Tiểu Đoàn 1/PB/TQLC - 20,000 Đạn Đại Bác Mỗi Ngày

MX ĐOÀN TRỌNG CẢO

Sau cuộc hành quân Lam Sơn 719 sang Hạ Lào, Lữ Đoàn 369 Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) tiếp tục tăng phái cho Sư Đoàn 1 Bộ Binh tham dự các cuộc hành quân phía Tây Huế, sau đó lại tăng phái cho Sư Đoàn 3 Bộ Binh hành quân ở phía Tây Quảng Trị, gần vùng giới tuyến. Tháng 3/1972, Pháo Đội B do Đại Úy Nguyễn Văn Tâm làm pháo đội trưởng đóng tại căn cứ hỏa lực Carroll với Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn (của Sư Đoàn 3) bị bắt, chỉ thoát được độ gần 30 chiến binh.

Lữ Đoàn 369 đang ở Saigon dưỡng quân th́ được lệnh cùng Bộ Tư lệnh Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến không vận ra Huế. Quân Bắc Việt ào ạt tràn qua vĩ tuyến 17 tấn công vào các cứ điểm của Sư Đoàn 3 Bộ Binh và các lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến.

Lữ Đoàn 369 được đưa ra Quảng Trị với trách nhiệm bảo vệ phía Tây Quốc Lộ 1 từ sông Mỹ Chánh ra phía Bắc tới sông Trương Phước. Lữ đoàn gồm có các tiểu đoàn 2, 5, 9 và Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh được tăng cường thêm một pháo đội 155 ly và một pháo đội 175 ly của Quân Đoàn I. Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh đóng tại căn cứ Nancy. Hai pháo đội --1 pháo đội 155 ly, c̣n Pháo Đội C đóng ở phía Tây căn cứ Nancy để yểm trợ cho Tiểu Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến. Thời gian này Tiểu đoàn 1 Pháo Binh bị địch pháo kích liên tục đến nỗi có ngày phải di chuyển tới 4 lần. Về sau Tiểu Đoàn 9 Thủy Quân Lục Chiến bắt được một toán tiền sát Bắc Việt th́ lúc đó mới hết bị pháo kích.

Lữ Đoàn 369 Thủy Quân Lục Chiến hoàn thành trách nhiệm bảo vệ sườn phía Tây an toàn cho toàn bộ Sư Đoàn 3 Bộ Binh cùng các đơn vị phụ thuộc và toàn bộ tỉnh Quảng Trị an toàn rút về phía Nam. Trận chiến thật là dữ dội, đă được Đại Tá Phạm Văn Chung (lữ đoàn trưởng) điều động khéo léo nên đă chặn đứng được sức tiến dũng mănh của cả một quân đoàn Bắc Việt tăng cường mặt trận B5.

Ngày 30 tháng 4/1972, Lữ Đoàn 369 đă hoàn thành nhiệm vụ rút lui và lập tuyến pḥng thủ ở sông Mỹ Chánh. Trung Tá Nguyễn Thế Lương thay thế Đại Tá Phạm Văn Chung với chức vụ lữ đoàn trưởng Lữ Đoàn 369. Đại Tá Phạm Văn Chung về Bộ Tư Lệnh giữ chức vụ tham mưu trưởng Hành quân. Lữ Đoàn 258 thay Lữ Đoàn 369 trấn giữ tuyến Mỹ Chánh. Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh tăng phái cho Lữ Đoàn 258. Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh tăng phái cho Lữ Đoàn 147, và Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh tăng phái cho Lữ Đoàn 369.

Cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị được Quân Đoàn I tổ chức gồm có hai sư đoàn tổng trừ bị: Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến. Vùng trách nhiệm của Sư Đoàn Nhảy Dù nằm về phía Tây Quốc Lộ 1 cho đến chân dăy Trường Sơn. C̣n sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến phụ trách mặt Đông Quốc lộ 1 ra tới biển.

Ngày 28 tháng 6/1972, Lữ Đoàn 258 bên trái, Lữ Đoàn 147 bên phải, đồng xuất phát qua tuyến sông Mỹ Chánh. Lữ Đoàn 369 được giữ lại làm lực lượng trừ bị. Bộ Tư Lệnh đóng tại Cổ Thành, Huế. Từ ngày 1 tháng 5/1972 tới ngày 28 tháng 6/1972, Quân Đoàn I mở chiến dịch Phong Lôi dùng tất cả pháo binh Thủy Quân Lục Chiến được tăng cường: một tiểu đoàn 155 ly, hai tiểu đoàn 105 ly của Quân Đoàn và của Sư Đoàn 1, một tiểu đoàn 175 ly cùng với hải pháo của Hải quân Hoa Kỳ. Không Quân chiến lược và chiến thuật Hoa Kỳ bắn phá từ sông Mỹ Chánh lên phía Bắc. Mỗi ngày được tiêu thụ trung b́nh 20 ngàn trái đại bác đủ loại cùng với 7,000 quả đạn hải pháo Hoa Kỳ.

Lữ Đoàn 258 với nỗ lực chính tấn công vào Thành phố Quảng Trị, từ Quốc lộ 1 tới phía Đông là sông Vĩnh Định, gồm 3 tiểu đoàn 3, 6, 8 và Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh. Đặc biệt ở trận này họ hoàn toàn dùng Pháo Binh cơ hữu của Việt Nam. Không lực Hoa Kỳ chỉ đánh ở phía Bắc sông Thạch Hăn. Duy nhất một phi vụ F-4 dùng smart bomb (PCL: loại bom thả từ máy bay và được điều khiển từ máy bay bởi tia laser) phá thủng một lỗ ở phía Đông Nam Cổ Thành để dùng cho các chiến binh Việt Nam Cộng Ḥa xâm nhập vào.

Trong trận này có ngày Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh đă bắn tới 21,000 quả đạn, luôn cả phần bắn phản pháo vào các vị trí đại bác của Cộng quân ở bên kia sông Thạch Hăn. Pháo binh cả hai bên đă liên tục ngày-đêm yểm trợ cho quân ḿnh giành nhau từng thước đất trong thành phố Quảng Trị. Sau khi chiếm xong thành phố và Cổ Thành th́ toàn thể thành phố Quảng Trị không c̣n một căn nhà nào cả, ngoại trừ thánh đường La Vang với tượng đài Đức Mẹ, ba ngôi chùa phía Tây Quốc Lộ 1 mà tôi không nhớ rơ tên.

Tháng 11/1973, Thiếu Tá Nguyễn Hữu Lạc thay thế Trung Tá Đoàn Trọng Cảo (đi thụ huấn) giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng cho đến ngày 30 tháng 4/1975.

MX ĐOÀN TRỌNG CẢO

 


Chiến Sử

Tiến tŕnh thành lập và phát triển  BC TQLC
Chiến sử TQLC
Binh Chủng TQLC
Sơ lược về BC TQLC
Trung Tá Lê Quang Trọng - Chỉ Huy Trưởng TQLCVN đầu tiên
Đại Úy Bùi Phó Chí vị Tiểu Đoàn Trưởng TQLC đầu tiên
Trung Tá Lê Nhữ Hùng - người đă góp công nhiều cho sự hùng mạnh của Đoàn Quân Mũ Xanh
Tiến tŕnh thành lập Chiến Đoàn & Lữ Đoàn
Lữ Đoàn 258
Lữ Đoàn 369
Tiểu Đoàn 1 - Quái Điểu
Tiểu Đoàn 1 PB - Lôi Hỏa
Tiểu Đoàn 2 - Trâu Điên
Tiểu Đoàn 3 - Sói Biển
Tiểu Đoàn 4 - Ḱnh Ngư
Tiểu Đoàn 5 - Hắc Long
Tiểu Đoàn 6 - Thần Ưng
Tiểu Đoàn 7 - Hùm Xám
Tiểu Đoàn 8 - Ó Biển
Tiểu Đoàn 9 - Mănh Hổ
Tiểu Đoàn Tổng Hành Dinh
Tiểu Đoàn Truyền Tin
Pháo Binh TQLC
Viết cho những người pháo thủ Mũ Xanh
Một đoạn đường trong cuộc đời Y Sĩ TQLC


1963 - 1967

Mật khu Đỗ Xá
Chiến dịch Sống T́nh Thương
Hành quân Hội Đồng Sẩm
Tiểu Đoàn 2 - Trận An Qúi
Tiểu Đoàn 2 - Trận chiến Tam Quan
Tiểu Đoàn 3 - Trận Bàng Long, Cay Lậy
Tiểu Đoàn 4 - Trận B́nh Giả lúc khởi đầu
Tiểu Đoàn 4 - B́nh Giả ơi! C̣n nhớ măi
Tiểu Đoàn 5 - Trận Mộ Đức
Tiểu Đoàn 5 - Trận Mộ Đức & Cái chết của vị TĐT
Chiến Đoàn A - Trận Phụng Dư
Chiến Đoàn A - Trận Đức Cơ
Chiến Đoàn B và TĐ-5 Dù Truy Kích CQ ở Ba Gia
Chiến Đoàn B - Cuộc hành quân đổ bộ Deckhouse V Sóng Thần


1968 - Mậu Thân

Tiểu Đoàn 6 - Trận Mậu Thân
TQLC Trong Tết Mậu Thân
Chiến Đoàn A - Trận Mậu Thân
H́nh Ảnh T/T Nguyễn Văn Thiệu thăm TĐ2/TQLC


1969 - 1970

Cuộc hành quân qua Cambodia
Tiểu Đoàn 4 - Hành quân Cambodia
Tiểu Đoàn 7 - Những ngày đầu
Tiểu Đoàn 8 - Trận Cam-Bốt
Lữ Đoàn B  - Vượt biên qua Kampuchia


1971 - Hạ Lào

Hành quân Lam Sơn 719
Tiểu Đoàn 1 PB - Lôi Hỏa sang Lào
Tiểu Đoàn 2 - Hành quan Lam Sơn 719
Tiểu Đoàn 3 PB - Căn cứ hỏa lực Hồng Hà
Tiểu Đoàn 4 - Đêm Hạ Lào sao dài quá!
Tiểu Đoàn 9 - Trận chiến Ba Ḷng
Tiểu Đoàn 9 - Trận chiến Động Cù Mông
Khoá 22 và Lam Sơn 719 Hạ Lào


1972 - Mùa hè đỏ lửa

TQLC/VN và cuộc tấn công của csBV tại Vùng I
Tiểu Đoàn 3 - Tại Đông Hà
Tiểu Đoàn 3 - Đối diện chiến xa địch
Tiểu Đoàn 3 PB - Tay đôi với tụi nó...
Tiểu Đoàn 4 - Mùa hè đỏ lửa
Tiểu Đoàn 5 - Những ngày đầu
Tiểu Đoàn 6 - Thần Ưng trong mùa hè đỏ lửa
Tiểu Đoàn 6 - Xé xác tăng địch
Tiểu Đoàn 7 - Ngày đầu cuộc chiến
Lữ Đoàn 258 - Chiến thắng Quảng Trị tháng 4, 1972
Công sản BV bị TQLC đánh bại tại Đông Hà
Hành lang máu
Tiểu Đoàn 9 - Trận chiến cầu Bến Đá
Tiểu Đoàn 9 - Rừng núi Barbara
Lữ Đoàn 369 - Trân sông Mỹ Chánh
Tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị ngày 19-6-1972
Tiểu Đoàn 1 - Thử lửa đầu tiên
Tiểu Đoàn 1 - Nhảy vào Triệu Phong
Tiểu Đoàn 1 - Đổ bộ trong ḷng địch
Tiểu Đoàn 1 PB - 20,000 đạn đại bác mỗi ngày
Tiểu Đoàn 2 - Cuộc chiến Cổ Thành Quảng Trị
Tiểu Đoàn 2 - Tái chiếm Dinh Tỉnh Trưởng & Toà Hành Chánh Quảng Trị
Tiểu Đoàn 3 & 6 - Tiến về Quảng Trị
Tiểu Đoàn 3 - Tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị
Tiểu Đoàn 3 - Dựng cờ
Tiểu Đoàn 5 - Hắc Long dậy sóng
Tiểu Đoàn 5 - Đánh trên đầu địch
Người Pháo Thủ TQLC trong cuộc chiến 1972
Pháo Binh TQLC và trận Quảng Trị
Cờ bay trên Cổ Thành Quảng Trị


1973 - 1974

Tiểu Đoàn 2 - Cửa Việt, một chiến thắng vẻ vang và ngậm ngùi
Tiểu Đoàn 3 PB - Trước khi ngưng bắn
Tiểu Đoàn 4 - Hành quân Cửa Việt
Lữ Đoàn 258 - Chiến tích sau cùng


1975

Hương lộ 555 lẻ loi
Tiểu Đoàn 7 và Lữ Đoàn 147
Lữ Đoàn 147 - Di tản chiến thuật
Tiểu Đoàn 4 - Trận đánh cuối cùng
Tiểu Đoàn 9 - Trận đánh cuối cùng
Băi biển Non Nước: Một kết thúc tức tưởi, oan nghiệt
Vị TĐT cuối cùng của Tiều Đoàn 1 Quái Điểu


Y Sĩ TQLC: Những người không thích sống lâu