Khoá 22 và Lam Sơn 719 Hạ Lào

Giang Văn Nhân K22

Bài viết này góp nhặt tâm t́nh của các bạn khóa 22 TVBQGVN đă tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 719, lồng trong từng giai đoạn của cuộc hành quân qua tài liệu của đơn vị trực thăng Hoa Kỳ, trực tiếp yểm trợ cuộc hành quân, cũng như gạn lọc sự kiện và phối kiểm từ tài liệu của địch quân. Những điều tŕnh bày trong sự hiểu biết giới hạn về chiến thuật của một đại đội trưởng tác chiến vào lúc đó, khái quát t́nh h́nh Địch cũng như Bạn, cùng các trận chiến một cách sơ lược không dẫn giải chi tiết.

Cuộc hành quân Lam Sơn 719
Lợi dụng sự trung lập của Lào và Cam Bốt, cùng với chính sách thân cộng của Vua Cam Bốt Sihanouk, vùng kiểm soát của Pathet Lào thiên tả, CSBV đă ồ ạt đưa quân đội, vũ khí, lương thực, hàng hóa tiếp liệu cùng thiết lập những căn cứ hậu cần trên lănh thổ của hai quốc gia này, để từ đó xâm nhập đánh phá VNCH với danh nghĩa MTGPMN. Cuộc đảo chánh của Lon Nol tại Cam Bốt năm 1970 khiến Sihanouk phăi lánh nạn tại Trung Quốc, do sự mời gọi của Lon Nol, QLVNCH đă vượt biên giới, phá hủy các hậu cần của CSBV, cảng Sihanoukville nơi nhận hàng tiếp tế cho CSBV, nay không c̣n nữa. Sự chiến thắng ở Cam Bốt, từ năm 1970 và quan niệm cần phải có cuộc hành quân cắt đứt đường tiếp vận từ Bắc xuống Nam của CSBV trên lănh thổ Lào, trong thời gian các phương tiện yểm trợ c̣n dồi dào của quân đội Hoa Kỳ mặc dù họ đang dần dần rút đi.

Mục tiêu chính của cuộc hành quân là Tchepone, QLVNCH sẽ chiếm giử trục giao thông là Quốc Lộ 9, thiết lập các căn cứ hỏa lực ở phía Bắc và phía Nam quốc lộ để yểm trợ các cánh quân, phá hủy hậu cần của CSBV, đồng thời yểm trợ cho đơn vị nhảy vào Tchepone. Cuộc hành quân có tính cách ngắn hạn, cố gắng gây thiệt hại tối đa cũng như dụ địch tập trung quân tấn công để không quân thả bom tiêu diệt.

Toàn bộ Sư Đoàn Nhảy Dù được triệt thoái từ mặt trận Kampuchia về hậu cứ ( Tết Tân Hợi ) để chỉnh đốn rồi được không vận ra Đông Hà tham dự Lam Sơn 719. Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến có hai Lữ Đoàn tăng phái đang chịu trách nhiệm khu vực thung lũng Ba Ḷng và vùng giới tuyến, Lữ Đoàn thứ ba được điều động từ hậu cứ ở Dĩ An sau khi cuộc hành quân đă khai diễn. Không Quân Việt Nam vận chuyển các đơn vị Tổng Trừ Bị, Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến từ Sàig̣n ra vùng hỏa tuyến

Liên Đoàn 1/BĐQ gồm 3 tiểu đoàn 21, 37 và 39 được đưa vào Khe Sanh. Thiết Đoàn 17 trực thuộc Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh từ Đà Nẵng di chuyển ra Đông Hà, mở cuộc lục soát ṿng đai ngoài thị xă để nghi binh, sau đó theo Quốc Lộ 9 lên Khe Sanh. Ngoài các tiểu đoàn pháo binh của hai đơn vị Tổng Trừ Bị, c̣n có Tiểu Đoàn 64 Pháo Binh 155 ly. Các Phi Đoàn thuộc Sư Đoàn 1 Không Quân Việt Nam.

Ngày 3 tháng 2 năm 1971, Liên Đoàn 1 BĐQ được thả vào khu vực Động Ta Puc cao độ 969, thiết lập căn cứ hỏa lực với đại bác 155 ly của Pháo Đội B/64.

Ngày 8 tháng 2
8 giờ sáng ngày 8 tháng 2 năm 1971 trên đài phát thanh Sàig̣n và đài phát thanh Quân Đội, Tổng Thống Việt Nam Cọng Hoà Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho Quân Lực Việt Nam Cọng Ḥa tấn công vào các căn cứ của Cộng Sản Bắc Việt trên lănh thổ Lào. Hàng loạt pháo binh từ các Căn Cứ Hỏa Lực Lao Bảo, Ta Puc tác xạ vào các điểm chiến lược bên kia biên giới Lào mở đầu cho cuộc tiến quân.

Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh với thiết giáp M41, thiết vận xa M113 của hai Thiết Đoàn 11 và 17, Lữ Đoàn I/ND tùng thiết vượt tuyến xuất phát. LĐI/ND có 3 tiểu đoàn, TĐ1, TĐ8, TĐ9 và Đại Đội 1 Trinh Sát ND. Tiểu Đoàn 1/ND tiên phong băng qua con suối cạn ngăn chia biên giới, mở đường tiến cặp theo Quốc Lộ 9, mà mục tiêu là Ban Dong. Tiểu Đoàn 8/ND tiến song song về hướng Bắc cách quốc lộ khoảng cách gần một cây số.
Trong lúc đó với sự yểm trợ hoả lực từ không quân chiến thuật và pháo binh tại Ta Puc, Tiểu Đoàn 2/ND được trực thăng vận xuống LZ 30 toạ độ YD 550480, sau khi đă bung rộng, bố trí giử an toàn cho băi đáp, pháo đội 105 của Nhảy Dù và pháo đội C/64 đại bác 155 được Chinook câu vào để trở thành Căn Cứ Hỏa Lực 30. Từ đây pháo binh cơ hữu của Nhảy Dù bắn yểm trợ cho LZ Ranger South và LZ31, Pháo Đội C/64 155 ly sẽ yểm trợ cho cánh quân đang tiến trên quốc lộ, cũng như yểm trợ cho Ban Dong.

Không quân oanh tạc xong mục tiêu, Cobra tác xạ những điểm khả nghi để yểm trợ đoàn trực thăng thả Tiểu Đoàn 21/BĐQ xuống LZ Ranger South toạ độ YD 570510.
Một đơn vị trực thăng khác bốc Tiểu Đoàn 3/ND đổ xuống LZ 31 toạ độ YD 550475, tiếp theo đó là Đại Đội 3 Trinh Sát ND cùng với Bộ Chỉ Huy của LĐIII/ND. Sau khi đă kiểm soát chung quanh khu vực, pháo binh được câu vào và trở thành Căn Cứ Hỏa Lực 31.
- Theo lời kể của anh Lê Thơm, Đại Đội Trưởng ĐĐ23/TĐ2 ND th́ đại đội của anh đổ quân đầu tiên xuống LZ 30, lần lượt sau đó là cả tiểu đoàn. Sau khi hai pháo đội pháo binh được trực thăng Chinook câu vào, Căn Cứ Hỏa Lực 30 đă hoàn thành trong thời gian kỷ lục.
- Anh Phạn Xuân Thiếp, Đại Đội Trưởng ĐĐ32/TĐ3 ND cho biết khi đổ xuống LZ 31, một chiếc trực thăng bị bắn rơi, trung đội trưởng và tám quân nhân cùng phi hành đoàn được xem là mất tích. Hai đại đội 31 và 32 bung ra lục soát. Đại đội của anh phát giác có địch và nổ súng, nhưng tên địch tẩu thoát bỏ lại một địa bàn Trung Quốc.

Về phía Nam sông Sepone, Sư Đoàn 1 có nhiệm vụ làm lá chắn bảo vệ cánh quân của Lữ Đoàn I/ND và Lữ Đoàn 1/KB, một tiểu đoàn thuộc Trung Đoàn 3 BB được trực thăng vận vào LZ Hotel toạ độ YD 725344 và hai tiểu đoàn khác xuống LZ Blue toạ độ YD 730297, phía Nam băi đáp Hotel.

Theo lời kể của anh Phan Hiếu, bạn cùng đơn vị với Trần Tư cho biết, khi đáo nhận đơn vị anh Trần Tư được làm Đại Đội Trưởng ĐĐ1, thuộc Tiểu Đoàn 1 của Trung Đoàn 3 BB. Trong lúc một tiểu đoàn cùng BCH Trung Đoàn 3 đổ xuống Hotel th́ Tiểu Đoàn 1 được trực thăng vận xuống băi đáp Blue. Sau khi bung rộng tiểu đoàn đă chạm địch và nhanh chóng thanh toán mục tiêu, tịch thu nhiều vũ khí trong đó có một súng pḥng không, cùng phá hủy hậu cần của địch.


Từ trái sang phải: người thứ tư gát tay trên đầu gối Trần Tư, Phan Hiếu, Tr/Tá Trương Như Mân, người để tay trên bidong Tr/Tá Thuật Sáng Tiểu Đoàn Trưởng TĐ1/3

Ngày 9 tháng 2
V́ thời tiết, những hoạt động về không yểm bị hủy bỏ, mưa làm trở ngại sự di chuyển của thiết giáp nên lực lượng của LĐI/ND và LĐ1/KB tiến rất chậm về hướng Tây Quốc Lộ 9.
- Anh Phạm Xuân Thiếp cho biết khi đổ quân xuống LZ31 có ba đại đội hoạt động bên ngoài. Đại Đội 32 nhận lệnh trực chỉ mục tiêu"X", nửa đường anh nhận được lệnh kéo sang tăng cường cho Đại Đội 31 của Đ/ Úy Ngô Tùng Châu k18 đang chạm địch, Đ/ Úy Lê Thành Bôn k.19 Đại Đội Trưởng ĐĐ33 nhận nhiệm vụ vào mục tiêu “X” và đă hy sinh khi tiến đến mục tiêu này. Được biết mục tiêu “X” dự trù sẽ là LZ32.

Sau khi tiêu diệt ổ kháng cự của địch, hai đại đội 31 và 32 tiếp tục lục soát vùng Tây Bắc. Đại Đội 31 t́m gặp 12 khẩu súng cối 82 ly trong một kho tiếp liệu tồn trử gạo và nhiên liệu, đơn vị được lệnh phải thiêu đốt tất cả. Đại Đội 32 chỉ chạm nhẹ, bắt một tù binh xin hồi chánh, tịch thu vài súng cá nhân. Đại Đội 33 được lệnh rút về pḥng thủ căn cứ.

Sau đợt oanh tạc, rồi pháo binh yểm trợ, một đơn vị của Tiểu Đoàn 6/ND đổ xuống LZ32, nhưng bị hỏa lực và pháo binh địch đủ loại tập trung vào mục tiêu, đơn vị này phải nhanh chóng mở đường rút lui thẳng vào CCHL31. Kế hoạch đổ quân của Tiểu Đoàn 6/ND bị hủy bỏ.
- Anh Vơ Văn Đức, Đại Đội Trưởng ĐĐ11/1ND cho biết đại đội của anh di chuyển với Chi Đoàn 2/17KB của bạn Trần Cảnh vào sâu khoảng 10 cây số th́ gặp một dăy đồi chắn ngang, anh điều động các trung đội yểm trợ lẫn nhau tiến chiếm điểm cao rồi bung rộng lục soát. Nơi đây giao thông hào, hầm hố chằng chịt, anh báo cáo về tiểu đoàn và được lệnh đóng quân. Tối hôm đó địch điều quân tấn công nhiều đợt nhưng bi đẩy lui và bỏ lại khoảng 30 xác chết. Trong trận này đại đội của anh tổn thất nhẹ, nhờ hỏa lực yểm trợ hùng hậu của Chi Đoàn 2/17KB. Đại đội lại tiếp tục mở đường về hướng Tây núi đồi rậm rạp. Đơn vị di chuyển được vài cây số th́ gặp một con suối sâu có nước lấp xấp, bên kia con suối địch đào hầm hố c̣n mới tinh, có dấu vết rút về hướng bắc.

Ngày 10 tháng 2
Những đợt oanh kích của không quân chiến thuật, pháo binh từ hai CCHL 30 và CCHL 31,Tiểu đoàn 9/ND được trực thăng vận xuống mục tiêu Ban Dong rồi bắt tay với Tiểu Đoàn 1/ND phối hợp cùng thiết giáp trên Quốc Lộ 9 đang tiến vào.
- Anh Vơ Văn Đức cho biết thêm là Tiểu Đoàn 1/ND trên đường tiến vào mục tiêu Ban Dong chạm địch ác liệt trên nhiều ngọn đồi. Có một quả đồi ,mặc dù đă xử dụng nhiều trăm quả pháo binh đồi đă bị cháy nhưng địch vẫn cố bám. Cuối cùng Tiểu Đoàn 1/ND đă thanh toán tiến vào mục tiêu, bắt tay cùng Tiểu Đoàn 9/ND mở rộng vùng kiểm soát về hướng Bắc và hướng Tây. Bộ Chỉ Huy LĐI/ND, LĐ1/KB thiết lập Căn Cứ Hỏa Lực A Lưới. Địch quân pháo kích vào vị trí, anh bị thương được bác sĩ tiểu đoàn khâu hai vết thương sau lưng tại chỗ, và sau đó được tản thương về Khe Sanh.

Ngày 11 tháng 2
Được sự yểm trợ của không quân, kế đến trực thăng Cobra cùng pháo binh từ hai CCHL 30 và CCHL Ta Puc, Tiểu Đoàn 39/BĐQ nhảy xuống LZ Ranger North toạ độ YD 585530

Về hướng Nam hai tiểu đoàn của Trung Đoàn 1/SĐ1 được thả vào LZ Don toạ độ XD 625275, và LZ Delta toạ độ YD 648302 với Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn cùng pháo binh, nơi đây trở thành CCHL Delta.

Những chiếc Chinook câu đại bác 105 của Pháo binh Nhảy Dù vào A Lưới, căn cứ được đơn vị Công Binh Nhảy Dù cấp tốc tạo dựng và cũng cố chắc chắn, có băi đáp để nhận tiếp tế thực phẩm, đạn dược, tản thương, hoặc chuyển quân nhân bổ sung.
- Anh Trần Cao Khoan Đại Đội Trưởng ĐĐ82/8 ND cho biết vài ba ngày đầu với hỏa lực phi pháo tối đa, đơn vị của anh chỉ chạm địch là các đơn vị hậu cần, khám phá và tịch thu quân trang, quân dụng, thực phẩm không biết bao nhiêu mà kể, báo cáo về tiểu đoàn rồi tiếp tục tiến quân. Vào ngày thứ bốn, tại vị trí Ban Chaki Phin, địch được tăng cường với Trung Đoàn 24 của SĐ 304 CSBV đă mở các đợt tấn công, tay của anh nắm chặt ống liên hợp, nh́n bản đồ, xin yểm trợ pháo binh, rồi đến phi cơ, có khi điều chỉnh gần cận pḥng, hơi nóng từ bom Napal tỏa ran cả mặt. Khốn nỗi, địch quân tránh phi pháo của ḿnh nên nó bám sát Nhảy Dù như đĩa, nhưng địch quân vẫn bị tổn thất nặng và phải rút lui. Tiểu Đoàn 8/ND chuyển quân cấp tốc về hướng Tây để giữ cạnh sườn cho các đơn vị cũng cố CCHL A Lưới.
- Trong khu vực Tiểu Đoàn 2/ND, anh Lê Thơm cho biết CCHL 30 hoàn tất; ngày hôm sau đại đội của anh tiến về hướng Nam và chạm địch lẽ tẻ; ngày thứ ba tiểu đoàn tăng cường thêm Đại Đội 21 và Thiếu Tá Lê Văn Mạnh Tiểu Đoàn Phó điều động tiến chiếm cao điểm 652. Từ vị trí này quan sát rơ ràng cũng như chế ngự đường di chuyển của địch quân. V́ là điểm chiến lược nên địch đă tập trung đơn vị cấp tiểu đoàn tấn công liên tục. Nhờ sự yểm trợ của không quân, pháo binh từ Ta Puc và CCHL31 (pháo binh tại CCHL30 không yểm trợ v́ bắn qua đầu quân bạn), địch bỏ lại chiến trường hàng trăm xác cùng vũ khí. Anh Lê Thơm bị đạn pháo kích, hàng chục mảnh nhỏ vào mặt, vào thân, máu chảy nhày nhụa nên được tản thương về Khe Sanh, và ngày hôm sau di chuyển về bệnh viện Đỗ Vinh tại Sàig̣n.

Ngày 12 tháng 2
Để có sự liên hoàn về hoả lực yểm trợ, một tiểu đoàn của Trung Đoàn 1 nhảy vào LZ Delta1 toạ độ XD 552343 và súng pháo binh được thả vào, sau đó vị trí này trở thành CCHL Delta1, nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho căn cứ A Lưới cũng như những hoạt động về hướng Tây trong tương lai.

Ngày 13 tháng 2
Trên hướng tiến quân về hướng Tây, địch nhiều lận chận đánh nhưng chúng bị thảm bại và thiệt hại nặng, cuối cùng Tiểu Đoàn 8/ND và đơn vị của Thiết Đoàn 17 đă đến vị trí ở phía Bắc CCHL A Lưới

Ngày 14 tháng 2
Căn cứ A Lưới được cũng cố, cánh quân của Lữ Đoàn I/ND và Lữ Đoàn 1/KB vẫn dậm chân tại chổ và chờ lệnh của Tr/Tướng Hoàng Xuân Lăm, chỉ huy cuộc hành quân.

Các đơn vị của Sư Đoàn 1/BB bung rộng về hướng Nam để t́m kiếm và đánh phá các hậu cần, kho tiếp liệu của địch, một thành phần của Trung Đoàn 3 cùng với pháo binh thiết lập CCHL Hotel II tại cao điểm 614 Phou Coc Tom toạ độ XD 695235, một đơn vị xuống LZ Grass hướng Tây-Tây Nam và LZ Green hướng Nam của CCHL Hotel II.

Về hướng Bắc, sau khi nhận định những chiến hạm Hoa Kỳ ngoài biển Đông với kế hoạch đổ bộ vào khu vực cách thị trấn Vinh hai chục cây số chỉ là nghi binh, địch quân đă điều động lực lượng bảo vệ di chuyển về hướng Nam.

Ngày 18 tháng 2
Địch quân bắt đầu quấy phá hai khu vực Ranger South của Tiểu Đoàn 21/BĐQ và Ranger North củaTiểu Đoàn 39/BĐQ, những cuộc tấn công vào đơn vị chốt ở Ban Sen nhưng đă bị đẩy lui. Pháo binh 155 từ CCHL Ta Puc và CCHL30 yểm trợ hiệu quả, địch quân để lại hàng trăm xác chết cùng vũ khí.

Ngày 19 tháng 2
Địch bắt đầu tập trung pháo mănh liệt vào Ranger North, đơn vị pḥng không cùng súng trên thiết giáp PT76 tạo nên màn lưới dày đặc, làm thiệt hại cũng như hạn chế các phi vụ yểm trợ, tiếp tế, tản thương. Mặc dù quân số giảm dần, nhưng tinh thần quyết chiến của Tiểu Đoàn 39/BĐQ vẫn không nao núng.

Ngày 20 tháng 2
Địch quân pháo dữ dội vào CCHL 31 và CCHL30, khống chế sự yểm trợ về pháo binh, cùng màn lưới pḥng không giới hạn sự yểm trợ của không quân, địch tung bộ binh với thiết giáp T54 và PT76 ào ạt tấn công Tiểu Đoàn 39/BĐQ. Sau những cố gắng cuối cùng, đơn vị mở đường máu hướng về Ranger South.

Ngày 21 tháng 2
Gần 200 quân nhân của Tiểu Đoàn 39/BĐQ về tới Ranger South và xác nhập với Tiểu Đoàn 21/BĐQ. Địch quân bắt đầu tập trung nổ lực tấn công vào Ranger South và CCHL31.

Ngày 23 và 24 tháng 2
Về phía Nam địch pháo kích dữ dội bằng đại bác 130 vào CCHL Hotel II cũng như LZ Green. Đại bác 130 có tầm bắn xa, mà quân ta không thể phản pháo được, thêm vào đó những khẩu 130 được ngụy trang đặt trong núi nên máy bay khó t́m được vị trí để thả bom tiêu diệt. Dưới áp lực của pháo binh địch, các chiếc CH53 hoàn thành nhiệm vụ câu toàn bộ các khẩu pháo binh 155 về CCHL Delta1 toạ độ XD 552343. Tối hôm đó LZ Green và CCHK Hotell II đă hoàn toàn triệt thoái.
- Anh Trần Cao Khoan cho biết, đại đội 82 và 84 của anh Vân đen đến đường 92 cách A Lưới khoảng một cây số về hướng Bắc. Tại đây hai đại đội nhận được lệnh tùng thiết với Thiết Đoàn 17/KB, theo đường 92 đi về hướng Bắc-Tây Bắc để tiếp cứu LĐIII/ND cùng các đơn vị bảo vệ CCHL này.
- Anh Trần Cảnh Chi Đoàn Trưởng Chi Đoàn 2/17KB tâm sự, qua khỏi căn cứ A Lưới, cánh thiết giáp thuộc Thiết Đoàn 17/KB rẽ phải tại ngă ba đất đỏ trên hệ thống đường ṃn Hồ Chí Minh có Tiểu Đoàn 8/ND tùng thiết, đường đi khúc khuỷu độc đạo, một bên là núi cây cối rậm rạp, một bên là vực. Với địa thế như vậy, xạ trường cho thiết giáp hoàn toàn bị giới hạn, lại thêm chiến trường địch chủ động và yếu tố bất ngờ hoàn toàn thuộc về đối phương. Cánh quân tiến thật chậm với chiến thuật Nhảy Dù tùng thiết lục soát xa cách đường vài chục thước và luôn luôn đi trước thiết giáp từ 50 đến 100 thước. Hỏa lực trên thiết giáp chỉ tác xạ theo yêu cầu của đơn vị Nhảy Dù. Có những ổ phục kích bắn tỉa của địch, đă bị tiêu diệt, cánh quân tuy không bị thiệt hại ǵ, nhưng cuộc tiến quân cũng bị ảnh hưởng. Một chiến xa T54 nằm trên đường, bên trong để lại một số áo giáp Nga Sô, và những thùng lương khô Trung Quốc.

Ngày 25 tháng 2
Địch pháo tập trung vào CCHL31 và Ranger South rồi sau đó bộ binh cùng chiến xa PT76, T54 tấn công. Trước áp lực địch quá hung hậu, Tiểu Đoàn 21/BĐQ đành phải rút lui về hướng CCHL30. Không quân đă đến oanh tạc toàn bộ vị trí này.

Trong lúc đó Sư Đoàn 320/CSBV cùng trung đoàn chiến xa tấn công vào CCHL31, một số pháo binh bị hư hại, những khẩu c̣n lại được hạ ṇng bắn trực xạ vào bộ binh và chiến xa địch. Tại vị trí pḥng thủ không có thiết giáp để đối địch, chỉ c̣n lại những hỏa tiển M72 cuối cùng mà các chiến sĩ pḥng thủ căn cứ của Nhảy Dù xử dụng trước khi phải triệt thoái.
- Anh Phạm Xuân Thiếp cho biết ngày 24 địch mờ màn tấn công bằng thiết giáp ,bộ binh, nhưng chỉ chiếm được tiền đồn và bị đẩy lui. Ngày 25, Đại Đội 32 nhận lệnh đến điểm hẹn để bắt tay với đơn vị tăng cường đồi 31 gồm thiết giáp và Tiểu Đoàn 8/ND, nhưng họ đến không kịp. Cũng trưa ngày này, địch bắt đầu tấn công vào căn cứ 31, tất cả ba đợt xung phong. Sau đợt thứ hai bị thất bại, lúc này một chiếc Phantom yểm trợ bị pḥng không địch bắn rơi, phi công nhảy dù ra và các trực thăng vơ trang quay đi tiếp cứu, lợi dụng t́nh h́nh này, địch mở đợt tấn công lần 3 và căn cứ đă bị tràn ngập! Những liên lạc sau cùng anh nghe được:
-Hệ thống Tiểu đoàn: Trung tá Phát cho lệnh chạy về hướng Hồng Thiếp ( danh hiệu Đại Đội 32/3ND)
-Hệ thống Tiền Sát Viên: Đại úy Đương th́ thầm với Tiền Sát Viên đại đội là “tao chỉ c̣n một quả lựu đạn!”
Sau đó là im lặng vô tuyến, anh vội vàng cho lệnh đổi ngay vị trí, chỉ để lại một chốt để hy vọng đón được anh em thất lạc.

Ngày 26 tháng 2
- Anh Thiếp cho biết ngày hôm sau nhận chỉ thị vào hệ thống Tiểu Đoàn 8/ND và trực thuộc sự chỉ huy, điều động của Tiểu Đoàn Trưởng TĐ8/ND, hai đại đội c̣n lại của Tiểu Đoàn 3/ND nhận lệnh tái chiếm đồi 31. Cánh quân chiếm được tiền đồn cách căn cứ khoảng 600 thước, lực lượng địch chống cự rất yếu. Từ vị trí này quan sát mục tiêu khá rơ, người lên xuống giao thông hào lố nhố, mặc đồ nhảy dù, Tiền Sát Viên không dám xin tác xạ v́ sợ c̣n quân bạn. Đơn vị đóng quân qua đêm chờ lệnh, và đêm đó đón được ba quân nhân Nhảy Dù. Khi tin tức đă phối kiểm, sáng sau đươc phép tác xạ để tấn công, quả đạn nổ đầu tiên trên mục tiêu chưa kịp điều chỉnh; pháo binh địch ồ ạt trận địa pháo lên đầu hai đại đội, từ căn cứ địch quân dàn hàng ngang tràn xuống, phía sau lưng thiết giáp địch xuất hiện cách tuyến chưa đầy 50 thước, cũng may khẩu súng thiết giáp chưa kịp quay thẳng góc, bất thần một chiếc phản lực bay đến thả quả bom lửa vào nó.
Lệnh sau cùng từ Tiểu Đoàn 8/ND, hai đại đội bằng mọi cách phải rút về bắt tay với đơn vị bạn cách khoảng hai cây số, thật đau ḷng phải để lại gần 30 anh em nằm lại chiến trường.
- Anh Trần Cao Khoan tâm sự, đại đội của anh đón được khoảng 50 quân nhân từ căn cứ 31, những anh em này có cỏng theo xác Đ/Úy Nguyễn Chí Thanh ĐĐT/ĐĐ3 Trinh Sát ND. Lúc này địch dùng máy PRC 25 vào tầng số cấp đại đội, bẻ cổ hoặc mă hóa địch cũng theo (địch lấy ám danh đàm thoại ở CCHL31), cuối cùng nhận lệnh ngắn gọn là triệt thoái về hướng Đông Nam để gặp Quốc Lộ 9.

Ngày 2 tháng 3
Lữ Đoàn II/ND trừ bị với ba tiểu đoàn, đó là TĐ5,TĐ7 và TĐ11. Theo kế hoạch hành quân, sau khi thiết lập CCHL A Lưới pháo binh sẽ yểm trợ đơn vị của Lữ Đoàn I/ND tiếp tục tiến về hướng Tây. Tiểu Đoàn 6/ND thuộc Lữ Đoàn III/ND sẽ nhảy xuống LZ32 thiết lập CCHL32 yểm trợ cho Lữ Đoàn II/ND sẽ nhảy vào Tchepone. Sau khi căn cứ A Lưới thiết lập xong, cánh quân trên Quốc Lộ 9 dậm chân tại chổ chờ lệnh của Trung Tướng Hoàng Xuân Lăm, cùng lúc đó kế hoạch đổ Tiểu Đoàn 6/ND bị thất bại, v́ thế việc Lữ Đoàn II/ND vào Tchepone chưa thực hiện được.
- Bạn Trương Văn Út Đại Đội Trưởng Trinh Sát của Lữ Đoàn II/ND tâm sự, cứ 4 giờ chiều phải vào T.O.C (trung tâm hành quân) cùng với bốn vị TĐT của TĐ5, TĐ7, TĐ11, TĐ2PB, để nghe bạn Phạm Ngọc Đăng thuyết tŕnh về diễn tiến của cuộc hành quân Lam Sơn 719, t́nh h́nh địch, bạn…; thỉnh thoảng vài trái đạn pháo kích lạc vào nổ xa xa. Nghe thuyết tŕnh cánh quân dậm chân tại chổ, anh nóng ruột muốn tiến nhanh, đánh nhanh nhưng t́m đâu ra phương tiện đổ quân.

Thời gian chờ đợi là cơ hội giúp cho địch quân điều động các sư đoàn xa về phía Nam cũng như phía Bắc tập trung đến vùng hành quân của Lam Sơn 719. Với năm sư đoàn bộ binh, 2, 304, 308, 320, 324, ba thiết đoàn thiết giáp gồm T34, T54 và PT76, ba trung đoàn pháo binh…. Pháo đài bay B52 rải thảm phía Bắc và phía Nam vùng hành quân Lam Sơn 719, nơi dự trù địch đang di chuyển quân.
Sau khi căn cứ 31 thất thủ, Tiểu Đoàn 5/ND được trực thăng vận xuống LZ Alpha toạ độ XD 592378 có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trục lộ từ Lao Bảo đến A Lưới đồng thời đón nhận những quân nhân thất lạc từ căn cứ 31 và Ranger South.

Ngày 3 tháng 3
Diễn biến thay đổi sau khi CCHL 31 thất thủ, Sư Đoàn 1/BB nhận nhiệm vụ nhảy vào Tchepone, hai Lữ Đoàn 147/TQLC và Lữ Đoàn 258/TQLC sẽ vào thay thế vùng hoạt động của Trung Đoàn 1 và Trung Đoàn 3 SĐ1/BB. Trung Đoàn 3 được thả vào CCHL Delta1. Các đơn vị của Trung Đoàn 1 nhảy xuống LZ Lolo XD 432372.

Ngày 4 tháng 3
Một đại đội của Trung Đoàn 1 nhảy xuống LZ Liz XD 375390 cao điểm 749 P.Ome để giử an ninh , trong lúc đó các chiếc Chinook vận chuyển đại bác 105 vào Lolo, nơi đây trở thành CCHL

Ngày 5 tháng 3
Về phía Bắc, CCHL30 nhờ địa thế chiến xa địch không thể tiến sát được, bộ binh bao nhiêu lần tấn công đều bị thiệt hại nặng nề, mưa pháo 130 trên CCHL30 làm những khẩu pháo 105 và 155 hoàn toàn bị hư hại. Pḥng không bủa vây nên những phi vụ tiếp tế, tản thương khó vào được. Với điều kiện khó khăn trên nên Tiểu Đoàn 2/ND được lệnh triệt thoái khỏi CCHL30.
Về phía nam sông Sepone, Lữ Đoàn 147/TQLC với ba tiểu đoàn là Tiểu Đoàn 2, Tiểu Đoàn 4 và Tiểu Đoàn 7 vào thay thế vùng trách nhiệm, Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn, Đại Đội Viễn Thám và Pháo Binh TQLC tại CCHL Delta.
- Anh Kiều Công Cự Ban 3 Tiểu Đoàn 2/TQLC cho biết tiểu đoàn xuống băi đáp Don an toàn, tiểu đoàn hoạt động về hướng Nam-Tây Nam. Tiểu Đoàn 4/TQLC xuống băi đáp và tiến về hướng Đông- Đông Nam. Tiểu Đoàn 7/TQLC với cánh A xuống CCHL Delta, cánh B hoạt động bên ngoài

Về hướng Tây ba mươi cây số, hai tiểu đoàn của Trung Đoàn 2 là Tiểu Đoàn 4/2 và Tiểu Đoàn 5/2 được trực thăng vận vào LZ Sophia West XD 346408, pháo binh cấp tốc thả xuống để yểm trợ cuộc đổ quân vào Tchepone
- Anh Nguyễn Văn Niêm Đại Đội Trưởng ĐĐ2/5 cho biết Th/Tá Huỳnh Bá An Tiểu Đoàn Phó sẽ nhảy đầu với đại đội của anh và ĐĐ1/5 của Đ/Úy Đổ Triển. Sau khi B52 dội bom mục tiêu, đơn vị được khoảng 30 chiếc trực thăng bốc đi. Nh́n xuống đoạn đường từ biên giới tới Tchepone, không biết bao nhiêu là hố bom đỏ như màu đất đỏ ấp Thái phiên, phải nói là trùng trùng điệp điệp như cái rổ sảo khổng lồ. Trên bầu trời đạn pḥng không của địch quân bắn lên đan tréo nhau, anh cảm thấy người chiến sĩ ra đi cái chết nhẹ như lông hồng bay bay. Mấy chiếc Cobra nhào xuống bắn bấy nhầy băi đáp LZ Sophia West (hướng Đông Nam của Tchepone và khoảng cách bốn cây số), đại đội anh nhảy xuống từ độ cao khoảng hơn một thước mịt mù cát bụi. Anh bung rộng đại đội và điều động chiếm cao điểm 640 P. Tapang , Đ/Úy Triển bung rộng về phía sông Sepone. Tr/ Tá Vĩnh Giác k16 Trung Đoàn Phó/ TRĐ2 vào hệ thống nội bộ theo dơi, nghe báo chiếm cao điểm 640 th́ ông cho lệnh bốc ngay cánh quân của Tiểu Đoàn Trưởng. Ngay lúc đó bất ngờ một phi tuần bom lửa loại khai hoang băi đáp của Không Lực Hoa Kỳ đổ ngay trên đầu đại đội anh, Gần 30 quân nhân gồm có anh, Thiếu Tá An, Phạm Chớ Đại Đội Phó bị đốt cháy, lăn lộn, quần áo cháy tả tơi, tất cả được băng bó tạm thời và di chuyển ra băi đáp chờ trực thăng đổ quân bốc về Khe Sanh.Trong lúc chờ tản thương th́ thấy đợt đổ quân của TĐT với ĐĐ3/5 của bạn Lê Châu Nghiêm và ĐĐ4/5 của Trung Úy Phước.
- Anh Nguyễn Thanh Nhạc Trưởng Ban 3 kiêm Đại Đội Trưởng Đại Đội Chỉ Huy TĐ5/2 cho biết là Bộ Chỉ Huy nhẹ của Tiểu Đoàn 5/2, cùng với hai đại đội được thăng vận trước từ Khe Sanh vào LZ Sophia West, khi xuống băi đă thấy Th/Tá Huỳnh Bá An k20 TĐP, Đ/Úy Nguyễn Văn Niệm ĐĐT với một số lính quấn đầy băng trắng, không nói năng ǵ, ngồi một chỗ trên băi chờ tản thương. Thêm vào đó trực thăng chở Thiếu tá Lê Văn Định k19 TĐT lại bị bắn rơi, như quân không tướng, như rắn không đầu, ḷng tê tái, mây trời thêm buốt giá...

Những ngày tại CCHL Sophia West, tiểu đoàn nhận nhiệm vụ pḥng thủ, Thiếu tá Nguyển Thanh Thiên k16 về làm TĐT Tiểu Đoàn 5/2

Ngày 6 tháng 3
Để tăng cường cũng như làm lực lượng ngăn chận nếu có sự triệt thoái trên Quôc Lộ 9, Tiểu Đoàn 11/ND được trực thăng vận vào Bravo toạ độ XD 630380 nằm giữa Alpha và Lao Bảo
Lúc đó trên bầu trời, 120 chiếc trực thăng UH đổ hai tiểu đoàn của Trung Đoàn 2 xuống bải LZ Hope, phía Bắc và Đông Tchepone. Đơn vị tiến vào Tchepone phá hủy kho tàng về tiếp vận của địch.
- Anh Nguyễn Thanh Nhạc cho biết thêm là Tiểu Đoàn 3/2 và Tiểu Đoàn 2/2 trực thăng vận vào Tchepone, không xuống băi đáp sẵn có tại Tchepone mà xuống một băi đáp thấp phía Bắc được Không Quân Mỹ dọn trước là LZ Hope theo bản đồ hành quân. Hai tiểu đoàn xuống được mục tiêu cuối cùng của cuộc hành quân mà chỉ chạm súng nhẹ với địch bởi có thể yếu tố địch đang chú trọng vào trục tiến quân chính trên quốc lộ mà không đề pḥng, các đơn vị chiếm đóng những vị trí chiến lược hai cạnh sườn phía Nam và phía Bắc để yểm trợ lực lượng tiến quân trên quốc lộ đều bị địch tấn công, cô lập, và cuộc hành quân khựng lại tại Bản Đông, đây cũng là yếu tố tận dụng đánh lạc hướng địch, để nhảy vào Tchepone bất ngờ làm CSBV hoang mang không chống trả kịp. Nói lên điều nầy để thấy rằng, mặc dù bị tổn thất, nhưng đă tiến được vào Tchepone, nơi đấu trường trọng tâm trận địa một cách an toàn, là cũng đủ vốn rồi, để trả cái giá phải trả đó, và nói với cả nước biết, nói với thế giới biết rằng, “Chúng Tôi Đă Vào Tchepone!”.

Ngày 7 đến 10 tháng 3
Áp lực địch quân tập trung vào Tchepone, Pháo đài bay B52 đă rải thảm chung quanh khu vực này. Hai tiểu đoàn bộ binh của Trung Đoàn 2 được lệnh triệt thoái, đơn vị rút lui về hướng Nam nhắm vào CCHL Sophia West. Những trận đánh dữ dội trên đường rút lui. Địch tập trung áp lực vào các đơn vị của Trung Đoàn 2 cũng như pháo kích vào Sophia West.
- Anh Nhạc cho biết thêm là khi có lệnh triệt thoái khỏi Tchepone Tiểu Đoàn 2/2 của Th/Tá Huế k17 vượt sông Sepon bắt tay Tiểu Đoàn 4/2 của Th/Tá Thuần, các tiểu đoàn lui về hoạt động khu vực rộng bảo vệ CCHL Sophia West.
Ngày 11 tháng 3 và những ngày kế tiếp
Địch tập trung pháo dữ dội và tấn công vào Sophia West, nhưng bị các tiểu đoàn đẩy lui. Lệnh triệt thoái khỏi vị trí, cả trung đoàn theo kế hoạch lui binh về LZ Liz, Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn 2 và hai tiểu đoàn được bốc về LZ Sophia East, ba tiểu toàn được thả xuống LZ Brown.
- Anh Nhạc tâm sự là TĐ5/2 cùng theo Trung Đoàn rút bộ đến LZ Liz lúc đó vào đêm trăng sáng, theo đường ṃn mà đi, t́nh h́nh yên tĩnh, tạm vô sự nhưng cũng lắm xót xa, những tử sĩ, thương binh c̣n lại không thể chuyển bộ xa được trong một t́nh thế cấp bách và bảo mật đành phải để lại trên những hóc núi, tản đá dọc đường! Một quân đội hùng mạnh, tuân thủ qui ước chiến tranh, thi hành luật pháp quốc tế, tự trọng tinh thần nhân bản, nhưng cũng không tránh khỏi điều xót xa ngoài ư muốn trên.
Trung Đoàn 1 vẫn giử CCHL Lolo, án ngử về hướng Tây và ngăn chận về hướng Nam. Trung Đoàn 3 án ngử mặt Tây Nam CCHL Delta1 và vùng LZ Brown.

Lữ Đoàn 258/TQLC gồm ba tiểu đoàn: Tiểu Đoàn 1, Tiểu Đoàn 3 và Tiểu Đoàn 8 vào vùng trách nhiệm. Cánh A của TĐ8/TQLC pḥng thủ CCHL Hotel có Bộ Chỉ Huy LĐ258, Đại Đội Viễn Thám B và Pháo Binh TQLC.
- Anh Giang Văn Nhân Đại Đội Trưởng ĐĐCH/TĐ3TQLC cho biết Tiểu Đoàn 1 đổ quân trước và di chuyển về phía Nam. Tiểu Đoàn 3 đổ xuống sau và khi xuống băi LZ Yellow toạ độ XD 720289 anh được lệnh qua chỉ huy Đại Đội 2. Địch pháo kích vào băi đáp làm tử thương Tr/Úy Thảo Ban 5 Tiểu Đoàn.
Hai tiểu đoàn hoạt động và chạm địch. Tiểu đoàn 1 tịch thu nhiều vũ khí cũng như phá hủy vị trí tiếp liệu của địch. Tiểu Đoàn 3 chạm địch lẽ tẻ, giết hại và tịch thu một số vũ khí.
- Anh Kiều Công Cự TĐ2/TQLC cho biết tiến sâu về phía Nam, ban đêm thấy đèn ở hướng Tây Nam là con đường 92. Các đại đội của tiểu đoàn chạm địch, hạ sát và tịch thu một số vũ khí. Địch quân gia tăng pháo kích, anh bị thương, bạn Bùi Ngọc Dũng ĐĐP và Đ/Úy Nguyển Kim Thân ĐĐT cùng bị thương. Anh Dũng bị thương rất nặng. Trên chiếc trực thăng chở về Khe Sanh, gió thổi bay cái poncho light đấp lên người anh, lộ cái thân thể trần trụi. Sau khi thả thương binh xuống Khe Sanh, chiếc trực thăng tản thương tiếp tục chở anh hướng ra biển (Bệnh Viện ngoài Đệ Thất Hạm Đội?)
Sư Đoàn 2 CSBV đưa hai trung đoàn tấn công vào các vị trí chung quanh CCHL Lolo. Phi cơ chiến lược B52 rải bom tiêu diệt hiệu quả.
- Thiếu Tá Nhan TĐP TĐ2/1 cho biết khi được lệnh triệt thoái, Trung Đoàn 1 dự tính sẽ mở đường về hướng Bắc xuống triền đất thấp rồi theo về hướng Đông, Tiểu Đoàn 4/1 giử đoạn hậu chận địch, trên đường rút lui tiểu đoàn bị địch tập trung tấn công, Tr/Tá Lê Huấn k18 TĐT đă hy sinh, Đ/Úy Hồ Trọng Toạ k21 TĐP TĐ4/1 tử thương trên tay anh. Tiểu Đoàn 2/1 rút lui vào LZ Sophia East và được bốc về CCHL Delta1. Tiểu đoàn bố trí một bản người Lào hoạt động rộng trong khu vực và sau đó được trực thăng vận về Khe Sanh.

Ngày 16 tháng 3 toàn bộ Trung Đoàn 3 được trực thăng bốc về Khe Sanh, chỉ c̣n một tiểu đoàn giử CCHL Delta1. Ngày 17 tháng 3 BCH Trung Đoàn 2 rời Sophia East đến Delta1.
- Anh Nhạc cho biết t́nh h́nh phía Đông LZ Brown là Tiểu Đoàn 4/2 hành quân lục soát Ban Ra Khum th́ chạm địch, mấy ngày giao tranh và mất liên lạc, sau Đ/Úy Hoàng Đàn ĐĐT Đại Đội 1 dẫn đơn vị trở về Delta 1. Th/Tá Huế dẫn Tiểu Đoàn 2/2 tiến về hướng Nam, địch tập trung tấn công. TĐT bị thương và bị bắt, Đ/Úy Nguyễn Hữu Cước k21 TĐP dẫn tiểu đoàn rút về CCHL Delta1.
- Anh Giang Văn Nhân cho biết đại đội 2 hoạt động về hướng Tây, khi gần đến một con suối, toán tiền sát báo có đoàn người di chuyển, bố trí và quan sát kỷ đó là người Lào. Tiếp tục di chuyển qua một bản làng trống vắng, không người ở. Xế chiếu đến điểm ấn định là một vị trí đóng quân của đơn vị thuộc Trung Đoàn 3. Đại đội đóng quân ngọn đồi bên cạnh. Đêm hôm sau được tin TĐT và TĐP TĐ4/1 đă hy sinh (đài phát thanh Gươm Thiêng Ái Quốc).

Ngày 19 tháng 3
Sau khi vào Tchepone, các lực lượng của QLVNCH được lệnh triệt thoái, địch quân tập trung trên Quốc Lộ 9 để chận đánh, Lữ Đoàn 1/KB chọc thủng các ổ phục kích để giử lộ tŕnh. CCHL A Lưới được lệnh triệt thoái từng phần theo kế hoạch lui binh.
- Anh Vơ Văn Đức cho biết sau khi điều trị anh được trực thăng thả xuống căn cứ hỏa lực A Lưới và cũng là BCH LĐI/ND. Căn cứ bị pháo kích, khói lửa vẫn c̣n âm ỉ. Tại Bộ Chỉ Huy Pháo Đội anh nghe được tiếng nói của Dũng Tây Lai tiền sát viên từ mặt trận gọi về. Sĩ Quan Ban 3 của tiểu đoàn bảo đến điểm hẹn sẽ gặp bạn, nhưng anh không thấy ai. Mang balô và khẩu Colt 45 cầm tay, anh lầm lủi tiến bước về tiểu đoàn ḷng dặn ḷng nếu xui gặp địch giữa đường th́ chơi luôn chứ không để chúng bắt. Đến tiểu đoàn anh gặp Hoàng Cơ Thụy Hạnh ( con của Hoàng Cơ Thụy Đại Sứ tại Lào) vừa về đơn vị sau khi nghỉ phép thường niên thăm gia đ́nh tại Vạn Tượng. Hạnh cho anh biết tin Dũng hy sinh và không lấy được xác. Sau đó mấy ngày th́ tiểu đoàn được lệnh tùng thiết rút quân xuyên căn cứ hỏa lực A Lưới trở về hướng Đông trên Quốc Lộ 9 và đi qua con suối cạn mà anh đă đề cập lúc tiến quân vào . Địch quân pháo kích dữ dội, chiếc M113 chở Th/Tá Phan TĐT và Đ/Úy Triệu lao về phía suối th́ anh nghe tiếng súng AK, B40, B41 nổ rền. Biết rằng bị phục kích anh bảo tài xế xe dừng lại và anh phóng xuống xe, đồng thời kêu chiếc xe M113 có Hạnh chạy phía trước dừng lại, nhưng đă quá muộn, xe bị trúng đạn B40, lao vào hố bom B52, bốc cháy và nổ tung. Chiếc xe của TĐT tuy bị súng phun lửa nhưng vẫn thoát đươc về phía bên kia bờ. Sau khi thanh toán ổ phục kich của địch, anh cố gắng t́m xác Hạnh nhưng không thấy. Trên đường rút quân, địch phục kích nhiều chốt trên Quốc Lộ 9 giữa Alpha, Bravo và Lao Bảo gây nhiều tổn thất, qua bao gian truân anh đă về lại qua biên giới Việt Nam. Một điều mà anh không bao giờ quên được đó là Đại đội 14/1ND đă tấn công và giết chết Thượng Tá Nguyễn Xuân Rục, chỉ huy Sư Đoàn 306 CSBV cùng với bản đồ, đặc lệnh truyền tin và gậy chỉ huy.

Toàn bộ các đơn vị của Trung Đoàn 1 và Trung Đoàn 2 cũng như trên CCHL Delta1 được bốc về Khe Sanh an toàn trong ngày.
Ngày 21 và 22 tháng 3

Phía Bắc sông Sepone, Lữ Đoàn 1/KB và các đơn vị ND triệt thoái trên Quốc Lộ 9 bị phục kích từng đoạn. Phi cơ, pháo binh 175 từ Lao Bảo yểm trợ mạnh mẽ.

Phía Nam sông Sepone địch tập trung lực lượng cùng hỏa lực vào CCHL Delta của Lữ Đoàn 147/TQLC. Bên ngoài địch tấn công Tiểu Đoàn 2/TLC và Tiểu Đoàn 4/TQLC. Địch quân như những con thiêu thân lao vào chổ chết. Pháo binh từ CCHL Hotel bắn liên tục để yểm trợ suốt đêm. Hai tiểu đoàn được lệnh lui dần về và bảo vệ vùng hoạt động gần căn cứ. Thiếu tiếp tế, cạn đạn dược, LĐ147/TQLC được lệnh triệt thoái. Những khẩu pháo binh được phá hủy trước khi rút lui. Tiểu Đoàn 4/TQLC đang hoạt động hướng Đông Nam CCHL làm lực lượng tiên phong mở đường về hướng CCHL Hotel. Th/Tá Lê Bá B́nh TĐP TĐ3/TQLC điều động Đại Đội 3 và Đại Đội 2 tiến về hướng Tây để đón Lữ Đoàn 147. Pháo binh từ Hotel bắn rào cản đồng thời hỏa châu làm điểm chuẩn trên bầu trời. Phi cơ dội bom ngăn chận lực lượng truy kích của địch.Mờ sáng ngày 23 hai cánh quân bắt tay nhau. và toàn bộ Lữ Đoàn 147/TQLC được trực thăng bốc về Khe Sanh.
- Anh Giang Văn Nhân cho biết khi được lệnh tiến về hướng Tây để đón LĐ147/TQLC mọi người nhận lệnh cẩn thận quan sát để tránh ngộ nhận, pháo binh từ CCHL Hotel bắn bảo vệ về hướng Nam cũng như hỏa châu soi sáng làm hướng đi cho Lữ Đoàn 147. Mờ sáng ngày 23 tiểu đội đầu đă gặp toán người của Tiểu Đoàn 4/TQLC.
- Anh Nguyễn Kim Chung ĐĐP ĐĐ3 cho biết những quân nhân đến từ sáng sớm đi thẳng về CCHL Hotel, sau này anh nhận lệnh dọn băi đáp, khi đoàn người qua khỏi khu vực Đại Đội 2, anh hướng dẫn ra băi đáp, sắp xếp toán và thứ tự cho lên phi cơ. Th/Tá Lê Bá B́nh TĐP liên lạc cho trực thăng xuống bốc. Hai ba lần bị địch pháo kích, anh Chung phải cho dọn băi mới, giử an ninh và trật tự lên trực thăng.Những quân nhân về CCHL Hotel được bốc ra Khe Sanh ngày hôm sau

Ngày 25 tháng 3
Địch quân bắt đầu tập trung pháo vào CCHL Hotel và các đơn vị hoạt động bên ngoài. Để tránh tổn thất, toàn bộ Lữ Đoàn 258/TQLC cùng pháo binh được bốc về Khe Sanh hoàn tất vào chiều tối ngày 25 tháng 3. Trung đội thuộc Đại Đội B Viễn Thám TQLC cũng rút an toàn về Lao Bảo. Kề từ giờ phút này QLVNCH đă triệt thoái khỏi lảnh thổ Lào.

Bài này được ghi lại qua sự đóng góp của các bạn Khóa 22 TVBQGVN đă tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 719, có một số đoạn tham khảo các tài liệu đơn vị trực thăng Hoa Kỳ yểm trợ cuộc hành quân

Xin thành kính tri ân và tưởng niệm những quân nhân QLVNCH đă hy sinh trên trận tuyến

Giang Văn Nhân
“Hồi kư người lính Tổng Trừ Bị”

Tiếc thương quư Anh Em đă nằm lại chiến trường Hạ Lào - Lam Sơn 719
Vào sanh ra tử
Nguyên lư bất di
Tự cổ chí kim
Gắn liền chiến sĩ

Ôi hỡi những người:
Tóc xanh mắt sáng
Mang nụ cười xông vào trận mạc
Xem cái chết tựa lông hồng bay bay...
Đă vĩnh viễn nằm lại băi chiến
Rải rác trong những: ṿm cây, hóc đá... đầu nguồn
Chốn đất khách hoang truông
Cho sông núi đau ḷng:
Cửu Long cau mặt sóng...
Trường Sơn lă chă... lá rưng rưng
Nơi các Anh đang nằm:
Áo chiến nắng mưa đă nát nhầu
Suối rừng than thở lắng đêm sâu
Cầm canh cảm cảnh chim thương khóc
Xương trắng trăng nghiêng chiếu dăi dầu...!!
Anh linh xiêu lạc về đâu
Chiều sương đỉnh núi giăng sầu mông mênh
Cố hương diệu vợi thác ghềnh
Vẩn vơ mây trắng bồng bềnh thiên thu...!!

Bao giờ Tổ Quốc b́nh minh rạng
Chừng ấy quân dân sẽ lập đàn
Truy niệm chiêu thiêng hồn tử sĩ
Mời về xum họp mái nhà Nam !!
Nơi có:
Mẹ già
Con thơ
Vợ trẻ
Măi măi thương nhớ các Anh
Đá ṃn, song dạ chẳng ṃn ...!!

Ôi những cây cầu Aí Tử
Ôi những ḥn đá Vọng Phu
Ôi những Dải Khăn Sô Cô, Quả
Trên quê hương VN ( hai miền ) nhiều như lúa trên đồng
Hỡi cái gọi là " Đỉnh Cao Chói Lọi " Chói hay không ??
Hỡi cái gọi là " Đỉnh Cao Trí Tuệ" Trí hay không ??
Và bây giờ,
Ngư phủ quặn ḷng... đứng ngó Biển Đông !!!

Nguyễn Minh Thanh

 

H́nh ảnh của các bạn khóa 22 tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 719  
canh tran
Chi Đoàn Trường 2/17KB  
duc vovan
Đại Đội Trưởng TĐ1/ND
hung
 hoangngoc
Đại Đội Trưởng TĐ11/ND

Trưởng Ban 3 TĐ5/2 BB  
 
dung buingoc
Đại Đội Phó TĐ2/TQLC
 
duc
 letien.jpg
Đại Đội Trưởng TĐ37/BĐQ
phuong letan.jpg
Đại Đội Trưởng TĐ7/TQLC  
pho duongcong.jpg
Đại Đội Trưởng TĐ5/TQLC
chuong tranthanh
Trưởng Ban 5 TĐ5/ND
 
than nguyenhuu
Đại Đội Phó TS/ND
 
tri nguyenminh
Đại Đội Trưởng TĐ9/TQLC
ut truongvan
Đại Đội Trưởng TS/ND
tinh doanvan
Đại Đội Trưởng TĐ9/TQLC  

Đại Đội Trưởng TĐ5/2
 
Đại Đội Trưởng TĐ2/ND
nhan giangvan
Đại Đội Trưởng TĐ3/TQLC  
duc ngohuu
Đại Đội Trưởng TĐ4/TQLC  

Đại Đội Trưởng TĐ5/2 BB  

SQ TTHQ/LĐII/ND  

Đại Đội Trưởng TĐ7/ND  

Trưởng Ban 3 TĐ2/TQLC  

Đại Đội Trưởng TĐ3/ND  

Đại Đội Trưởng TĐ8/ND  

Đại Đội Trưởng TĐ1/TQLC  
 

Đại Đội Phó TĐ3/TQLC  

 

 


Chiến Sử

Tiến tŕnh thành lập và phát triển  BC TQLC
Chiến sử TQLC
Binh Chủng TQLC
Sơ lược về BC TQLC
Trung Tá Lê Quang Trọng - Chỉ Huy Trưởng TQLCVN đầu tiên
Đại Úy Bùi Phó Chí vị Tiểu Đoàn Trưởng TQLC đầu tiên
Trung Tá Lê Nhữ Hùng - người đă góp công nhiều cho sự hùng mạnh của Đoàn Quân Mũ Xanh
Tiến tŕnh thành lập Chiến Đoàn & Lữ Đoàn
Lữ Đoàn 258
Lữ Đoàn 369
Tiểu Đoàn 1 - Quái Điểu
Tiểu Đoàn 1 PB - Lôi Hỏa
Tiểu Đoàn 2 - Trâu Điên
Tiểu Đoàn 3 - Sói Biển
Tiểu Đoàn 4 - Ḱnh Ngư
Tiểu Đoàn 5 - Hắc Long
Tiểu Đoàn 6 - Thần Ưng
Tiểu Đoàn 7 - Hùm Xám
Tiểu Đoàn 8 - Ó Biển
Tiểu Đoàn 9 - Mănh Hổ
Tiểu Đoàn Tổng Hành Dinh
Tiểu Đoàn Truyền Tin
Pháo Binh TQLC
Viết cho những người pháo thủ Mũ Xanh
Một đoạn đường trong cuộc đời Y Sĩ TQLC


1963 - 1967

Mật khu Đỗ Xá
Chiến dịch Sống T́nh Thương
Hành quân Hội Đồng Sẩm
Tiểu Đoàn 2 - Trận An Qúi
Tiểu Đoàn 2 - Trận chiến Tam Quan
Tiểu Đoàn 3 - Trận Bàng Long, Cay Lậy
Tiểu Đoàn 4 - Trận B́nh Giả lúc khởi đầu
Tiểu Đoàn 4 - B́nh Giả ơi! C̣n nhớ măi
Tiểu Đoàn 5 - Trận Mộ Đức
Tiểu Đoàn 5 - Trận Mộ Đức & Cái chết của vị TĐT
Chiến Đoàn A - Trận Phụng Dư
Chiến Đoàn A - Trận Đức Cơ
Chiến Đoàn B và TĐ-5 Dù Truy Kích CQ ở Ba Gia
Chiến Đoàn B - Cuộc hành quân đổ bộ Deckhouse V Sóng Thần


1968 - Mậu Thân

Tiểu Đoàn 6 - Trận Mậu Thân
TQLC Trong Tết Mậu Thân
Chiến Đoàn A - Trận Mậu Thân
H́nh Ảnh T/T Nguyễn Văn Thiệu thăm TĐ2/TQLC


1969 - 1970

Cuộc hành quân qua Cambodia
Tiểu Đoàn 4 - Hành quân Cambodia
Tiểu Đoàn 7 - Những ngày đầu
Tiểu Đoàn 8 - Trận Cam-Bốt
Lữ Đoàn B  - Vượt biên qua Kampuchia


1971 - Hạ Lào

Hành quân Lam Sơn 719
Tiểu Đoàn 1 PB - Lôi Hỏa sang Lào
Tiểu Đoàn 2 - Hành quan Lam Sơn 719
Tiểu Đoàn 3 PB - Căn cứ hỏa lực Hồng Hà
Tiểu Đoàn 4 - Đêm Hạ Lào sao dài quá!
Tiểu Đoàn 9 - Trận chiến Ba Ḷng
Tiểu Đoàn 9 - Trận chiến Động Cù Mông
Khoá 22 và Lam Sơn 719 Hạ Lào


1972 - Mùa hè đỏ lửa

TQLC/VN và cuộc tấn công của csBV tại Vùng I
Tiểu Đoàn 3 - Tại Đông Hà
Tiểu Đoàn 3 - Đối diện chiến xa địch
Tiểu Đoàn 3 PB - Tay đôi với tụi nó...
Tiểu Đoàn 4 - Mùa hè đỏ lửa
Tiểu Đoàn 5 - Những ngày đầu
Tiểu Đoàn 6 - Thần Ưng trong mùa hè đỏ lửa
Tiểu Đoàn 6 - Xé xác tăng địch
Tiểu Đoàn 7 - Ngày đầu cuộc chiến
Lữ Đoàn 258 - Chiến thắng Quảng Trị tháng 4, 1972
Công sản BV bị TQLC đánh bại tại Đông Hà
Hành lang máu
Tiểu Đoàn 9 - Trận chiến cầu Bến Đá
Tiểu Đoàn 9 - Rừng núi Barbara
Lữ Đoàn 369 - Trân sông Mỹ Chánh
Tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị ngày 19-6-1972
Tiểu Đoàn 1 - Thử lửa đầu tiên
Tiểu Đoàn 1 - Nhảy vào Triệu Phong
Tiểu Đoàn 1 - Đổ bộ trong ḷng địch
Tiểu Đoàn 1 PB - 20,000 đạn đại bác mỗi ngày
Tiểu Đoàn 2 - Cuộc chiến Cổ Thành Quảng Trị
Tiểu Đoàn 2 - Tái chiếm Dinh Tỉnh Trưởng & Toà Hành Chánh Quảng Trị
Tiểu Đoàn 3 & 6 - Tiến về Quảng Trị
Tiểu Đoàn 3 - Tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị
Tiểu Đoàn 3 - Dựng cờ
Tiểu Đoàn 5 - Hắc Long dậy sóng
Tiểu Đoàn 5 - Đánh trên đầu địch
Người Pháo Thủ TQLC trong cuộc chiến 1972
Pháo Binh TQLC và trận Quảng Trị
Cờ bay trên Cổ Thành Quảng Trị


1973 - 1974

Tiểu Đoàn 2 - Cửa Việt, một chiến thắng vẻ vang và ngậm ngùi
Tiểu Đoàn 3 PB - Trước khi ngưng bắn
Tiểu Đoàn 4 - Hành quân Cửa Việt
Lữ Đoàn 258 - Chiến tích sau cùng


1975

Hương lộ 555 lẻ loi
Tiểu Đoàn 7 và Lữ Đoàn 147
Lữ Đoàn 147 - Di tản chiến thuật
Tiểu Đoàn 4 - Trận đánh cuối cùng
Tiểu Đoàn 9 - Trận đánh cuối cùng
Băi biển Non Nước: Một kết thúc tức tưởi, oan nghiệt
Vị TĐT cuối cùng của Tiều Đoàn 1 Quái Điểu


Y Sĩ TQLC: Những người không thích sống lâu