G chữ Việt bằng Nhu Liệu WinVNKey

Nhu liệu WinVNKey do hội vin v thn hữu Hội TriChlor thực hiện. WinVNKey được dng để g chữ Việt dưới mọi hnh thức. Qu vị c thể download xuống sử dụng miễn ph. Nếu gặp trở ngại, hay c những thắc mắc kỹ thuật, xin xem phần ti liệu trước. Nếu vẫn chưa giải quyết được, email về cho (trichlor@trichlor.org)

Thng thường khi người gửi viết bằng font chữ Việt no th người nhận phải c font chữ Việt đ trong my mới coi được email hoặc ti liệu. Th dụ khi người gửi viết bằng font của VNI th người nhận phải c font VNI trong my để đọc được. Khi người gửi dng font của VPS th người nhận cũng phải c font VPS để đọc được. C rất nhiều nhu liệu dng để g chữ Việt như: VPS (Hội Chuyn Gia Việt Nam), WinVNKey, VNI (VNI), Unikey, VietKey, VietCatholic... Tuy nhin ngy nay từ khi c font Unicode (font của Microsoft c trong Win98 SE, Win Me, Office 2000, Win XP ....) th người gửi c thể viết email, ti liệu... bằng font unicode v người nhận khng cần c font Việt Nam no cũng c thể đọc được. Muốn ai cũng c thể đọc được email, ti liệu... th người gửi phải dng font unicode để viết.

Lưu : Trước khi g chữ Việt, qu vị cần phải chạy nhu liệu WinVNKey.

A. Nếu qu vị chưa c nhu liệu WinVNKey, xin click vo Download WinVNKey, vo nơi Winvnkey Packages v chọn nhu liệu WinVNKey theo Windows của qu vị đang dng xuống my của qu vị v lm những việc như sau:

1. Thiết tr (install) nhu liệu vo my sau khi downloading wvnkey40-xxx.exe vo my, qu vị double-click vo n để bắt đầu phần thiết tr v lm theo phần chỉ dẫn. Khi phần thiết tr đ hon tất, qu vị c thể dng nhu liệu m khng cần phải rebooting my của qu vị.

2. Cho Windows 95/98/ME, qu vị phải download file mfc42.zip nếu my qu vị khng c file MFC42.DLL trong folder <Windows>\system32. Sau khi downloaded file mfc42.zip, dng nhu liệu Unzip để unzip file mfc42.zip vo bất cứ folder no (đề nghị cho vo folder Temp) v copy file MFC42.DLL vo <Windows>\system32. Chỉ lm một lần, trong tương lai qu vị download WinVNKey, qu vị khng cần download mfc42.zip v lm những thứ lỉnh kỉnh như trn. Ngoi ra qu vị phải download những loại Unicode fonts mới for Windows 95/98/ME như: Times New Roman, Arial, Courier New, Tahoma, hoặc/v Verdana. Click vo Download Unicode Fonts for Windows để download Unicode fonts xuống my.

Lưu : Qu vị cần phải double-click vo mỗi file sau khi downloading để thiết tr nhu liệu vo my của qu vi.

B. Chạy (Run) nhu liệu WinVNKey.

Qu vị cần phải chạy nhu liệu WinVNKey khi muốn g chữ Việt. Nếu icon của WinVNKey tự động hiện ln trong gc phải của "task bar" qu vị khng cần phải lm những phần sau đy. Chỉ lm phần #2 nếu qu vị muốn dng bản m khc.

1. Click vo Start | Programs | Vietnam v chọn WinVNKey...2. Thiết tr bản m cho Unicode như sau, xong click vo nt để minimize WinVNKey window.Sửa Bảng M: Tiếng Việt c nhiều bảng m (Charset) như VPS, VNI, VSCII, TCVN, v.v... Đy l những bảng m 8-bit. Ngoi ra cn c bảng m 16-bit Unicode. Bấm vo danh sch liệt k để chọn đng bảng m qu vị muốn sử dụng.

Lưu : Bảng m đi đi với cc phng chữ của chng. Th dụ, nếu chọn bảng m VPS, qu vị cần phải chọn phng chữ VPS trong MS Word chẳng hạn để đnh tiếng Việt. Qu vị khng thể chọn một bảng m ny để đnh với một loại phng của bảng m khc. Xin lưu điều đ.

3. Sau đ qu vị tha hồ g chữ Việt trong email, MS-Word hoặc những nhu liệu khc. Tốt nhất nn sử dụng cc font đ được ci sẵn trong Windows như: Times New Roman, Arial, Courier New, Tahoma, hoặc Verdana.

4. Ngưng nhu liệu WinVNKey bằng cch click vo X.

Si Biển