Cách Hoán-Chuyển chữ Việt bằng nhu liệu VPS

Sau khi đọc qua cách dùng Copy và Paste, hy-vọng rằng quư vị và các bạn đă thực-tập cách Copy và Paste, biết thế nào là Highlight rồi.

Điều này giúp qúy vị dễ hiểu để làm những steps trong việc hoán-chuyển một bài viết dưới bất cứ dạng chữ nào (VietNet, VNI, VIQR, Unicode_HTML, Unicode_UTF8 ....) ra bất cứ dạng chữ Việt có dấu nào mà ḿnh muốn đọc:

1. HIGHLIGHT toàn thể bài viết.
2. Click vào [ Edit ] (chữ thứ hai nằm trên hàng chữ đầu của Internet Explorer hoặc MS-Word)
3. Click vào [ Copy ], như vậy là bài của qúy vị đă nằm trong “ Clipboard” rồi.
4. Click vào Icon của VPSKEYS 4.2-RC2 hoặc cao hơn. Sẽ thấy xuất-hiện Bảng Mă của VPSKEYS như sau:5. Click vào Khung [ Hoán-Chuyển ] (nằm thứ hai, trên hàng đầu của h́nh trên)
6. Khung bên phải chữ “Từ “ nên chọn chữ [ AUTO ] để program sẽ Automatic nhận ra bài viết thuộc bất cứ dạng chữ nào.
7. Khung bên phải chữ “Sang”, Click vào [ :Unicode ] hoặc bất cứ dạng nào mà bạn muốn (Có vài dạng Unicodes, sẽ bàn đến lợi-ích của từng loại, khi có dịp sau này ...)
8. Click vào [ Hoán-chuyển Clipboard ], qúy bạn sẽ nghe thấy tiếng máy PC kêu rào rào chừng vài giây, tùy theo bài dài hay ngắn, trong khi hoán-chuyển.
9. Sau cùng đặt pointer vào khỏang trống nào đó trên MS-Word hoặc E-mail của ḿnh rồi click vào chữ [ Paste ] (Chữ Paste này có thể t́m thấy tại ít ra là 3 nơi : nằm trong chữ Edit trên hàng đầu của MS-Word, RightClick vào Mouse, hoặc Icon để Paste của E-mail.)

Ghi-chú:
1. Nên Print bài này ra để dễ theo dơi từng step.
2. Rất vui vẻ đón-nhận những thắc mắc của quư vị và các bạn nếu có.
3. Sau khi thành-thạo, nên truyền-thụ lại cho thân-hữu, và bạn bè để trước “Mua vui, và sau làm việc nghĩa”
4. Có vài cách để hoán-chuyển ví dụ như xủ-dụng VietUni software ... có vẻ hơi phức-tạp hơn một chút, sẽ bàn tới khi có dịp.

Nếu c̣n thắc mắc và ư kiến xin hăy liên lạc về địa chỉ kbc6626a@yahoo.com, chúng tôi sẵn sàng lĩnh ư và cố-gắng giải đáp.

Cọp-Già

 


Kỹ Thuật

Dùng Unicode

Gơ chữ Việt bằng VIQR hoặc VietNet
Gơ chữ Việt bằng VPS
Gơ chữ Việt bằng WinVNKey
Gơ chữ Việt bằng UniKey
Gơ chữ Việt bằng VNCode
Gơ và đọc chữ Việt trong AOL
Windows Vista - Trở ngại khi gơ chữ Việt...

Hoán Chuyển chữ Việt

Chuyển chữ Việt không dấu sang có dấu
Dùng nhu liệu VPS
Dùng nhu liệu VietUni

Thắc Mắc/Misc...

Về nhu liệu VPS
Về Unicode, MS-Word...
Điều nên biết về Cell-Phone
Điều chỉnh font cho LCD monitor
T́m-hiểu lư-thuyết về Digital Camera & Resolutions
Sự khác biệt giữa CD, DV

Mẹo vặt về Internet

Chuyển thư (email) đúng cách
Cách tạo nhóm địa chỉ email
Gửi h́nh theo E-Mail
Ngừa Adware và Spyware
Mẹo vặt về Computer & Internet
Điều chỉnh ngừa quảng cáo
Kèm h́nh và sound vào MS-Outlook
Dùng keyboard shortcuts
Đưa h́nh vào bài vở
Copy và Paste
T́m hiểu về Virus & Spyware
Môi sinh tinh thần
Điều chỉnh email trong Yahoo Groups
Cách đề pḥng khỏi bị mất Password
Cách tạo nên PDF file từ G-Mail

Windows

The worst PC disasters
Hassle-free PC
Những điều cần biết trong Windows XP
Kỹ thuật nhỏ chữa bệnh Windows XP
Windows XP Tips & Techniques
Windows washer
N-Case removal instruction

Download

VPS 
VNI 
WinVn 
UniKey
DVD Shrink (free DVD backup)
Free downloads
Free software download
RealPlayer
Microsoft Download Center
PowerPoint Viewer
TeamViewer (Remote access)