Bào huynh của Cựu Thiếu Tá TQLC Trần Thị Huy Lễ
Bác Sĩ Trần Huy Thọ
Nguyên Cựu Trung Tá Y Sĩ Trưởng TTHL Quang Trung
Vừa từ trần ngày 6 tháng 12 năm 2018
Hưởng thọ 84 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin thành kính phân ưu cùng Thiếu Tá Trần Thị Huy Lễ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu Cực Lạc.


Thân phụ MX Vơ Phi Hùng
Cụ Vơ Văn Có
Qua đời ngày 16 tháng 10 năm 2018
tại Sài G̣n, VN
Hưởng thọ 87 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Vơ Phi Hùng và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ sớm về cơi Niết Bàn.


MX Phero Trương Công Chính, TTHL/RC
Đă được Chúa gọi về ngày 14 tháng 10 năm 2018
tại Arlington, TX
Hưởng thọ 66 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Phero sớm về nước Chúa.


MX Vincent Phạm Văn T́nh, Viễn Thám C
Đă qua đời ngày 12 tháng 10 năm 2018
Tại Bệnh Viện UCI
Hưởng thọ 69 tuổi

Tổng Hội xin chia buồn cùng chị Phạm Văn T́nh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Vincent Phạm Văn T́nh sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Nguyễn Kỳ Lân, ĐĐ5/TĐ2/TQLC
Pháp danh Quảng Phước
Từ trần ngày 11 tháng 10 năm 2018
tại Sài g̣n
Hưởng thọ 64 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Kỳ Lân sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX Nguyễn văn Thanh
TĐ2 TQLC/ Trung Tâm Huấn Luyện Rừng Cấm.
Mất ngày 02 tháng 10, 2018
tại B́nh Phước, Việt Nam.
Hưởng thọ: 85 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn với Chị Thanh cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn văn Thanh sớm về cơi Vĩnh Hằng.


Hiền thê của MX Bùi Văn Ba
bà Hoàng Thị Lucy
Pháp danh Chiêu Dung

Đă qua đời ngày 3 tháng 10 năm 2018
tại Lawrenceville, Georgia.
Hưởng thọ 65 tuổi

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng gia đ́nh MX Bùi Văn Ba và tang quyến. Nguyện cầu hương linh bà Lucy sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Em gái của BS MX Trần Hùng Hải
bà Quả Phụ Đàm Quang Đôn
Nhũ Danh Trần Thị Tú Quỳnh
Pháp Danh Đồng Minh

Đă từ trần ngày 27 tháng 9 năm 2018
Tại Garden Grove, California
Hưởng thọ 82 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính phân ưu cùng BS Trần Hùng Hải và tang quyến. Nguyện cầu hương linh bà Trần Thị Tú Quỳnh sớm về cơi Phật.


MX Gioan Baotixita Phạm Viết Ngọ
Trưởng Ban Quân Lương, Trung Tâm Huấn Luyện Rừng Cấm
Đă qua đời ngày 18 tháng 9 năm 2018
tại UCI Hospital, Orange County, California
Hưởng thọ 89 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính phân ưu cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn MX Gioan Baotixita Nguyễn Viết Ngọ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Lê Hiệp, TĐ3/PB/TQLC
Pháp Danh Nhất Tôn

Đă măn phần ngày 18 tháng 9 năm 2018
Tại UCI, Orange County, California.
Hưởng thọ 70 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Lê Hiệp và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Lê Hiệp sớm văng sanh miền Cực Lạc.


Hiền thê MX Nguyễn Văn Nhữ TĐ9/TQLC là
Bà Nguyễn Thị Gái
Pháp danh Chiếu Thiện

Đă từ trần ngày 15 tháng 9 năm 2018
tại Việt Nam
Hưởng thọ 69 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Nhữ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bà Nguyễn Thị Gái sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX Nguyễn Tấn Ràng
Đại Đội A Viễn Thám TQLC
(Houston, Texas, Hoa Kỳ)
đă từ giă gia đ́nh và đồng đội ngày 3/9/2018
Hưởng thọ 64 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chân thành phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện linh hồn chiến hữu được an nghỉ nơi miền Vĩnh Cửu.


MX Võ Văn Nhiêu
(tục danh Võ Kim Hoàng), ĐĐ2/TĐ3/TQLC thuộc Hội TQLC Houston,
sau thời gian bạo bệnh đã từ giã gia đ́nh, bạn bè và đồng đội
Ngày 25/8/2018 tại Vĩnh Long, Việt Nam
Hưởng thọ 63 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Nhiêu và tang quyến. Nguyện cầu vong linh MX Vơ Văn Nhiêu sớm về cơi vĩnh hằng.


MX Nguyễn Văn Bắc, TĐ2 Trâu Điên
Đă qua đời ngày 18 tháng 8 năm 2018
Tại Anaheim, California
Hưởng thọ 64 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Nguyễn Văn Bắc và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Văn Bắc sớm về cơi Niết Bàn.


Thân Mẫu MX Cao Hoàng Nam
(Cựu Trung Úy, SQ Trợ Y, TĐ Quân Y/TQLC)
Cụ Bà Anna-Maria TẠ THỊ TUYẾT-MAI
Sinh ngày 24/8/1929
tại Rạch-Giá, Việt-Nam
đă thất lộc ngày 11/7/2018
tại Guelph-Ontario - Canada

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Cao Hoàng Nam và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà Anna-Maria được sớm vể hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX TPB Tạ Lư Sơn
Trung đội 2, Đại Đội 2, Tiểu Đoàn 7 TQLC
Qua đời vào ngày 2 tháng 8 năm 2018
tại Thủ Đức, VN.
Hưởng thọ 65 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Tạ Lư Sơn sớm được tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX TPB Nguyễn Thới Bộ
tức Trần Văn Lùn
thuộc ĐĐ4/TĐ2/TQLC

Đă qua đời ngày 29 tháng 7 năm 2018
tại B́nh Chánh, Sàig̣n, VN
Hưởng thọ 67 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Bộ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Thới Bộ sớm về cơi Vĩnh Hằng.


Thân Mẫu của MX Lê Hiệp, TĐ3 PB/TQLC
Là Cụ bà Quả Phụ Lê Thiết
Nhũ Danh Trần Quốc Hương
Pháp Danh Nguyên Giai
Nhà Thơ Việt Nữ Hoan Châu


Đă Qua Đời ngày 8 tháng 7 năm 2018,
tại Westminster, California
Hưởng Thọ 99 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng MX Lê Hiệp và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu về miền Cực Lạc.


MX Nguyễn Phước Lộc
Đại Đội 4/TĐ 5 TQLC
Từ trần lúc 23:20, ngày 14 tháng 7 năm 2018
tại Sàig̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 65 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Phước Lộc được sớm về cơi Vĩnh Hằng.


Phu nhân MX Đoàn Lưu, TĐ7/TQLC là:

Bà Trần Thị Hường
Pháp danh Tâm Hoa


Sinh ngày 5 tháng 12 năm 1946
Mất ngày 8 tháng 7 năm 2018
tại Marseille, Pháp
Hưởng thọ 72 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Đoàn Lưu và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bà Trần Thị Hường sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Bác Sĩ MX Phạm Quang Trường
Pháp Danh Phúc Hiền

Nguyên Y Sĩ Trưởng Lữ Đoàn 147 TQLC – Bác sĩ của VA Oklahoma
Đă qua đời ngày 19 tháng 6 năm 2018
Tại California.
Hưởng Thọ 75 tuổi

Tổng Hội TQLCVN thành thật chia buồn cùng Bà Phạm Quang Trường và tang quyến. Nguyện cầu hương linh của BS MX Phạm Quang Trường được sớm về cơi Vĩnh Hằng.


Hiền Thê của MX Hồ Viết Cảnh, TĐ7, Biệt Đội Sóng Thần là:

Bà Trần Thị Yến
Vừa tạ thế vào lúc 21:55 ngày 05/30/2018 tại San Jose,
California, USA.
Hưởng thọ 65 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Hồ Viết Cảnh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Bà Trần Thị Yến sớm về Cơi Vĩnh Hằng.


Bào Huynh của MX Trần Xuân Lợi là:
MX Phao-Lô Trần Tấn Tài, ĐĐT/TĐ6/TQLC
Vừa được Chúa gọi về ngày 19 tháng 05 năm 2018,
tại thành phố Memphis,
tiểu bang Tennessee, Hoa kỳ.

Tổng Hội TQLCVN chia buồn cùng MX Trần Xuân Lợi và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn MX Phao-Lô Trần Tấn Tài sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa.


Nhạc phụ MX Phạm Sỹ Bắc
Cụ ông Đa Minh Nguyễn Đ́nh Hoạt
Qua đời ngày 14 tháng 4 năm 2018
tại Melbourne, Australia
Huởng thượng thọ 95 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Phạm Sỹ Bắc và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Ông Đa Minh sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Đại Úy Trương Công Giáo, TĐ9/TQLC
Vừa từ trần ngày 24 tháng 3 năm 2018
tại Tucson, Arizona.
Hưởng Thọ 80 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Trương Công Giáo sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Nhạc phụ của MX Nguyễn Đ́nh Ninh, TĐ7/TQLC là
Cụ Ông Nguyễn Văn Nhạn
Pháp danh Thiện Huệ

Vừa tạ thế ngày 21/3/2018
tại Việt Nam
Hưởng thượng thọ 94 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Nguyễn Đ́nh Ninh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm về cơi vĩnh hằng..


Cựu MX Th/Tá Lâm Văn Minh, Trưởng Ban 3 LĐ/147/TQLCVN
Từ trần ngày 5 tháng 3 năm 2018
Tại Sunnyvale, CA.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh Th/Tá Lâm Văn Minh sớm được tiêu diêu Cơi Vĩnh Hằng.


MX Đại Úy Trần Văn Loan, TĐ2 Trâu Điên
Từ trần ngày 12 tháng 3 năm 2018
tại San Jose, California.
Hưởng thọ 71 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Trần Văn Loan sớm về cơi Vĩnh Hằng.


MX Trung Úy Phaolô Lê Văn Đoàn, PĐT PĐ/E TĐ2PB/TQLC
Từ trần vào ngày 07 tháng 03 năm 2018
tại Việt Nam.
Hưởng thọ 73 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Phaolô sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Thân Mẫu của MX Phạm Phú Dũng, TĐ6/TQLC, tức Ca Nhạc sĩ Dzuy Linh là :
Cụ Bà Nguyễn Thị Minh Nhuần
Pháp danh Diệu Thuận
Đă mệnh chung ngày 28 tháng 02/2018 dương lịch
tại Việt Nam
Hưởng Thượng thọ 90 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh MX Phạm Phú Dũng và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về Cớ Niết Bàn.


Nhạc Phụ của MX Trần Xuân Nhàn & MX Nguyễn Minh Đức là
Cụ Ông Giuse Đinh Viết Cấn
Đă qua đời ngày 22 tháng 2 năm 2018
tại San Jose, CA
Hưởng thọ 90 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng MX Trần Xuân Nhàn, MX Nguyễn Minh Đức và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


Thân Mẫu của MX Phạm Lê Vỹ là
Cụ Bà ANNA PHẠM THỊ NINH
đă được Chúa gọi về lúc 19 giờ 15 phút ngày 13/2/2018 (nhằm ngày 28 tháng Chạp Đinh Dậu)
tại Sài G̣n.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Vỹ và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà Anna sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Hiền Thê của MX Vũ Văn Nhân là:
Bà Maria Vũ Thị Con
Đă được Chúa gọi về ngày 7 tháng 2 năm 2018
tại Oregon,Hoa Kỳ
Hưởng thọ 82 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Vũ Văn Nhân và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Maria sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


NT Thiếu Tá Nguy Van Thanh
Khóa 8 VB/ĐL
Cựu Tiểu Đoàn Trưởng TĐ1/TQLC năm 1956
măn phần ngày 2/2/2018
tại Garden Grove, Nam Cali
Hưởng đại thọ 92 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu anh linh NT Nguy Van Thanh sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Thân Mẫu của MX Trương Văn Nạc là:
Cụ Bà TRƯƠNG THỊ HUỆ
Măn phần ngày:01/02/2018 tại Sài G̣n.
Thượng thọ 98 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Trương Văn Nạc và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Thân Phụ của MX Phạm Xuân Hải
Cụ Ông Đa Minh PHẠM HẰNG
Đă được Chúa gọi về lúc 6 ǵờ 50 sáng thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2018
Tại Santa Ana, California
HƯỞNG THỌ 89 TUỔI

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Phạm Xuân Hải và Tang Quyến. Nguyện xin Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn cụ ông Đa Minh về nước Chúa.


Thương Binh Hạ Sĩ Nhất Thủy Quân Lục Chiến VNCH
MX VƠ THÀNH
Trung đội 42, Đại Đội 4, Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên
vừa măn phần ngày 25 tháng 01 năm 2018,
tại Sài G̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 76 tuổi

Tổng Hội TQLC/VN xin phân ưu cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Vơ Thành sớm tiêu diêu miền Lạc Cảnh.


Chị ruột của MX Nguyễn Trấn Quốc là:
Bà Nguyễn Thị Hảo,
Pháp Danh Diệu Tâm

vừa từ trần vào ngày 19 tháng 1 năm 2018
tại thành phố Dallas, TX
Hưởng thọ 82 tuổi.

Tổng Hội TQLC VN xin chia buồn đến MX Nguyễn Trấn Quốc cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn bà Nguyễn Thị Hảo sớm về miền cực lạc.


Cựu Thiếu Tá Nguyễn Văn Lộc
TĐP/TĐ9/TQLC
Đă từ trần ngày 5 tháng 1 năm 2018
Tại St. Petersburg, Florida
Hưởng thọ 75 tuổi

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Lê Thị Tuyết và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cựu Th/Tá Nguyễn Văn Lộc sớm được về cơi Vĩnh Hằng.

 


Vui-Buồn

Tin Vui

Tin Buồn