G v đọc chữ Việt trong AOL.

Hiện tại AOL khng support Unicode trong email của AOL. Qu vị c thể dng Internet Explorer (IE) để g v đọc chữ Việt dưới dạng Unicode một cch thoải mi.

Để g v đọc chữ Việt trong AOL qua dạng Internet Explorer (IE), qu vị c thể lm như sau:

1. Chạy nhu liệu hỗ trợ Unicode như VPS hoặc VNI....v chọn cch g l Unicode.
2. Sign In AOL như qu vị đ lm để connect vo internet.
3. Minimize AOL bằng cch click vo dấu trừ ở phần trn cng pha bn phải.

4. Double-click Internet icon (IE, Firefox, Chrome...) để vo Internet.
5. Click vo View | Encoding rồi chọn Auto-Select (chỉ lm một lần đầu).
6. Đnh www.aol.com ở nơi Address, rồi press Enter key.

- Qu vị sẽ thấy một mn ảnh Sign On của AOL xuất hiện:


7. G Screen Name v Password của AOL rồi click vo nt Sign On, qu vị sẽ thấy mn ảnh như sau:


- Click vo AOL Mail icon, sẽ c mn ảnh AOL Mailbox xuất hiện:


- By giờ, qu vị c thể click vo email no qu vị muốn đọc.

8. Để g email, qu vị click vo Write Mail icon, sẽ c mn ảnh AOL mail xuất hiện như qu vị thường dng. Sau đ, qu vị bắt đầu g chữ Việt một cch thoải mi m khng bị trở ngại như trước đ.


Lưu : Khi dng AOL qua dạng IE bằng chữ Việt dưới dạng Unicode, chữ Việt sẽ được chuyển dưới dạng Unicode-UTF8 (loại cũ). Do đ người nhận ngoi AOL account (như Hotmail, Yahoo...) cần phải Encoding qua Unicode-UTF8 mới đọc được. Khng như Hotmail, Yahoo, Outlook... được chuyển dưới dạng Unicode Standard 16 hay 32 bits.

Si Biển