Phu nhân NT Lâm Tài Thạnh
Ana Maria Nguyễn Thị Hồng Hoa
Đă được Chúa gọi về ngày 12 tháng 4 năm 2023
tại San Jose, Cali.
Hưởng thọ 74 tuồi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn đến NT Tây Đô và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn bà Ana Maria Nguyễn Thị Hồng Hoa sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.


Cựu Trung Úy Phạm Cữu Anh
TĐ7/TQLC
Đă ra đi ngày 4 tháng 4 năm 2023
tại Diên Khánh, Khánh Ḥa, VN
Hưởng thọ 82 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng tang quyến, Nguyện cầu hương linh MX Phạm Cữu Anh sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
 


MX Lương Văn Cường
Pháp danh Minh Đạo

Cựu Đ/U TĐ5 & TTHL/TQLC.
Tạ thế ngày 10 tháng 03 năm 2023
tại thành phố Houston, Texas.
Hưởng thọ 81 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Lương Văn Cường sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
 


MX TPB Giuse Nguyễn Cương
ĐĐ/2 TĐ/7 TQLC
Được Chúa gọi về ngày 22 tháng 03 năm 2023
tại Sài G̣n, VN.
Hưởng thọ 72 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng chị Đặng Thị Hồng và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse sớm về nước Chúa.


Đại Úy MX Nguyễn Phú Long
Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn TQLCVN
Đă từ trần vào ngày 2 tháng 3 năm 2023
tại Richmond,Virginia.
Hưởng thọ 86 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến bà quả phụ Nguyễn Phú Long và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Phú Long sớm được về cơi Vĩnh Hằng.


MX Lê Lượm
ĐĐ3/TĐ1 TQLC
vừa từ trần ngày 06/3/2023
tại Saigon, Viet Nam
Hưởng thọ 72 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Lê Lượm được an nghỉ chốn Vĩnh Hằng,


NT Trần Văn Nuôi
Pháp danh Hạnh Niệm
Trưởng Pḥng 1 Sư Đoàn TQLCVN
Vừa từ trần ngày 6 tháng 3 năm 2023
Tại Reston, Virginia
Hưởng thọ 88 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh NT Trần Văn Nuôi sớm văng sanh miền Cực Lạc.


NT Trần Xuân Quang
Cựu Tiểu Đoàn Trưởng TĐ4 Ḱnh Ngư - TQLCVN
Tiểu Khu Châu Đốc 1973-1975.
Sau thời gian dài bạo bệnh đă từ trần
ngày 27-2-2023
tại Ḥa Lạc, Quận Phú Tân, Châu Đốc, VN
Hưởng thọ 88 tuổi.

Tổng Hội TQLVN thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh NT Quang Trung sớm về cơi Vĩnh Hằng.


Hiền thê NT Trần Vệ
TRẦN THỊ NHƯ TÍCH
Pháp danh ĐỒNG THANH CHÂU
Đă qua đời ngày 31 tháng 1 năm 2023
Tại Westminster, California
Hưởng thọ 81 tuổi.

Tổng Hội TQLC thành kính chia buồn cùng NT Trần Vệ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bà Trần Thị Như Tích sớm diêu miền Cực Lạc.


Phu quân MX Trương Ngọc Phương, Pḥng Xă Hội SĐTQLC là
Pháo thủ MX Nguyễn Thành
TĐ1/PB/SĐTQLC
Pháp danh Nguyễn Đạt
Vừa từ trần ngày 30/1/2023
tại Houston, TX USA
Hưởng thọ 83 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Phương và toàn thể gia quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Thành sớm được văng sanh miền Cực Lạc.


MX Gioan Cao Văn Lâm
Đại Uư ĐĐT Đại Đội Quân Cụ SĐ/TQLC
Đă được Chúa gọi về ngày 29 tháng 1 năm 2023
tại Arlington, Texas. USA
Hưởng thọ 80 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng bà quả phụ Cao Văn Lâm và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Gioan sớm về nước Thiên Đàng.


MX TPB Giuse Thân Thế Huyên
Đă được Chúa gọi về ngày 25 tháng 1 năm 2023
Tại Việt Nam
Hưởng thọ 70 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse Thân Thế Huyên sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.


MX Trần Văn Sinh
Pháp danh Thiện Tâm

Đă mất ngày 21 tháng 1 năm 2023
Tại Việt Nam
Hưởng thọ 70 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX  Trần Văn Sinh sớm về cơi Vĩnh Hằng.


MX Lương Quang Lộc
Tiểu Đoàn 5 TQLC
Đă từ trần ngày 12 tháng 1 năm 2023
Tại San Jose, California.
Hưởng thọ 68 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh anh Lương Quang Lộc sớm về cơi Vĩnh Hằng.
 


Vui-Buồn

Tin Vui

Tin Buồn