Chm Khế Ngọt


 
Qu hương ơi qu hương chm khế ngọt
Tiếng gọi mời n thắm thiết lm sao
Trong qu khứ qu hương l tất cả
Tiếng thing ling tổ quốc của giống ni

Qu Hương ơi thương v vn Khế ngọt
Người phương xa v kẻ ở qu nh
Đ nếm thử chm khế kia mi vị
Hương của chanh mi nước mắt mẹ hiền

V đi lc ừ th l mi khế
Dẫu ngọt chua vẫn khế ngọt qu cha
Nhưng nếm thử th chẳng l mi khế
Chẳng dm ăn dẫu biết khế chn mi

Qu hương mnh l con đ nhỏ nhắn
Gi đong đưa thuyền tri nổi bềnh bồng
Người ly lất v chn cơm manh o
Sống từng ngy nhn khế ngọt trn cy

Qu hương ơi l con diều xanh biếc
Lướt nhẹ nhng trn mảnh đất thn yu
Bay lạc lng khng nơi no dừng bước
Bởi l diều nn v định tương lai

Qu hương ơi qu hương dng sữa mẹ
Dẫu xa nh nhưng vẫn nhớ cầu tre
Qua xm nhỏ cng nhau tro hi khế
Khế ngy xưa mi vị khế ngọt ngo

Tuấn TT.

( 10-07-2018)

 


Văn