Nhắn Tin

T́m bạn Biện Văn Hùng, TĐ8/TQLC

Tôi Phạm Hữu Phong, muốn t́m bạn Biện Văn Hùng, TĐ8/TQLC. Lúc nhỏ ở Đà Lạt, học chung trường tiểu học Trinh Vương, lớn lên học chung trường Trần Hưng Đạo. Bạn thân 4 đứa Phong, Tỵ, Cường và Hùng cùng vào TĐ8/TQLC. Lần cuối gặp nhau ở Quảng Trị vào đầu năm 1975.
Nếu bạn đọc được tin này, xin liên lạc về địa chỉ sau.

Liên lạc: Phạm Hữu Phong
Điện thoại (773) 213-4787
Email: windchill.4217@yahoo.com


T́m bạn Tr/u Trương Đ́nh Phước

Tôi là Nguyễn Văn Th́n muốn t́m bạn là:
Tr/u Trương Đ́nh Phước, Khối CTCT SĐ/ TQLC ; Quê ở Ninh Ḥa,đă qua MỸ năm 1980, nhờ Quí NT và Quí MX có biết xin liên lạc giùm.

Liên lạc: Nguyễn Văn Th́n
số điện thoại (409) 356-3132.


T́m bạn là Thiếu uư TQLC Đặng Vũ Thành

Cựu Thẩm phán Đặng Minh Khôi t́m bạn là Thiếu uư TQLC Đặng Vũ Thành (không rơ TĐ) trước 1975 cư ngụ tại Bà Hạt Q10 Saigon , tù ở K5 Cà Tum từ năm 1975-1978, sau chuyển về Hóc Môn. Hiện nay đang ở đâu hoặc có ai biết tin tức xin L/L về :

Ông Đặng Minh Khôi
Đ/T 408-836-9140
Hoặc MX Nguyễn Hữu Minh
Đ/T 408-440-6419


Có 2 người bạn thân, cần t́m và biết tin tức của hai  MX sau đây:
1. Cựu Th/tá TRẦN XUÂN BÀNG, trước ở TD6/TQLC (Thần ưng cảm tử), sau 75 mất liên lạc, hiện c̣n sống hay đă chết???
- Nếu chết (chết trong trường hợp nào? ở đâu?)
- Nếu c̣n sống th́ hiện ở đâu? xin cho biết tin về
Bà Kim Anh 281-704-6311 hoặc email <thachthao467@yahoo.com>

2. Cựu Tr/u MX ĐIỀN H̉A LỢI (chỉ biết ở TQLC nhưng không nhớ TD)
hiện ở đâu? c̣n sống hay đă chết, xin cho biết tin về
Chị Hương , điện thoại 832-741-5218 hoặc email <thachthao467@yahoo.com>

Xin chân thành cám ơn, sự giúp đở của quư vị.
Người nhắn tin thay
Phương Trương


 


 

 

 


Liên Lạc

Nhắn Tin 2014
Nhắn Tin 2013