MX Phạm Văn Hai
Đại Đội 6, Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên
Đă từ giă đồng đội ngày 10 tháng 5 năm 2022
tại Huyện Chợ Gạo, Mỹ Tho.
Hưởng thọ 82 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến bà quả phụ Phạm Văn Hai và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn MX Phạm Văn Hai sớm được yên nghĩ nơi cơi Vĩnh Hằng.
 


MX Thạch Hưng
Tiểu Đoàn 6 TQLC
Đă măn phần ngày 28 tháng 4 năm 2022
tại Elmonte, California.
Hưởng thọ 71 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Thạch Hưng sớm được tiêu diêu về cơi Niết Bàn.


NT Alberto Nguyễn Văn Cảnh
Khóa 16/TVBQGVN
Nguyên TĐT/TĐ3 & TĐ14
Đă được Chúa gọi về ngày 22 tháng 4 năm 2022
tại California
Hưởng thọ 81 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng chị Nguyễn Văn Cảnh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Alberto sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


Nhạc mẫu MX Phan Văn Đuông
Cụ Bà Quả Phụ Lê Văn Hai
Nhũ danh PHẠM THỊ TRẦM
Pháp danh Quảng Huệ Hương

Đă tạ thế ngày 18 tháng 3 năm 2022
tại Garden Grove, California.
Hưởng thọ 95 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng anh chị Phan Văn Đuông và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX TPB Nguyễn Văn Xê
ĐĐ1/ TĐ5 Hắc Long
Đă từ trần ngày18 tháng 3 năm 2022
tại Khánh Ḥa Việt Nam.
Hưởng thọ 77 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn MX Nguyễn Văn Xê sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX TPB Giuse Nguyễn An
đă được Chúa gọi về ngày 17/3/2022
tại Viêt Nam.
Hưởng thọ 68 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin gửi lời chia buồn cùng chị Lê Thị Gái và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse sớm hưởng Dung Nhan Chúa.


NT Phaolô Nguyễn Ngọc Lít
Pháo Binh SĐ/TQLCVN
Đă được Chúa gọi về ngày 15 tháng 2 năm 2022
tại El Monte, CA. USA
Hưởng thọ 85 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Phaolô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


Cụ Bà HUỲNH THỊ QUẾ
Pháp Danh Nhật Thọ

Hiền Mẫu của MX Lê Đức Học
Đại Đội Tác Chiến Điện Tử SĐ/TQLC
Từ trần ngày 10 tháng 02 năm 2022
Tại Việt Nam
Hưởng thượng thọ 99 tuổi

Tổng Hội TQLCVN chia buồn cùng MX Lê Đức Học và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Thiếu Tá Nguyễn Thế Phương
Tiểu Đoàn 1 TQLC, Tiểu Đoàn 4 TQLC
Quận Trưởng Quận Phú Ḥa, Tỉnh B́nh Dương
Đă từ trần vào ngày 31 tháng 1 năm 2022
Tại West Desmoines, Iowa.
Hưởng thọ 85 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Phấn và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Thiếu Tá Nguyễn Thế Phương sớm văng sanh về miền Cực Lạc.


Cháu Giuse Phạm Xuân Cao Nguyên
Con trai MX Phạm Xuân Nhất, PB/TQLCVN
Được Chúa gọi về ngày 15/1/2022 v́ tai nạn giao thông
Tại Việt Nam
Hưởng dương 37 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh MX Phạm Xuân Nhất. Cầu nguyện linh hồn Giuse sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Giuse Bùi Văn Được
Thuộc Hội TQLC Georgia
Đă được Chúa gọi về ngày 13 tháng 1 năm 2022
Tại Georgia, USA.
Hưởng thọ 71 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến chị Bùi Nguyên và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse sớm hưởng Dung Nhan Chúa.


MX Tôn Quỳnh Bỉnh Trực
TTHL & TĐ6 TQLCVN
Đă từ trần ngày 5 tháng 11 năm 2021
Tại Chicago, Illinois

 


 


Vui-Buồn

Tin Vui

Tin Buồn