Cch hon chuyển một văn bản Việt qua bản m Unicode bằng VietUni

i lc qu vị nhận Email, Ms-Word bằng tiếng Việt dưới dạng m khc nhau m qu vị khng c nhu liệu để đọc. VIETUNI l nhu liệu gip qu vị đổi sang Unicode hay những dạng m khc m qu vị muốn. Ngoi ra, nhu liệu ny cn gip qu vị đnh chữ Việt dưới dạng m Unicode hoặc bất cứ dạng m no v c thể copy đến bất cứ email, ti liệu... Tất cả điều miễn ph.

Link to Vietuni software

Cch hon chuyển bản văn qua dạng Unicode:

1. Copy bản văn từ email hoặc những nhu liệu khc (như MS-Word....)
2. Click vo nhu liệu VietUni rồi click vo nt Xo.
3. Point cursor vo gc tri, rồi click Edit | Paste.

V dụ ti c bản văn dưới dạng m VietNet hoặc VIQR như sau:4. Click vo nt To Unicode để hon chuyển dạng m VietNet hoặc VIQR qua Unicode.Nhu liệu sẽ hon chuyển bản văn qua dạng Unicode như sau:Lưu :
1. Nếu qu vị c một bản văn dưới dạng m VNI hoặc VPS, qu vị cần phải chuyển kiểu chữ của bản văn qua kiểu chữ Times New Roman trước khi đổi sang dạng m Unicode hoặc dạng m khc. V khi người gởi họ g chữ Việt dưới dạng m VNI hoặc VPS, họ dng font VNI hoặc VPS, những loại font ny khng phải l font Unicode. Do đ, qu vị sẽ khng thể no đọc được chữ Việt.
2. Nếu qu vị khng biết bản văn được viết dưới dạng m no, qu vị chỉ cần click vo nt Nhận dạng m th qu vị sẽ thấy một mn ảnh pop-up xuất hiện v bo dạng m của bản văn ngay.

Si Biển