MX TPB Giuse Thân Thế Huyên
Đă được Chúa gọi về ngày 25 tháng 1 năm 2023
Tại Việt Nam
Hưởng thọ 70 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse Thân Thế Huyên sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.


MX Trần Văn Sinh
Pháp danh Thiện Tâm

Đă mất ngày 21 tháng 1 năm 2023
Tại Việt Nam
Hưởng thọ 70 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX  Trần Văn Sinh sớm về cơi Vĩnh Hằng.


MX Lương Quang Lộc
Tiểu Đoàn 5 TQLC
Đă từ trần ngày 12 tháng 1 năm 2023
Tại San Jose, California.
Hưởng thọ 68 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh anh Lương Quang Lộc sớm về cơi Vĩnh Hằng.
 


Vui-Buồn

Tin Vui

Tin Buồn