Windows Vista - Trở ngại khi g chữ Việt c dấu

Ngưu Lo (Sưu tầm)

Windows XP l một loại Windows c tuổi thọ hơn cả cc loại Windows đn anh ( như Windows 2000, Windows Me ...v...v...).

Tuy loại Windows XP vốn c nhiều lỗ hổng v Hackers c thể xm nhập, mặc d những lỗ hổng đ đ được Trm, V (Patched) nhiều lần v gần đy với SP2 (Service Pack 2) nhưng cũng chưa c đủ sức trm, v được tất cả những lỗ hổng khc.

Vo cuối năm 2006, Microsoft đ cho ra đời loại Windows Vista để thay thế cho Windows XP.
Kể từ đ, hầu hết những PC bầy bn đều được ci đặt sẵn loại Windows Vista ny với nhiều khả năng chống lại sự xm nhập của nhiều loại nhu liệu khc, trong khi đ ĐA SỐ nhu liệu dng để g chữ Việt c dấu đều được coi như l những sự xm nhập "bất hợp php" vo hệ thống điều hnh Windows Vista của MicroSoft.

Bởi vậy c nhiều vị đ mua PC mới, nhưng chưa thể g chữ Việt c dấu l do những trở ngại nho nhỏ kể trn.

Ngoi ra ta cũng nn biết thm rằng đến giờ pht ny (6-24-2007), v UniKey c cấu trc khng hon ton thch hợp với Internet Explorer 7 của Windows Vista nn chng ta CHƯA thể G chữ Việt c dấu với Windows Vista được.

Hy vọng rằng cc nhm nhm VNCode 1.1 v nhm UniKey của anh Phạm-Kim-Long sẽ tm ra một cch no đ c thể thch ứng được với Windows Vista hoặc được sự chấp thuận của MS.
Tất nhin việc ny cần phải c một thời gian.

Trong khi chờ đợi cc chuyn gia giải quyết vấn đề kể trn, nếu chng ta muốn G một điện thư bằng chữ Việt c dấu, ta sẽ c hai sự chọn lựa sau:
1. G sẵn một điện thư trn MicroSoft Words rồi dng Copy v Paste vo điện thư để gửi đi.
2. Tắt đi (Turn Off) ci Protect Mode của Windows Vista.

*****
Cch g chữ Việt theo bảng m Unicode của Windows Vista,

Ta c thể sử dụng bn phm tiếng Việt của chnh Vista cung cấp bằng cch:
- Click vo [ Control Panel ]
- Chọn Regional and Language Options.
- Tại đy, trong bảng Format chọn Vietnamese ở khung Current format.
- Kế tiếp, tại bảng Keyboard and Languages,
- Click vo Changer Keyboard,
- Chọn bảng General, Add v chọn Vietnamese/ Keyboard.
- Cuối cng hy Click vo Vietnamese

Ngưu Lo (Sưu tầm)