Thắc Mắc Về Unicode, MS-Word...

Ti khng đọc được chữ Việt bằng Unicode

1. Nếu qu vị đang dng Windows 95/98/ME, qu vị cần phải Download v Install 5 loại Unicode fonts mới (Tahoma, Arial, Times New Roman, Courier v Verdana) vo my của qu vị. Vo phần Download nhu liệu v click vo Unicode fonts for Windows 95/98/ME để download vo my. Sau khi downloading, double click vo mỗi file để install vo my.
2. Coi lại phần điều chỉnh Browser.
3. Nếu step #1 v #2 đ được thực hiện nhưng vẫn khng đọc đuợc, click vo View hoặc right-mouse click | Encoding v chọn Unicode (UTF-8). Đi khi người gởi g dưới dạng Unicode (UTF-8), khng phải loại Unicode Standard nn phải Encoding qua dạng Unicode (UTF-8) mới đọc được.
4. Nếu lm cả 3 vẫn khng đọc được, th c vi vấn đề như sau:
- Mail provider của qu vị khng support Unicode.
- Người gởi forward bản văn bằng m số.
Nn vo Yahoo, Hotmail, Google... để lm một account mới (miễn ph) v lin lạc người gởi

Trở ngại khi print Email hoặc ti liệu bằng Unicode

Hầu hết cc my printer mới đều c thể print Email v ti liệu bằng Unicode. Tuy nhin với những trường hợp khng print được tiếng Việt bằng font Unicode v những chủ yếu:
- Windows 95/98/Me, dng Unicode fonts cũ.
- Cc my printer cũ khng hiểu Unicode font v tự động thay thế bằng một font khc c sẵn trong printer.
C vi cch qu vị cần phải lm:
1. Download v update printer driver mới nhất vo computer v điều chỉnh printer của qu vị.
2. Cho HP LaserJet 1100 printer: dng RAW mode.
- Click Start | Setting | Printer | (chọn printer) | Properties | Details | Spool | Setting... rồi chọn RAW nơi Spool data format
3. Cho HP LaserJet 2100 PS series: dng send font as bitmap
4. Cho HP Laser Models HP-III, HP-4M, HP-5Si : Click vo File | Print | Properties | Advances | Documents Options: Print Text as Graphics: ON
5. Cho HP Laser Model HP-5M : dng Graphic Mode: HP-GL/2 , Laser III compatible: ENABLED
6. Cho HP Laser Model HP-8000, HP-4MP : File | Print | Properties | Finishing | Details Font Settings: SEND TRUE TYPE AS BITMAP
7. Cho những printers khc:
- Dng RAW mode, nếu c.
- Thường th printer dng font Times New Roman để print thm những dấu cho chữ Việt. i khi font nầy qu cũ v khng được support.
a. Qu vị cần phải dng True Type Font để mỗi lần print như sau:
Start | Setting | Printers | (choice your printer) | Properties | Fonts | chọn "Always use True Type Fonts"
b. Cho laser postscript printer : Qu vị phải download soft font hoặc download outline font
- Qu vị c thể connect vo website http://www.fineprint.com để download new printer driver.
8. Nếu qu vị đ thử qua những steps trn v khng c kết quả, thử copy ti liệu vo MS-Word v print từ Word. Nếu khng c kết quả, xin theo step #9.
9. y l cch cuối cng v đ in được:
- Copy ti liệu qu vị muốn print, xong click vo trang nh VietUni
- Paste ti liệu vo VietUni v hon chuyển từ dạng Unicode sang VNI hoặc VIQR.
- Copy ti liệu vo MS-Word v print.
Xin xem phần hon chuyển chữ Việt sang Unicode nếu qu vị bị trở ngại.

Muốn g E-mail, MS-Word bằng tiếng Việt, cần c những điều kiện no?

Qu vị cần phải c:
- Một nhu liệu (software) để hỗ trợ phần g như VPSKeys, WinVNKey...
- Internet Explorer (IE) 5.5 hoặc Netscape 6.0 trở ln nếu dng cho E-mail.
- Unicode fonts đ c trong Windows 2000 hoặc XP. Windows 95/98/ME đang dng Unicode fonts cũ , qu vị cần phải download v install những loại fonts mới cho Windows 95/98/ME.
- Nn dng Unicode font trong Windows như Times New Roman, Arial, Courier New, Tahoma hoặc Verdana khi g chữ Việt.

Tại sao khi Reply hay Forward email, chữ trở thnh mật m loạn x ngầu?

C vi vấn đề qu vị cần phải lưu khi Reply hoặc Forward ti liệu đến người khc:
1. Nếu my hỏi qu vị như sau:
-Message will be sent by Unicode?
-Message will be sent as regular email?
Xin chọn Message will sent as regular email?
2. Nếu khng c message như trn, phần điều chỉnh khng đng. Xin xem phần "Điều chỉnh Browser".

Lưu : Nếu qu vị nhận email dưới dạng Unicode standard Western European (), khi Reply hoặc Forward phần Encoding phải l Western European (). Phải giống như người gởi, khng được thay thế bằng Encoding khc. Muốn biết người gởi g Unicode dưới dạng Encoding no? Qu vị dng right-mouse click rồi click vo Encoding.

Tại sao khi g chữ Việt trong Microsoft Word... chữ i trở thnh I?

V một số chương trnh c khả năng đổi chữ cho đng (autocorrection). Do đ khi dng nhu liệu hổ trợ tiếng Việt trong trong một số program như MS Office phải tắt cc khả năng đổi chữ. Trong MS Word xin nhấn Tools v chọn Autocorrect v tắt hết cc chọn lựa trong khung hnh ny, rồi nhấn nt OK. Trong cc nhu liệu khc cũng phải tắt tất cả cc khả năng tự động điều chỉnh chnh tả.Bị khoảng trống (space) sau mỗi chữ c dấu trong MS-Word.
Trong MS Word sau khi thực hiện Copy, Cắt v Dn (copy, cut and paste) thường bị trở ngại ny. Nghĩa l sau khi đnh dấu chữ Việt thường bị khoảng trống sau mỗi k tự. Sửa như sau: Nhấn Tools | Option - Chọn Edit - Tắt (turn off) nơi Use smart cut and paste rồi nhấn nt OKLm cch no để print bi vở trong trang web tqlcvn.net?
Trang nh tqlcvn.net được thiết dạng theo khung (frame) được chia lm hai phần ring biệt, phần mục lục v phần nội dung. Mục đch của khung l lm cho trang web trở nn dễ xem, người đọc khng cần phải bấm Back v Forward để trở về lại mục lục chnh.

Để print những bi vở trong trang web tqlcvn.net hoặc những trang web khc dng khung, qu vị lm như sau:

1. Click bất cứ nơi no trong phần nội dung.
2. Click vo File rồi chọn Print v bấm vo nt Print.

Cọp Biển