Nhớ Hè Xưa

Trả lại tôi những trưa hè nóng bức
Từ trường sơn tới vùng biển năm xưa
Dẫu khói lửa chiến tranh luôn tan tóc
Nhưng trong tôi vẫn c̣n đất quê nhà

Trả lại tôi những ngày nằm chiến địa
Dẫu gian nan trong khói lửa binh đao
Nhưng tôi biết tôi làm thân lính chiến
C̣n quê hương mà tôi phải giữ ǵn

Trả lại tôi lá cờ vàng ngạo nghễ
Phất phới bay nơi có được tự do
Dù đói khổ nhưng c̣n t́nh dân tộc
Biết t́m đâu những nắng nóng trưa hè

Tôi nhớ lắm thương hoài trong tiềm thức
Nơi lớn khôn tập tễnh sống làm người
C̣n cha mẹ anh em cùng bè bạn
Ở nơi này chỉ kiếp sống ly hương

Trả lại tôi tuổi xuân tôi đă mất
Theo ḍng đời trôi chảy tận miền xa
Thân vong quốc tôi luôn nh́n quá khứ
Nỗi niềm đau một kiếp lính xa nhà…

Tuấn TT. 08-12-2018
Mùa hè nóng Cali nhớ về mùa hè nóng nơi chốn cũ…

 


Văn