hiện-thân của Chiến-Đoàn B do Trung-Tá Tôn-Thất-Soạn Chiến-Đoàn Trưởng thành-lập năm 1965.
Chiến-Đoàn-B đă có mặt trên khắp 4 Quân-Khu:
1- Hành-quân trận Ba-Gia, tỉnh Quảng-Ngăi cuối năm 1965.
2 -Trận Việt-An, tỉnh Quảng-Tín năm 1966.
3-Hành-quân Bồng-Sơn và An-Lăo, tỉnh B́nh-Định năm 1967. BCH/CĐ đóng tại Dương-Liễu. TĐ2/TQLC đóng cách BCH/CĐ khoảng 2 cây số. Tôi lên BCH/CĐ để họp hành-quân sau khi hop xong, trời đă xế chiều, Trung-Tá Soạn mời tôi ở lại ăn cơm, nhờ vậy nên tôi đă thoát khỏi một cuôc phục-kích.
Tôi cho tài xế về và khi nào tôi gọi th́ sẽ đến đón. Trên đường về, xe Jeep bị phục-kích. Hạ Sĩ Danh bị VC bắt. Trực-thăng tuần-tiễu dọc QL1 quan-sát thấy, nên báo cho TĐ2 đi cứu Hạ-Sĩ Danh. Chúng bắn chết HS Danh trước khi phân-tán tẩu-thoát.
Tôi c̣n nợ Đại-Tá Soạn v́ đă vừa được ăn cơm, vừa thoát khỏi bị bắt sống hoặc bị giết.
4- Hành-quân Tết Mậu-Thân tại Saigon, năm 1968.
Trong thời gian Trung-tá Soạn giữ chức vụ Chiến-Đoàn Trưởng, đă đem 2 lần tuyên-dương công-trạng trước Quân Đội cho TĐ2/TQLC (Chiến-thắng tại Giáo-Đức, tỉnh Định-Tường 1967 và ở Khiêm-Hạnh, tỉnh Tây-Ninh cuối năm 68) và cho nhiều Tiểu-Đoàn khác nữa.
5- Đầu năm 1970, LĐ-258 là LĐ/TQLC đầu tiên hành-quân vượt biên sang Kampuchia do Đại-Tá Tôn-Thất-Soạn chỉ-huy.
Tháng 6 năm 70 th́ Đại Tá Soạn tham-dự Khoá Chỉ-Huy Tham-Muu tại Trường Đại-Học Quân-Sự Đà-Lạt, bàn-giao Lữ-đoàn 258 cho Trung Tá Nguyễn-Thành-Trí, cựu Tiểu-Đoàn Trưởng TĐ1.
Đầu tháng 7 năm 1971, vừa mới măn-khóa từ Trường Chỉ-Huy Tham-mưu ở Đà-lạt trở về, chưa được đi phép, tôi đă được BTL cấp SVL và phương tiện máy bay C-123 ra Quảng Trị ngay.
Vừa tới phi-trường Quảng-Trị đă có trực-thăng chờ sẵn để đưa tôi tới BCH/LĐ258, lúc này đang đóng tại căn cứ Mai-Lộc, để nhận lănh chúc-vụ Lữ-Đoàn Trưởng thay thế Đại-Tá Nguyễn-Thành-Trí.
LĐ-258 cũng đă tham-dự hành-quân Lam-Sơn 719 vào đầu năm 1971.
Tại sân bay Mai-Lộc đă có xe Jeep chờ sẵn đưa tôi vào BCH/LĐ.
Đại-Tá Nguyễn-Thành-Trí cũng đang chờ tôi đến nhận bàn-giao chỉ-huy Lữ-Đoàn để ông về Saigon lên đường đi du-hoc.
Đại-Tá Trí cũng là hàng xóm sát vách với gia-đ́nh tôi ở trong trại Nguyễn-văn-Nho, Thị-Nghè, hai anh em không xa lạ ǵ nhau. Việc bàn-giao chỉ có khoảng 10 phút để kư biên-bản bàn-giao và bắt tay từ giă. Đại-Tá Trí ra ngay phi trường Mai-lộc v́ máy bay đưa tôi đến c̣n chờ sẵn để đưa Đại-Tá Trí rời Mai Lộc. Gió Lào buổi trưa làm rát mặt, bụi đỏ bao phủ khắp nơi. Khác hẳn với không khí ở Đà-lạt, nơi mà tôi mới từ giă sau 6 tháng tham-dự khoá học.

Tôi được Trung Tá Đỗ-Đ́nh-Vượng Lữ-Đoàn Phó và các Sĩ-Quan Tham-mưu Lữ-Đoàn tŕnh-bày t́nh h́nh.
Khu vuc trách-nhiệm của LĐ là một số căn-cứ do TQLC Hoa-Kỳ đă thiết-lập trước đây nằm trên dẫy Trường-Sơn chế-ngự toàn vùng phía Tây-Nam Bến-Hải theo h́nh ṿng cung Tây Nam; bố-trí chính về hướng Tây là hướng mà địch có thể từ hướng đó di-chuyển đến tấn-công các vị-trí của ta trải dài từ Quảng-Trị đến Gio-Linh.
Ở ṿng cung Đông-Bắc của TQLC là các đơn vị thuộc SĐ3 BB: Các Trung-doàn 56, Trung-đ̣an 2, Trung-đoàn 57. Các đơn-vị này đồn trú trên các căn-cứ từ Tân-Lâm, Carroll, Cồn-Thiên, C1, C2, A1, A2, A3, A4 tới Gio Linh.
Khoảng cách từ Đông-Hà đến Gio-Linh chừng 18 cây số. Căn cứ Mai-lộc nằm trong lănh-thổ quận Hương-Hóa. Quận-trưởng là Thiếu-Tá Đông; tôi đến thăm xă-giao người bạn cũ, người bạn cùng ở TĐ1 với tôi năm 1955.
Quận ở đây nghèo nàn chứ không như những quận khác, dân chúng thưa thớt chỉ có một số người canh-tác trà Xanh làm kế sinh-nhai.

Ngày tôi đến LĐ/258 có các TĐ2 do Thiếu-Tá Nguyễn-Xuân-Phúc TĐT, đóng tại Holcomb, TĐ6 do Thiếu-Tá Đỗ-Hữu-Tùng TĐT, đóng tại Sarge và Bá-Hộ, TĐ3 do Thiếu-Tá Lê-Bá-B́nh TĐT, làm trừ-bị tại Mai-Lộc và TĐ3/PB, do Thiếu Tá Trần-Thiện-Hiệu TĐT. (Có một điểm đặc biệt mà Tôi cũng chẳng hiểu tại sao là suốt cuộc chiến tôi chưa bao giờ hân-hạnh được có TĐ2/PB là thành phần trong LĐ).

Tại căn-cứ Mai-Lộc có nhiều thành-phần cố-vấn gồm TQLC, Bộ Binh, Pháo-Binh tổng-cộng trên dưới 10 người không kể cố-vấn của các Tiểu-đoàn. Một số ở tại BCH/LĐ và một số khoảng 5 người ở trên căn cứ Sarge. Nơi đây họ có một máy viễn-vọng kính hồng ngoại-tuyến rất tối-tân (Infra Red Night Vision Telescope), về ban đêm có thể nh́n thấy những hoạt-động của VC trong phạm vi 20 miles. Đây cũng là loại quân-dụng mới để trắc-nghiệm trên chiến trường VN. Căn hầm thiết-trí dụng-cụ này rất giới-hạn người ra vào ngay cả đối với người Mỹ.
Tôi được mời vào xem, họ giải-thích rằng ban đêm máy đó có thể nh́n thấy được một VC hút thuốc cách xa 20 dậm. Tôi mừng thầm v́ như vậy mấy TĐ ở đây an-toàn quá, đâu có thằng VC nào ṃ tới gần được.

Việc hoán-đổi các đơn-vị tại các căn-cứ đều bằng trực-thăng. Súng cối 160 ly cuả VC đă có yếu tố sẵn, chỉ thấy máy bay xuống là bắn ngay.
Súng cối 160 ly là loại súng bắn chính-xác và có sức tàn-phá tệ-hại nhất, không một hầm nào tại các căn-cứ nêu trên có thể chịu nổi sức công-phá.
Nhờ có ưu-thế về máy bay tuần-thám túc-trực quan-sát trên không-phận nên chúng chỉ có thể pháo khi nào thấy không có máy trên vùng.
Về ban đêm phía ta c̣n có loại C130 có trang bị đại liên 12.7 ly và hỏa-châu, loại C-130 này c̣n có tên là Rồng Lửa sẽ đến bao vùng ngay mỗi khi được yêu-cầu.
Việc tiếp-tế cho các đơn-vị đều bằng phương tiện trực-thăng theo định-kỳ mỗi tuần một lần, nếu nhu-cầu đặc-biệt th́ sẽ có ngay do không-quân VN đảm-trách. Mỗi lần tiếp-tế, tải-thương đều phải có các trực-thăng gunships đi bảo-vệ. Tháng 8-71, căn cứ Bá-Hộ bị pháo nặng-nề, cùng lúc chúng tấn-công mạnh vào căn-cứ từ nhiều phía. Nặng nhất là hướng từ Mai-Lộc lên, có lẽ chúng sợ ta tiếp-viện bằng đường bộ. Không-quân được gọi tới yểm-trợ tiếp-cận (Close air support ) thả bom ngay hàng rào, chúng thiệt hại rất nhiều, một số VC đă xâm-nhập vào được bên trong, cận-chiến đă diễn ra và chúng đă bị anh em cánh B/TĐ6/TQLC tiêu-diệt. TĐT/TĐ6 đề nghị cho cánh B rút khỏi Bá-Hộ. Thấy t́nh-h́nh bất-lợi cho ta, tôi chấp-thuân rút khỏi căn-cứ để tránh tổn-thất v́ pháo. Chúng đă bố-trí mạnh ở hai đường từ căn cứ Sarge sang Ba-Hồ và đường từ Mai-Lộc lên. Hai con đường này vẫn được ta xử-dụng thường-xuyên để thay đổi đơn-vi. Phi-cơ thả bom ngay vào trong căn cứ khi thành-phần cuối cùng của cánh B/TĐ6 rút ra khỏi. Khi được TĐT/TĐ6 và hệ thống cố-vấn báo là cánh B đă xuống được hết chân núi, tôi liên-lạc trực-tiếp được với Thiếu-Tá Cảnh và nói anh em cố-gắng di-chuyển về phía Tây Nam càng xa càng tốt.

Việc rút khỏi căn cứ Bá-Hộ v́ áp-lực qúa mạnh được báo-cáo về Quân-Đoàn, đồng thời tôi xin trực-thăng tiếp-cứu, Trung-Tướng Hoàng-Xuân-Lăm cùng vài SQ tham-mưu QĐ1 và khoảng 9 Sĩ-Quan Không-Quân Hoa-Kỳ thuộc không-đoàn Trực-thăng (trong đoàn này có 1 Thiếu-tướng) đến Mai-Lộc.
Tôi thuyết-tŕnh t́nh-h́nh. Tướng Lăm không nói và cũng không hỏi một điều ǵ sau khi nghe tôi thuyết-tŕnh t́nh h́nh. Phiá người Mỹ đồng-ư tiếp-cứu nhưng v́ thấy Trung -tướng Lăm không có ư-kiến ǵ; tôi sợ người Mỹ có thể đổi ư-kiến. Cuối cùng việc tiếp-cứu được tiến-hành.

Trực-thăng bốc quân rất nguy-hiểm nhưng may mắn không có chuyện ǵ xẩy ra. Nhưng theo tôi th́ có thể là họ cứu ḿnh là v́ có cố-vấn đi cùng. Nếu như không có cố-vấn đi theo cánh B th́ chắc là sẽ có nhiều lư-do kỹ-thuật để họ từ-chối.

Sự suy nghĩ lúc đó của tôi đến bây giờ tôi vẫn thấy đúng. Viết đến đây tôi lại nhớ đến thời gian cuối năm 1968, TĐ2 Trâu-Điên hành-quân dưới sự chỉ-huy của Trung-tá Tôn-Thất-Soạn CĐT/CĐB ở rừng già Tây-Ninh. Ban đêm trong khi đang di chuyển, bị chạm địch, tiếp tục đụng độ và đă có thương-vong. Tôi được cố vấn Mỹ thông-báo là phải rút ra khỏi nơi này để 1/2 tiếng sau sẽ có B52 đánh xuống vùng này. Đang đụng trận, đêm tối như thế này mà lại bảo rời ra khỏi 3 cây số để đánh B52 th́ thật là chuyện không thể làm đươc.
Phần v́ nhân cái lệnh bực ḿnh, chẳng biết từ Quân-Đoàn hay từ đâu mà lại được gửi qua hệ-thống cố-vấn. Tôi thông-báo lên BCH/CĐB để biết và xin can-thiệp. Viên cố vấn chờ câu trả lời của tôi. Phần v́ quá mệt mỏi, sau một vài phút suy nghĩ, tôi trả lời ngắn gọn: Tiểu-đ̣an đang đụng địch, đă có thương-vong, tôi sẽ không đi đâu cả. Nếu không cho lệnh B52 di-chuyển đi mục-tiêu khác được th́ cứ việc ném. Tôi nói để anh báo lên hệ-thống của anh là tôi không đi đâu cả, cứ việc thả bom. Tuy nói mạnh như vậy thôi chứ tôi biết chắc 99.9 % là có cố-vấn Mỹ th́ sẽ không khi nào họ dám ném bom xuống.

Trở lại vấn-đề căn-cứ Bá-Hộ, trong khi rút, cánh B của TĐ6 chỉ đem được các thương-binh nhưng tử-sĩ th́ đă không mang theo được. Đến ngày hôm sau th́ quân BV cũng đă rút khỏi căn-cứ v́ bị phi-pháo. Trực-thăng thăm-ḍ nhiều lần ở ngay trên đỉnh Bá-Hộ để xem có phản-ứng ǵ không. Sau nhiều lần bay trên căn-cứ không thấy c̣n hoạt-động ǵ cuả địch, một tiểu đội tiền-phong có một cố-vấn đi cùng để liên-lạc không-yểm cho chính-xác. Toán quân này được đổ xuống an-toàn. ĐĐ1/TĐ2 do Đại úy Lâm-Tài-Thạnh chỉ-huy đă di-chuyển theo đường bộ từ Mai-Lộc lên tái-chiếm Ba-Hộ cùng ngày.
Do đó việc thu-lượm các tử-sĩ để đem về Mai-Lộc được tiến-hành theo kế-hoạch đă định. Các tử-sĩ được để vào trong các Body Bags bằng nylon và đặt sẵn vào lưới, trực-thăng đến móc lưới đem về sân bay Mai-Lộc.

Tổng-số 23 tử sĩ. Đại-Úy Quách-Ngọc-Lâm có nhiệm-vụ làm thẻ ghi danh-tánh tử-sĩ trước khi đưa về Saigon, anh báo-cáo là đă đếm được tổng-cộng có 24 cái túi Nylon. Kiểm-soát lại th́ thấy túi thứ 24 chứa thi-hài của một người mặc kaki vàng, và v́ trong đêm tối nên anh em đă để nhầm thêm một tử-thi VC vào túi đó. Tử thi này cũng đă được chôn-cất tại Mai-Lộc.
Tại Mai-Lộc có một cố-vấn Bộ-Binh Mỹ, anh này biết nói tiếng Việt rất rành-rẽ, và có liên-hệ tới một sự viêc xẩy ra như sau:
Vào một đêm, Đại Đội Viễn Thám B báo-cáo tiểu-đội đi phục-kích đă bắn chết một tên VC thu một AK 47 và một máy PRC 25.
Câu chuyện chỉ đơn-giản như vậy, nhưng phiá cố-vấn Mỹ hỏi tôi về tên của VC bị bắn chết đêm qua. Anh ta nói với tôi rằng "Ông làm ơn cho người xem-xét tên VC bị bắn đêm hôm qua có phải tên Thu không? Cứ mở cái nón cối ra th́ sẽ thấy có tên Thu viết ở bên trong đó!”
Tôi thăc-mắc hỏi lại là tại sao ông lại biết người này tên Thu ?
Ông ta trả lời rằng hàng đêm vẫn nói chuyên với một VC tên là Thu. Đêm qua không liên-lạc được nữa. Tôi cho lệnh đi kiểm-soát sự việc ra sao, quả nhiên ở trong nón người này có viết tên Thu. Hai bên đă liên-lạc với nhau từ hồi nào, và do nguyên-nhân nào th́ tôi cũng không biết và cũng không hỏi v́ nếu có hỏi cũng chưa chắc đă được câu trả lời thoả đáng, th́ chỉ khiến bực ḿnh thêm mà thôi.

Khoảng cuối tháng 9 t́nh-h́nh lắng-dịu, căn-cứ Bá-Hộ đă được tu-sửa cho kiên-cố hơn . V́ học xong đi thẳng ra HQ, nên tôi đă không có dịp gần gia-đ́nh. Nay thấy t́nh-h́nh tạm yên, nên tôi nói nhà tôi ra Mai-Lộc cho biết vùng Hỏa Tuyến và những sự gian-khổ cuả anh em chúng tôi.
Hai cháu gái lớn ở nhà đi học, nhà tôi và cháu gái 3 tuổi ra Tân-Sơn-Nhất và được Không-Quân cho quá-giang bằng C-130 từ Saigon ra Quảng-Tri. Những chiếc C-130 này đă được tháo hết ghế ngồi ngơ hầu có rộng chỗ để chuyên chở quân-dụng ra tiền-tuyến và thuận-tiện chở thương-binh cùng tử-sĩ về Saigon. Tôi ra Quảng-Trị đón và đưa nhà tôi và cháu đi một ṿng phố thị-xă Đông-Hà, ăn một tô ḿ rồi vào Mai-Lộc. Tôi lên BCH làm việc, hai mẹ con ở trong hầm, không dám đi ra ngoài v́ nóng và gió Lào bụi đỏ không chịu nổi. Mới đến được 1 ngày th́ chúng tôi đă lại có lệnh hành-quân.

Cuộc hành-quân này vào sâu hơn 20 cây số về hướng Tây dọc đường số 9 sang Lào.
V́ ngoài tầm pháo-Binh yểm-trợ nên pháo-Binh cơ-hữu cũng được trực-thăng vận vào để yểm-trợ hành-quân. Trước khi HQ, tôi và cố-vấn Trưởng đă bay đi quan-sát.
Trực-thăng chở tôi đă bị bắn trúng đạn tại đuôi không bị gẫy, chỉ hư-hại nhẹ, nhưng phải đáp khẩn-cấp xuống gần Khe-Sanh, và chỉ vài phút sau khi hạ cánh, đă được trực-thăng Hoa-Kỳ đến tiếp-cứu ngay, rất may là không ai bị thương.
Tôi đă không dám nói cho nhà tôi và cháu biết chuyện trực-thăng bị bắn trúng.
Sáng hôm sau trước khi đi hành-quân, tôi nhờ cố-vấn giúp cho phương-tiện đưa nhà tôi và cháu ra Quảng-trị để về lại Saigon. Với 3 đứa con nhỏ, chồng đi hành-quân không chắc có ngày về, tinh-thần của nhà tôi không vững, cộng thêm vào những lần đă thay mặt tôi đi dự đám tang bạn bè tử-trận như anh Nguyễn-Văn-Nho, Dương-Hạnh-Phước, Nguyễn-Bá-Liên, với tinh-thần đă sẵn yếu kém nên càng trở nên suy-sụp. Bác-sĩ ở VN cho uống thuốc an-thần nhiều quá, nên bây giờ hoàn-toàn mất hết trí-nhớ không c̣n biết ǵ nữa đă hơn 8 năm nay.

Khu-vực hành-quân sắp tới là đồi Hickory, nơi đây là căn-cứ cũ của TQLC-Hoa-Kỳ chiếm-đóng và đă có chôn dấu nhiều quân-dụng quan-trọng v́ không kịp mang theo trước khi rút. Lần này LĐ-258 có nhiệm-vụ vào để xem có thu-hồi được ǵ không.

Trước khi đổ quân, oanh-tạc cơ B52 đă đánh xuống căn-cứ nhiều lần, và nhiều phi-vụ khu-trục đánh phá trước khi đoàn trực-thăng chở quân bay đến mục tiêu. Trong khi cây cối, đất bụi c̣n bay ở trên trời, vậy mà khi trực-thăng vừa đổ quân xuống là đụng ngay. Một trực-thăng bị trúng đạn rớt trên triền núi nhưng phi-hành đoàn và anh em chỉ bị xây sát nhẹ. Cuộc chạm súng cũng chỉ là lẻ tẻ của mấy cái chốt địch đă thoát chết v́ bom của B52. Bên ta cũng không gặp mấy khó khăn ǵ trong khi thanh-toán mục-tiêu.
Sau khi làm chủ t́nh-h́nh, kiểm-soát căn-cứ th́ không c̣n t́m thấy những dụng cụ do người Mỹ đă để lại nữa. Có thể bom đạn đă phá- hủy hết rồi chứ VC cũng không lấy được ǵ. Sau vài ngày hành-quân th́ tất cả lại trở về Mai Lộc.
Sau do chúng tôi được LĐ-369 hoán-đổi, BCH/LĐ/258 cùng TĐ3 di-chuyển lên C2 và TĐ9 lên các căn-cứ A1, 2, 3 và 4 ở Gio-Linh.
Lữ-đoàn ăn tết năm Nhâm-Tư 1972 tại C2 (Ngày 15-2 nhằm mồng 1 Tết ) Cô chủ Câu lạc-Bộ ở căn-cứ đem biếu BCH/LĐ vài cái bánh chưng để ăn tết. Ăn tết xong, LĐ 258 được các đơn-vị thuộc Sư Đoàn 3 thay-thế. BCH Lữ Đoàn được về hậu-cứ nghỉ khoảng 4 tuần lễ.

Giữa tháng 3-1972 lại trở ra Vùng 1, họat-động ở vùng căn-cứ Evans, nay đây, mai đó, BCH/LĐ/258 dường như đă có mặt ở tất cả mọi nơi, mọi chỗ:
1- Ngày 1 tháng 4-72 LĐ-258 được lệnh lên Ái-Tử để thay thế vào vị-trí BTL/SĐ3-BB di-chuyển về đặt trong cổ-thành Quảng-Trị. Vừa tới, VC đă bắn cả ngàn quả đại-bác 130 ly vào Ái-Tử.
Ngày 9-4, một Trung-đoàn BB+Trung-đoàn 202 chiến-xa của CSBV đă tấn-công vào vị-trí của TĐ6/TQLC ở căn-cứ Pedro (Phượng-Hoàng) và pháo vào TĐ1, TĐ3, TĐ3/PB và BCH/LĐ tại Ái-Tử, Quảng-Trị. Trung-đoàn BB bị thiệt hại nặng, trung đoàn 202 CX đă bị TĐ6/TQLC, ḿn chống chiến xa, không-quân, Chi-Đoàn Chiến Xa M48 và TĐ3 /PB bắn cháy, tiêu diệt hoàn toàn. Không một chiếc nào chạy thoát. Một chiếc bị bắt c̣n nguyên vẹn được đem về Saigon triển-lăm ởtrước toà Đô-Chánh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến Việt-Nam, quân-đội Bắc-Việt đă xử-dụng chiến-xa vào chiến-trường Quân-Khu 1.
2- Tái-chiếm thị-xă và cổ-thành Quảng-Trị ngày 16-9-72 (Gồm các TĐ1, TĐ2, TĐ5, TĐ6, TD9,TD1 PB, Thiết-đoàn 17 KB, Chi- Đoàn chiến-xa M-48).
Kể từ ngày 9-4 đến ngày 16-9-72. LD/258 đă chịu tổn-thất như sau :
Về phía ta có 637 tử thương và 3274 bị thương. Về phía địch có 5442 chết và 83 bị bắt sống làm tù binh.

3- Đánh ch́m chiếc tầu quân-vận của Hải-Quân BV chở đạn dược và lương khô ở ngoài khơi bờ biển Mỹ-Thủy, tỉnh Quảng-Trị ngày 20 tháng 6 năm 74 hồi 9 giờ 57 phút. Chiếc tầu này chạy cách bờ hơn 1 cây số. Pháo-bịnh thuộc TĐ1/B/TQLC đă bắn chặn để tàu phải cặp vào Mỹ thủy, chiếc tầu đă không chịu vào mà c̣n xả súng bắn vào phía ta. Chiến-xa M48 đă có mặt sẵn ở bờ biển, được lệnh khai-hỏa bằng đại bác 90 ly. Chiếc tầu bị trúng đạn, quay một ṿng rồi từ từ ch́m xuống ḷng biển, và một phần vẫn c̣n nổi trên mặt nước v́ nơi đó biển không sâu lắm.

Tháng 12 năm 1974, tôi bàn-giao Lữ-Đoàn 258 cho Đại-Tá Nguyễn-Năng-Bảo. Trong lúc này BCH/LĐ đóng tại ngă tư Hội-Yên trên đường phố “Buồn-Thiu” để lên đường đi thành lập LĐ-468. Tôi ở LĐ 258/ TQLC 4 năm, có được về hậu-cứ một lần vào khoảng 1 tháng. Trách-vụ của LĐT ở BC/TQLC chỉ là chỉ-huy chiến-thuật chứ không có nhiều thực-quyền như của các LĐT bên SĐ/ND và các Trung-Đoàn Trưởng bộ-binh. Thông thường LĐT trách-nhiệm sinh mạng gần 4000 người, nhưng đôi khi có tới trên 5000 anh em như là trận tái chiếm cổ-thành Quảng-Trị năm 1972.
Với trách-vụ thật rất nặng-nề như vậy, nhưng quyền hạn th́ không có ǵ mấy. Tất cả mọi vấn-đề từ thăng-thưởng, bổ-nhiệm cán-bộ, quản-trị hành-chánh đều nằm hết ở trên cấp-bộ Sư Đoàn.

Viết lại để các NT và Chiến-Hữu biết thêm về LĐ-258/TQLC trên đường hành-quân.
Lịch-sử đă sang trang, mọi việc của ngày hôm qua, thuộc về quá-khứ, đă đi vào dĩ-văng.

MX Ngô-Văn-Định 
(San José ngày 1-10-03, kỷ-niệm 49 năm thành-lập BC/TQLCVN)

 


Chiến Sử

Tiến tŕnh thành lập và phát triển  BC TQLC
Chiến sử TQLC
Binh Chủng TQLC
Sơ lược về BC TQLC
Trung Tá Lê Quang Trọng - Chỉ Huy Trưởng TQLCVN đầu tiên
Đại Úy Bùi Phó Chí vị Tiểu Đoàn Trưởng TQLC đầu tiên
Trung Tá Lê Nhữ Hùng - người đă góp công nhiều cho sự hùng mạnh của Đoàn Quân Mũ Xanh
Tiến tŕnh thành lập Chiến Đoàn & Lữ Đoàn
Lữ Đoàn 258
Lữ Đoàn 369
Tiểu Đoàn 1 - Quái Điểu
Tiểu Đoàn 1 PB - Lôi Hỏa
Tiểu Đoàn 2 - Trâu Điên
Tiểu Đoàn 3 - Sói Biển
Tiểu Đoàn 4 - Ḱnh Ngư
Tiểu Đoàn 5 - Hắc Long
Tiểu Đoàn 6 - Thần Ưng
Tiểu Đoàn 7 - Hùm Xám
Tiểu Đoàn 8 - Ó Biển
Tiểu Đoàn 9 - Mănh Hổ
Tiểu Đoàn Tổng Hành Dinh
Tiểu Đoàn Truyền Tin
Pháo Binh TQLC
Viết cho những người pháo thủ Mũ Xanh
Một đoạn đường trong cuộc đời Y Sĩ TQLC


1963 - 1967

Mật khu Đỗ Xá
Chiến dịch Sống T́nh Thương
Hành quân Hội Đồng Sẩm
Tiểu Đoàn 2 - Trận An Qúi
Tiểu Đoàn 2 - Trận chiến Tam Quan
Tiểu Đoàn 3 - Trận Bàng Long, Cay Lậy
Tiểu Đoàn 4 - Trận B́nh Giả lúc khởi đầu
Tiểu Đoàn 4 - B́nh Giả ơi! C̣n nhớ măi
Tiểu Đoàn 5 - Trận Mộ Đức
Tiểu Đoàn 5 - Trận Mộ Đức & Cái chết của vị TĐT
Chiến Đoàn A - Trận Phụng Dư
Chiến Đoàn A - Trận Đức Cơ
Chiến Đoàn B và TĐ-5 Dù Truy Kích CQ ở Ba Gia
Chiến Đoàn B - Cuộc hành quân đổ bộ Deckhouse V Sóng Thần


1968 - Mậu Thân

Tiểu Đoàn 6 - Trận Mậu Thân
TQLC Trong Tết Mậu Thân
Chiến Đoàn A - Trận Mậu Thân
H́nh Ảnh T/T Nguyễn Văn Thiệu thăm TĐ2/TQLC


1969 - 1970

Cuộc hành quân qua Cambodia
Tiểu Đoàn 4 - Hành quân Cambodia
Tiểu Đoàn 7 - Những ngày đầu
Tiểu Đoàn 8 - Trận Cam-Bốt
Lữ Đoàn B  - Vượt biên qua Kampuchia


1971 - Hạ Lào

Hành quân Lam Sơn 719
Tiểu Đoàn 1 PB - Lôi Hỏa sang Lào
Tiểu Đoàn 2 - Hành quan Lam Sơn 719
Tiểu Đoàn 3 PB - Căn cứ hỏa lực Hồng Hà
Tiểu Đoàn 4 - Đêm Hạ Lào sao dài quá!
Tiểu Đoàn 9 - Trận chiến Ba Ḷng
Tiểu Đoàn 9 - Trận chiến Động Cù Mông
Khoá 22 và Lam Sơn 719 Hạ Lào


1972 - Mùa hè đỏ lửa

TQLC/VN và cuộc tấn công của csBV tại Vùng I
Tiểu Đoàn 3 - Tại Đông Hà
Tiểu Đoàn 3 - Đối diện chiến xa địch
Tiểu Đoàn 3 PB - Tay đôi với tụi nó...
Tiểu Đoàn 4 - Mùa hè đỏ lửa
Tiểu Đoàn 5 - Những ngày đầu
Tiểu Đoàn 6 - Thần Ưng trong mùa hè đỏ lửa
Tiểu Đoàn 6 - Xé xác tăng địch
Tiểu Đoàn 7 - Ngày đầu cuộc chiến
Lữ Đoàn 258 - Chiến thắng Quảng Trị tháng 4, 1972
Công sản BV bị TQLC đánh bại tại Đông Hà
Hành lang máu
Tiểu Đoàn 9 - Trận chiến cầu Bến Đá
Tiểu Đoàn 9 - Rừng núi Barbara
Lữ Đoàn 369 - Trân sông Mỹ Chánh
Tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị ngày 19-6-1972
Tiểu Đoàn 1 - Thử lửa đầu tiên
Tiểu Đoàn 1 - Nhảy vào Triệu Phong
Tiểu Đoàn 1 - Đổ bộ trong ḷng địch
Tiểu Đoàn 1 PB - 20,000 đạn đại bác mỗi ngày
Tiểu Đoàn 2 - Cuộc chiến Cổ Thành Quảng Trị
Tiểu Đoàn 2 - Tái chiếm Dinh Tỉnh Trưởng & Toà Hành Chánh Quảng Trị
Tiểu Đoàn 3 & 6 - Tiến về Quảng Trị
Tiểu Đoàn 3 - Tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị
Tiểu Đoàn 3 - Dựng cờ
Tiểu Đoàn 5 - Hắc Long dậy sóng
Tiểu Đoàn 5 - Đánh trên đầu địch
Người Pháo Thủ TQLC trong cuộc chiến 1972
Pháo Binh TQLC và trận Quảng Trị
Cờ bay trên Cổ Thành Quảng Trị


1973 - 1974

Tiểu Đoàn 2 - Cửa Việt, một chiến thắng vẻ vang và ngậm ngùi
Tiểu Đoàn 3 PB - Trước khi ngưng bắn
Tiểu Đoàn 4 - Hành quân Cửa Việt
Lữ Đoàn 258 - Chiến tích sau cùng


1975

Hương lộ 555 lẻ loi
Tiểu Đoàn 7 và Lữ Đoàn 147
Lữ Đoàn 147 - Di tản chiến thuật
Tiểu Đoàn 4 - Trận đánh cuối cùng
Tiểu Đoàn 9 - Trận đánh cuối cùng
Băi biển Non Nước: Một kết thúc tức tưởi, oan nghiệt
Vị TĐT cuối cùng của Tiều Đoàn 1 Quái Điểu


Y Sĩ TQLC: Những người không thích sống lâu