Bên Nầy Bờ Đại Dương

Tôi đứng bên nầy bờ đại dương
Xa hoa sung túc đầy cuộc sống
Hạnh phúc mọi nơi khắp mọi nhà
Bạc tiền lễ nghĩa sống phồn vinh

Tôi đứng bên này Thái B́nh Dương
Quê nhà cũng biển liền một dải
Thương xót dân tôi quá cơ hàn
Một đời vất vả quá lầm than

Tôi đứng bên đây quả địa cầu
Nửa ṿng trái đất xa nhiều lắm
Vẫn thấy c̣n đau nát cả ḷng
Sao người dân sống vẫn lặng câm ?

Phải chi được phép thần biến hóa
Đổi biển thay bờ Thái B́nh Dương
Cho dân tôi biết theo người trước
Dẵm chân đạp bước Lư, Lê, Trần

Cuộc đời nhiều lắm trăm năm sống
Đất nước điêu tàn chẳng buồn sao?
Nếu ai cũng cúi gập đầu xuống
Mất nước lưu vong chẳng trách người

Tôi Đứng giữa trời đất bao la
Thành tâm khấn nguyện hồn sông núi
Cho dân thức tỉnh “Diên Hồng Hội”*
Để đất cha ông được trường tồn…

Tuấn TT.
Sept. 11-2018
*Hội nghị Diên Hồng
(Diên Hồng Hội Nghị của năm xưa)

 


Văn