Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam

Lời nói đầu: Nhân ngày tổ chức kỷ niệm 57 năm ngày thành lập TQLCVN, hội TQLC Dallas xin được phép góp nhặt tài liệu về chiến sử của Sư Đoàn TQLCVN qua nhiều tác giả, cùng sự góp ư của một số niên trưởng, chiến hữu để h́nh thành bài viết nầy. Đặc biệt nhất là sự giúp đỡ nhiệt thành của niên trưởng Đồ Sơn Ngô Văn Định

Binh chủng TQLC là Lực Lượng Tổng Trừ Bị QLVNCH. Trong quá tŕnh 21 năm vừa thành lập vừa phát triển và chiến đấu để chống lại cuộc xâm chiếm Miền Nam của Cộng sản Bắc Việt. Ngày 1 tháng 10 năn 1954 sau khi Pháp và Việt Cộng kư kết hiệp định Geneve (20-7-1954), 12 đơn vị Cảm Tử Quân ở Bắc Việt  ( Commando 13)di chuyển vào Nam hợp với 3 đại đội Tuần Giang ở Hội An, Khánh Ḥa và Thị Nghè thành lập Tiểu đoàn 1 Bộ Binh Hải Quân do Đại úy Roger Bùi Phó Chí chỉ huy, con chim đầu đàn của Binh Chủng TQLCVN. Đó là Tiểu Đ̣an 1 TQLC Quái Điểu sau nầy.

        

Sau khi chiến dịch Hoàng Diệu nhằm tảo thanh quân B́nh Xuyên ở Rừng Sát chấm dứt ngày 24/10/1955 Đại úy Nguyễn Kiên Hùng Chỉ Huy Trưởng Liên đoàn Tuần Giang và Xung Kích số 1, được chỉ định thành lập Tiểu đoàn 2 Đổ Bộ. Đơn vị tân lập đồn trú tại Long Hải, Bà Rịa. Đầu năm 1956 rời về căn cứ Rạch Dừa Vũng Tàu. Tháng 6 1957 di chuyển về căn cứ Cam Ranh của Hải Quân Pháp trao lại, là nơi quân đội Pháp đă dùng để huấn luyện lực lượng Thủy Bộ trong giai đoạn cuối cuộc chiến Đông Dương. Đó cũng là tiền thân của Tiểu Đoàn 2 TQLC.( Danh xưng “Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên “đươc bắt đầu sau trận đánh tại An Quư, Tam Quan Bồng Sơn tháng 2-1966 và cũng từ đây các danh xưng cho các tiểu đoàn TQLC khác cũng được ra đời.) Thiếu Tá Lê Nhữ Hùng được bổ nhiệm chức vụ Chỉ Huy Trưởng TQLC để chỉ huy các đơn vị trênNgày 1/9/1957 Tiểu Đ̣an 3 Đổ Bộ được chính thức ra đời, Đại úy Lê Nguyên Khang thành lập xong giao lại cho Đại úy Trần Trung Ái, Xử Lư Thường Vụ chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng một thời gian ngắn rồi sau đó là Đại úy Nguyễn Kiên Hùng. Tiểu Đoàn cũng đă được cải danh là Tiểu Đoàn 3 TQLC Sói Biển cho đến hết cuộc chiến năm 1975.

Tháng 6 /1960 Đại úy Lê Nguyên Khang đang đảm nhiệm Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1, thăng cấp Thiếu Tá và được bổ nhiệm chức vụ Chỉ Huy Trưởng TQLC thay thế Thiếu Tá Lê Nhữ Hùng.

Tháng 9/1961 Đại úy Bùi thế Lân thành lập Tiểu Đoàn Đổ Bộ thứ tư tại trại Cửu Long, Thị Nghè, Gia Định Sau khi hoàn tất huấn luyện TĐ di chuyển ra đồn trú tại trại Hoàng Hoa Thám nằm trên đường Lê Lợi, Vũng Tàu vào đầu tháng 3 năm 1962. Sau nầy là Tiểu Đoàn 4 Ḱnh Ngư TQLC.

Để yểm trợ đặc biệt cho các cuộc Hành Quân Thủy Bộ, Đại đội Yểm Trợ Thủy Bộ, Đại đội Vận Tải, Đại đội Truyền Tin, Đại đội Quân Y…, kế tiếp nhau ra đời

Năm 1962, Tiểu đ̣an 1 Pháo binh Lôi Hoả thành h́nh gồm 2 Pháo đội 75 ly và 1 Pháo đội 105 ly.
Sau cuộc đảo chánh Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm ngày 1-11-1963 thành công, Trung tá Lê Nguyên Khang được thăng cấp Đại tá và sau đó được bổ nhiệm chức vụ Tùy viên Quân Sự tại Phi Luật Tân.


                  TĐ1PB

Vào cuối tháng 1-1964 ông được triệu hồi thăng cấp Thiếu Tướng Tư Lệnh Biệt khu Thủ đô, kiêm Chỉ Huy Trưởng TQLC và cũng từ đó Binh Chủng TQLC cũng được tách rời ra khỏi sự yểm trợ tiếp vận của Bộ Tư Lệnh Hải Quân, trực thuộc thẳng Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH về cả chỉ huy, điều động tác chiến và yểm trợ tiếp vận..

Tuần tự Tiểu đoàn 5 Hắc Long cũng được ra đời cuối năm 1964.Tiểu đoàn trưởng đầu tiên là Thiếu Tá Nguyễn Văn Tính.Hậu cứ tọa lạc tại địa danh Suối Lồ Ồ, quận Dĩ An, Biên Ḥa. Sau khi hoàn tất huấn luyện và được bổ sung quân số đầy đủ theo bảng cấp số, đơn vị đă xuất quân năm 1965 vào các chiến trường miền Trung đầy sôi động, nơi mà Việt cộng tập trung quân, vừa lính chính quy lẫn chủ lực miền đánh phá khắp vùng II Chiến thuật, uy hiếp nặng nề 2 tỉnh Pleiku, Kontum. Quan trọng nhất là tại Đức Cơ và Quảng Ngăi. Dù c̣n son trẻ, nhưng đă góp phần vào nhiều chiến thắng vẽ vang cho Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.Năm 1965 theo nhu cầu chiến thuật Trung Tá Nguyễn Thành Yên được chỉ định thành lập và chỉ huy Chiến Đoàn A TQLC đầu tiên, chỉ vài tháng sau thành lập thêm Chiến Đoàn B do Thiếu Tá Tôn Thất Soạn đang là Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 kiêm nhiệm thêm, tăng phái hành quân hầu hết các chiến trường khắp 4 Vùng Chiến Thuật,

   

Tiểu đoàn 6 Thần Ưng TQLC được thành lập vào cuối năm 1966 và do Thiếu Tá Phạm Văn Chung giữ chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng đầu tiên. Sau khi quân số được bổ sung đầy đủ, tiểu đoàn thụ huấn và thao dượt tại Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Gia Vạn Kiếp, tỉnh Phước Tuy. Tiểu Đoàn 6 TQLC xuất quân đầu tiên là đặc khu Rừng Sát, rồi chiến khu D, mật khu Lê Hồng Phong , cứ địa Cộng sản tại Đức Ḥa, Đức Huệ.Ngày 1-10- 1968 Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến được nâng cấp thành Sư Đoàn. Hai Bộ chỉ huy Chiến đoàn thành 2 Bộ chỉ huy Lữ đoàn A và B. Các đơn vị yểm trợ tăng thành cấp Tiểu đoàn Yểm Trợ Thủy Bộ , Tiểu đoàn Công Binh, Tiểu đoàn Quân Y…

              
              TĐTT                                        TĐVT                                    TĐQY

Đại đội Huấn Luyện trở thành Trung tâm Huấn Luyện Sư Đoàn, khả năng cung cấp hàng ngàn tân binh cho các tiểu đoàn tác chiến sau khi được huấn luyện thành thục căn bản bộ binh tác chiến và hành quân đặc biệt Không, Thủy, Bộ.

Ngày 1-6-1969 Tiểu Đoàn 7 Hùm Xám TQLC được thành lập tại Rừng Cấm, Thủ Đức. Thiếu Tá Phạm Nhă là vị Tiểu đoàn Trưởng đầu tiên.Thành phần nồng cốt là cấp chỉ huy cũng như quân số rút ra từ các tiểu đoàn khác trong binh chủng. Sau 3 tháng huấn luyện bổ túc đơn vị tại TTHL Quốc gia Vạn Kiếp, Bà Rịa tỉnh Phước Tuy, đơn vị tham dự cuộc hành quân đầu tiên với Lưc Lượng Đặc Nhiệm Thủy Bộ 211 nhằm thay thế cho Sư đoàn 9 Bộ binh Hoa Kỳ và lực lượng Navy Mobile Riverine, rút về nước trong vùng Kiến Ḥa, Mỹ Tho, Chương Thiện.

         
         TĐ7/TQLC                                  TĐ8/TQLC                             TĐ9/TQLC

Cuối năm 1969 Tiểu đoàn 8 Ó Biển TQLC được chào đời. Thiếu Tá Phạm Văn Sắt là vị Tiểu Đoàn Trưởng đầu tiên.
Tiểu đoàn 9 TQLC Mănh Hổ được thành lập vào tháng 3/1970.Tiểu đoàn trưởng đầu tiên là Thiếu Tá Nguyễn Kim Đễ.
Cũng trong thời gian nầy Tiểu đoàn 2 Thần Tiễn và Tiểu đoàn 3 Pháo binh Nỏ Thần cũng được thành h́nh.

        
               TD2PB                                              TD3PB

Tháng 12 năm 1969, Trung Tá Ngô Văn Định được chỉ định thành lập Lữ Đoàn 369. Tháng 4-1970 xuất quân sang chiến trường Campuchia qua ngă G̣ Dầu Hạ, Tây Ninh. Bắt đầu từ đó các Lữ Đoàn A và B được đổi tên là Lữ Đoàn 147 và 258.

Bệnh viện Lê Hữu Sanh thuộc Tiểu đoàn Quân Y cũng được nâng cấp với một bệnh viện 350 giường, trang bị đầy đủ bác sĩ và dụng cụ y khoa để đáp ứng nhu cầu binh lính Thủy Quân Lục Chiến cùng gia đ́nh.

Tháng 1-1975, Đại Tá Ngô Văn Định thêm một lần nữa được chỉ định đứng ra thành lập thêm Lữ đoàn 468 gồm các Tiểu đoàn 14, 16, 18 và 1 Pháo đội 105 ly cũng được ra đời để phù hợp với nhu cầu của t́nh h́nh đất nước.

Các cấp chỉ huy TQLC thường xuất thân từ các quân trường Sĩ Quan QLVNCH, trong đó đa số là từ trường Vơ Bị Quốc Gia Đàlạt hoặc Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, hầu hết đều tốt nghiệp các khóa Căn bản, Trung Cấp Bộ Binh và Chỉ huy Tham Mưu Cao Cấp từ trong nước hoặc được thụ huấn tại Hoa Kỳ.

Kể từ năm 1960, các đơn vị TQLC đều đồn trú tại khu rừng Cấm phía Tây Bắc thị xă Thủ Đức, giáp ranh quận Dĩ An, Biên Ḥa, ngoại trừ Tiểu đoàn 4 tại Thị xă Vũng Tàu, Tiểu đoàn 2 và 3 tại quận lỵ Thủ Đức. Bộ Tư lệnh Sư Đoàn đặt tại 15 Lê Thánh Tôn Sàig̣n cùng một vài đơn vị yểm trợ tại Thị Nghè.

Là lực lượng Tổng Trừ Bị nên các Lữ đoàn TQLC luôn luôn được tăng phái riêng lẻ từng Lữ đoàn đến các vùng Chiến Thuật để hành quân tác chiến theo nhu cầu từng chiến dịch. Kể từ ngày thành lập 1-10-1954, với nhiệm vụ ban đầu là bảo vệ các vùng duyên hải và hải đảo của tổ quốc, TQLC đă chiếm giữ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, kiểm soát cả một vùng Biển Đông cho đến đầu năm 1960 v́ t́nh h́nh chiến sự gia tăng, TQLC đă phải bàn giao các hải đảo cho các đơn vị Địa phương quân canh pḥng để trở về hành quân tại đất liền.
Những chiến thắng vang dội từ tái chiếm quận Đầm Dơi, Cà Mau vào cuối năm 1963:
- Trận B́nh Giả thà chết chứ không chịu lui bước ngày 27/12/64
- Qua các trận Pleime, Ba Gia, Đức Cơ, đến Phụng Dư, Tam Quan Bồng Sơn, B́nh Định năm 1965
- Trận Mộ Đức Quảng Ngăi của TĐ5 Hắc Long vào giữa năm 1966
- Hành quân Lam Sơn 283 với trận phản phục kích tuyệt vời của Tiểu Đoàn 2 Trâu điên ngày 29-6-năm 1966 tại phía Bắc quận Phong Điền, Thừa thiên, Huế.
- Trận đánh đêm hưu chiến tại Rạch Cái Thia, quận Giáo Đức, tỉnh Định Tường đêm 31-12 năm 1967 của Chiến đoàn B TQLC( TĐ1& TĐ2)
- Chiến thắng vang dội của Tiểu đoàn 5 Hắc Long tại Rạch Ruộng, Mỹ Tho cuối năm 1967
- Hành quân tiêu diệt địch hậu cần địch tại G̣ Quao, Kiên Long Chương Thiện năm 1969
- Hành quân vượt biên giải tỏa áp lực địch tại Campuchia năm 1970
- Hành quân Lam Sơn 719 vượt biên sang Hạ Lào nhằm tiêu diệt hậu cần địch tháng 3-1971
- Hành quân Lam Sơn 72 tái chiếm Cổ Thành Đinh Công Tráng và thị xă Quảng Trị ngày 16-9-1972 .
- Hành quân tái chiếm Cửa Việt phối hợp cùng Thiết Đoàn 20 Lữ Đoàn 1 Thiết Kỵ trước giờ Ngưng Bắn có hiệu lực ngày 28-1-1973

Những trận đánh trên chỉ là tiêu biểu sơ lược trong quá tŕnh chiến đấu bảo vệ miền Nam Tự Do của Binh chủng TQLC VN, vừa thành lập vừa trưởng thành trong khói lửa, chống lại làn sóng đỏ của tập đoàn Cộng Sản quốc tế mà tay sai là bọn Cộng Sản Hà Nội.

Trung Tướng Lê Nguyên Khang, vị Tư lệnh Sư Đoàn đầu tiên cùng với Đại Tá Nguyễn Thành Yên Tư Lệnh phó. Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, vị Tư Lệnh Sư Đoàn và đại tá Nguyễn Thành Trí Tư lệnh phó cuối cùng từ năm 1972 đến năm 1975. Bên cạnh đó c̣n có các vị chỉ huy Chiến đ̣an, Lữ đoàn như các Đại Tá Tôn Thất Soạn, Hoàng Tích Thông, Phạm văn Chung, Ngô Văn Định, Nguyễn Năng Bảo, Nguyễn Thế Lương... cũng đă góp phần đáng kể vào sự phát triển của Sư Đoàn TQLCVN.

       
     Trung Tướng Lê Nguyên Khang                      Thiếu Tướng Bùi Thế Lân                 Đại Tá Nguyễn Thành Trí


LĐT - Đại Tá Ngô Văn Định, Phạm Văn Chung, Nguyễn Thế Lương và Nguyễn Năng Bảo

Nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Binh chủng TQLC VN , toàn thể các chiến sĩ Mũ Xanh c̣n lại hôm nay, xin thành kính nghiêng ḿnh trước những chiến sĩ Cọp Biển đă hy sinh v́ Tổ Quốc hay mất mát một phần thân thể trong suốt cuộc chiến vừa qua. Cuối cùng xin hăy cùng nhau bảo vệ phương châm : “Danh Dự-Tổ Quốc-Trách Nhiệm” của người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

Hội TQLC Dallas- Fortworth

 


Chiến Sử

Tiến tŕnh thành lập và phát triển  BC TQLC
Chiến sử TQLC
Binh Chủng TQLC
Sơ lược về BC TQLC
Trung Tá Lê Quang Trọng - Chỉ Huy Trưởng TQLCVN đầu tiên
Đại Úy Bùi Phó Chí vị Tiểu Đoàn Trưởng TQLC đầu tiên
Trung Tá Lê Nhữ Hùng - người đă góp công nhiều cho sự hùng mạnh của Đoàn Quân Mũ Xanh
Tiến tŕnh thành lập Chiến Đoàn & Lữ Đoàn
Lữ Đoàn 258
Lữ Đoàn 369
Tiểu Đoàn 1 - Quái Điểu
Tiểu Đoàn 1 PB - Lôi Hỏa
Tiểu Đoàn 2 - Trâu Điên
Tiểu Đoàn 3 - Sói Biển
Tiểu Đoàn 4 - Ḱnh Ngư
Tiểu Đoàn 5 - Hắc Long
Tiểu Đoàn 6 - Thần Ưng
Tiểu Đoàn 7 - Hùm Xám
Tiểu Đoàn 8 - Ó Biển
Tiểu Đoàn 9 - Mănh Hổ
Tiểu Đoàn Tổng Hành Dinh
Tiểu Đoàn Truyền Tin
Pháo Binh TQLC
Viết cho những người pháo thủ Mũ Xanh
Một đoạn đường trong cuộc đời Y Sĩ TQLC


1963 - 1967

Mật khu Đỗ Xá
Chiến dịch Sống T́nh Thương
Hành quân Hội Đồng Sẩm
Tiểu Đoàn 2 - Trận An Qúi
Tiểu Đoàn 2 - Trận chiến Tam Quan
Tiểu Đoàn 3 - Trận Bàng Long, Cay Lậy
Tiểu Đoàn 4 - Trận B́nh Giả lúc khởi đầu
Tiểu Đoàn 4 - B́nh Giả ơi! C̣n nhớ măi
Tiểu Đoàn 5 - Trận Mộ Đức
Tiểu Đoàn 5 - Trận Mộ Đức & Cái chết của vị TĐT
Chiến Đoàn A - Trận Phụng Dư
Chiến Đoàn A - Trận Đức Cơ
Chiến Đoàn B và TĐ-5 Dù Truy Kích CQ ở Ba Gia
Chiến Đoàn B - Cuộc hành quân đổ bộ Deckhouse V Sóng Thần


1968 - Mậu Thân

Tiểu Đoàn 6 - Trận Mậu Thân
TQLC Trong Tết Mậu Thân
Chiến Đoàn A - Trận Mậu Thân
H́nh Ảnh T/T Nguyễn Văn Thiệu thăm TĐ2/TQLC


1969 - 1970

Cuộc hành quân qua Cambodia
Tiểu Đoàn 4 - Hành quân Cambodia
Tiểu Đoàn 7 - Những ngày đầu
Tiểu Đoàn 8 - Trận Cam-Bốt
Lữ Đoàn B  - Vượt biên qua Kampuchia


1971 - Hạ Lào

Hành quân Lam Sơn 719
Tiểu Đoàn 1 PB - Lôi Hỏa sang Lào
Tiểu Đoàn 2 - Hành quan Lam Sơn 719
Tiểu Đoàn 3 PB - Căn cứ hỏa lực Hồng Hà
Tiểu Đoàn 4 - Đêm Hạ Lào sao dài quá!
Tiểu Đoàn 9 - Trận chiến Ba Ḷng
Tiểu Đoàn 9 - Trận chiến Động Cù Mông
Khoá 22 và Lam Sơn 719 Hạ Lào


1972 - Mùa hè đỏ lửa

TQLC/VN và cuộc tấn công của csBV tại Vùng I
Tiểu Đoàn 3 - Tại Đông Hà
Tiểu Đoàn 3 - Đối diện chiến xa địch
Tiểu Đoàn 3 PB - Tay đôi với tụi nó...
Tiểu Đoàn 4 - Mùa hè đỏ lửa
Tiểu Đoàn 5 - Những ngày đầu
Tiểu Đoàn 6 - Thần Ưng trong mùa hè đỏ lửa
Tiểu Đoàn 6 - Xé xác tăng địch
Tiểu Đoàn 7 - Ngày đầu cuộc chiến
Lữ Đoàn 258 - Chiến thắng Quảng Trị tháng 4, 1972
Công sản BV bị TQLC đánh bại tại Đông Hà
Hành lang máu
Tiểu Đoàn 9 - Trận chiến cầu Bến Đá
Tiểu Đoàn 9 - Rừng núi Barbara
Lữ Đoàn 369 - Trân sông Mỹ Chánh
Tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị ngày 19-6-1972
Tiểu Đoàn 1 - Thử lửa đầu tiên
Tiểu Đoàn 1 - Nhảy vào Triệu Phong
Tiểu Đoàn 1 - Đổ bộ trong ḷng địch
Tiểu Đoàn 1 PB - 20,000 đạn đại bác mỗi ngày
Tiểu Đoàn 2 - Cuộc chiến Cổ Thành Quảng Trị
Tiểu Đoàn 2 - Tái chiếm Dinh Tỉnh Trưởng & Toà Hành Chánh Quảng Trị
Tiểu Đoàn 3 & 6 - Tiến về Quảng Trị
Tiểu Đoàn 3 - Tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị
Tiểu Đoàn 3 - Dựng cờ
Tiểu Đoàn 5 - Hắc Long dậy sóng
Tiểu Đoàn 5 - Đánh trên đầu địch
Người Pháo Thủ TQLC trong cuộc chiến 1972
Pháo Binh TQLC và trận Quảng Trị
Cờ bay trên Cổ Thành Quảng Trị


1973 - 1974

Tiểu Đoàn 2 - Cửa Việt, một chiến thắng vẻ vang và ngậm ngùi
Tiểu Đoàn 3 PB - Trước khi ngưng bắn
Tiểu Đoàn 4 - Hành quân Cửa Việt
Lữ Đoàn 258 - Chiến tích sau cùng


1975

Hương lộ 555 lẻ loi
Tiểu Đoàn 7 và Lữ Đoàn 147
Lữ Đoàn 147 - Di tản chiến thuật
Tiểu Đoàn 4 - Trận đánh cuối cùng
Tiểu Đoàn 9 - Trận đánh cuối cùng
Băi biển Non Nước: Một kết thúc tức tưởi, oan nghiệt
Vị TĐT cuối cùng của Tiều Đoàn 1 Quái Điểu


Y Sĩ TQLC: Những người không thích sống lâu