MX Đại Úy Trần Văn Loan, TĐ2 Trâu Điên, TQLCVN
Từ trần ngày 12 tháng 3 năm 2018
tại San Jose, California.
Hưởng thọ 71 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Trần Văn Loan sớm về cơi Vĩnh Hằng.


MX Trung Úy Phaolô Lê Văn Đoàn, PĐT PĐ/E TĐ2PB/TQLC
Từ trần vào ngày 07 tháng 03 năm 2018
tại Việt Nam.
Hưởng thọ 73 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Phaolô sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Thân Mẫu của MX Phạm Phú Dũng, TĐ6/TQLC, tức Ca Nhạc sĩ Dzuy Linh là :
Cụ Bà Nguyễn Thị Minh Nhuần
Pháp danh Diệu Thuận
Đă mệnh chung ngày 28 tháng 02/2018 dương lịch
tại Việt Nam
Hưởng Thượng thọ 90 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh MX Phạm Phú Dũng và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về Cớ Niết Bàn.


Nhạc Phụ của MX Trần Xuân Nhàn & MX Nguyễn Minh Đức là
Cụ Ông Giuse Đinh Viết Cấn
Đă qua đời ngày 22 tháng 2 năm 2018
tại San Jose, CA
Hưởng thọ 90 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng MX Trần Xuân Nhàn, MX Nguyễn Minh Đức và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


Thân Mẫu của MX Phạm Lê Vỹ là
Cụ Bà ANNA PHẠM THỊ NINH
đă được Chúa gọi về lúc 19 giờ 15 phút ngày 13/2/2018 (nhằm ngày 28 tháng Chạp Đinh Dậu)
tại Sài G̣n.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Vỹ và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà Anna sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Hiền Thê của MX Vũ Văn Nhân là:
Bà Maria Vũ Thị Con
Đă được Chúa gọi về ngày 7 tháng 2 năm 2018
tại Oregon,Hoa Kỳ
Hưởng thọ 82 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Vũ Văn Nhân và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Maria sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


NT Thiếu Tá Nguy Van Thanh
Khóa 8 VB/ĐL
Cựu Tiểu Đoàn Trưởng TĐ1/TQLC năm 1956
măn phần ngày 2/2/2018
tại Garden Grove, Nam Cali
Hưởng đại thọ 92 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu anh linh NT Nguy Van Thanh sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Thân Mẫu của MX Trương Văn Nạc là:
Cụ Bà TRƯƠNG THỊ HUỆ
Măn phần ngày:01/02/2018 tại Sài G̣n.
Thượng thọ 98 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Trương Văn Nạc và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Thân Phụ của MX Phạm Xuân Hải
Cụ Ông Đa Minh PHẠM HẰNG
Đă được Chúa gọi về lúc 6 ǵờ 50 sáng thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2018
Tại Santa Ana, California
HƯỞNG THỌ 89 TUỔI

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Phạm Xuân Hải và Tang Quyến. Nguyện xin Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn cụ ông Đa Minh về nước Chúa.


Thương Binh Hạ Sĩ Nhất Thủy Quân Lục Chiến VNCH
MX VƠ THÀNH
Trung đội 42, Đại Đội 4, Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên
vừa măn phần ngày 25 tháng 01 năm 2018,
tại Sài G̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 76 tuổi

Tổng Hội TQLC/VN xin phân ưu cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Vơ Thành sớm tiêu diêu miền Lạc Cảnh.


Chị ruột của MX Nguyễn Trấn Quốc là:
Bà Nguyễn Thị Hảo,
Pháp Danh Diệu Tâm

vừa từ trần vào ngày 19 tháng 1 năm 2018
tại thành phố Dallas, TX
Hưởng thọ 82 tuổi.

Tổng Hội TQLC VN xin chia buồn đến MX Nguyễn Trấn Quốc cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn bà Nguyễn Thị Hảo sớm về miền cực lạc.


Cựu Thiếu Tá Nguyễn Văn Lộc
TĐP/TĐ9/TQLC
Đă từ trần ngày 5 tháng 1 năm 2018
Tại St. Petersburg, Florida
Hưởng thọ 75 tuổi

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Lê Thị Tuyết và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cựu Th/Tá Nguyễn Văn Lộc sớm được về cơi Vĩnh Hằng.

 


Vui-Buồn

Tin Vui

Tin Buồn