G chữ Việt bằng VNCode 

Để đp lại thắc mắc của một số bạn đ gửi cu hỏi đch danh ti về một loại Software để g e-mail bằng chữ Việt c dấu với tn l VNCode 1.0, nn xin mạn php được "Gp " như sau:

- Cc cụ Ty Phương c cu " Đường no rồi cũng dẫn tới LA M " ...
- Đy l một Phần Mềm (Software) tương tự như VietUni, VPS 4.3 ....
- Software ny được một số Cựu SV Đại Học Đalat gửi trn Web-site của họ vo khoảng đầu năm 2006 với mục đch hướng dẫn đồng bo Việt ĐỌC v G e-mail bằng Việt Ngữ c dấu.
- VietCode 1.0 ny được gửi dưới dạng Zipped File nn trng tuy nhỏ (4.3 Mega Bytes), nhưng sau khi Unzipping th c thể lớn gấp 5 lần hơn ln.
- Đối với những PC khng được bảo vệ bởi Personal FireWall Software th tương đối dễ ci đặt hơn loại cc loại Unicode khc th dụ như VPS 4.3 chẳng hạn.
- Nhưng nếu PC của bạn c Windows XP v lại c Windows Defender, Firewall v Popup Blocker th nn TURN OFF, nếu khng th chng sẽ khng chịu v coi như "bất hợp php"( Invalid 32 Bits application).

Ưu v Khuyết điểm:
Điểm bất lợi l phải dng HAI (2) ngn tay dể g dấu (tạm gọi l mn NHỊ dương chỉ)
Những Lợi điểm:
- Rất lợi cho những bạn đang xử dụng VNQR hoặc VietNet c thể tiếp tục G theo cch VIQR hay VietNet,
- Chữ hiện ra sẽ l UNICODE (ISO = International Standard Organization)
- Cch g dấu VIQR (nhị Dương-Chỉ) như sau:

' (single quote) dấu sắc
` (grave accent) dấu huyền
? (question mark) dấu hỏi
~ (tilde) dấu ng
. (full stop) dấu nặng
^ (dấu mũ trong cc chữ: , , )
+ (dấu mc trong cc chữ: ư, ơ)
( (dấu trăng trong chữ: ă )
Đ (g chữ D hai lần)
đ (g chữ d hai lần)
0 (xa dấu thanh)
\ (phm thot dấu)Th dụ: To^i la` ngu+o+`i Vie^.t Nam = Ti l người Việt Nam

Cch Download
Muốn Down load xin hy Click vo chữ VNCode 1.0 (c gạch dưới sau đy).
Click vo đy để Download ==> VNCode 1.0
(zipped file: 4.3MB)

Cch ci đặt v xử dụng:
1- Download: VN_code.zip vo một nơi no đ trong hard drive C:\ folder (th dụ như My Documents hoặc Desktop)
2 - Hy vo nơi vừa Downloaded để Unzip c file VN_Code.zip đ.
3 - Double click vo chỗ vừa Unzipped để ci đặt VNCode_b2_setup.exe
4 - Click vo chữ Start (nằm bn gc dưới bn tri Screen) ==> Click vo All Programs ==> Click vo "VNCode 1.0"
5 - Bạn sẽ nhn thấy một ICON mầu Vng c chữ VN nằm ở bn phải trong hng dưới cng6 - Đặt Pointer vo ICON đ v Right Click con chuột:

>>>> Filter Mode ON ==> Sẵn sng g NHỊ dương chỉ (VIQR)


>>>> Filter Mode OFF ==> Chỉ c thể g chữ khng dấu thi (English)Nếu Filter Mode trong vị thế ON th sẵn sng để g NHỊ dương chỉ (VIQR).
Th dụ bạn chỉ g theo NHỊ dương chỉ như sau :
To^i ddi a(n pho+? Ba('c ta.i qua'n Nha` To^i
Chữ Việt c dấu sẽ tự động hiện ra:
Ti đi ăn phở Bắc tại qun Nh Ti

Ghi ch: Cần phải tắt (turn OFF) cc softwares khc như VPS, VietUni ... torng khi xử dụng VNCode 1.0

Nếu gặp trở ngại, xin cứ hỏi tiếp, chng ta cng thảo luận để học hỏi lẫn nhau.
Thn chc qu bạn thnh cng v Happy Computing.

Cọp-Gi NKĐ