MỤC LỤC

Lá thư Sóng Thần

Chào mừng

H́nh ảnh ĐH 2013 & tang lê Tướng Bùi Thế Lân

Sinh hoạt Sacramento

Sinh hoạt Bắc Cali

Sinh hoạt Houston

Sinh hoạt vùng Đông Bắc

Sinh hoạt vùng Tây Bắc

Thiếu Tướng Bùi Thế Lân

30 tháng 4 niềm đau bất tận

Tiểu Đoàn 1 và trận Phước Tân

Chiến Đoàn A với trận Đúc Cơ

Nỗi ḷng viễn khách

Ghi ơn muộn màng

Ân hận

Đại Đội 4 TĐ2 tái chiếm dinh tỉnh trưởng & toà hành chánh QT

Khăn tang mùa băo lửa

Tái chiếm Triệu Phong

Hồi ức hè 1972

Bài thơ ấy

Các biểu tượng c̣n lại

Những kỷ niệm đầu tiên

Chiến hữu

Hương Điền xưa

Nhớ Chú Cảo

Can trường Đoàn Trọng Cảo

Chiến tranh và người lính

Đại Đội 1 TĐ1 TQLC

Một thời để nhớ

Hoàng Sa nổi sống

Không quên ngày tháng cũ

Theo chân người lính Mũ Xanh

Bóng ngày qua

24 giờ ở Liên Đội Chung Sự

Niềm đau dĩ văng

Đà Nẵng những ngày cuối cùng

Thư cho những thằng chống nạng

Gấc mầu son - chả nem nhung nhớ

Mười hai tháng anh đi

Những ngày vui ở Nam Cali

Bạn xưa nay đâu rồi

Chuyến Tây du từ phố núi

Ở giữa hành tŕnh

Nợ mẹ hai tiếng yêu thương

Mai Lộc ngày tháng cũ

Chuyện phiếm

Tôi viết tên anh

Long Biên lê Tấn lợi

Lấn đào thoát ở Hoàng Sa

Vợ lính

Hai bà chị

Như tháng mây trôi

Tản mạn ĐH TQLC

Tâm sự gửi một Ch/h Nhảy Dù