Thân phụ MX Lê Gia Hùng
Cụ Giuse Lê Gia Sửu
Mất lúc 11 giờ sáng ngày 21 tháng 2 năm 2017
tại Sacramento
Hưởng thọ 88 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Lê Gia Hùng và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Giuse Lê Gia Sửu sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.


Thân Mẫu của MX Billy Hùng Phan
Là Cụ Bà Montgomery Huỳnh Thị Ngà
Đă từ trần ngày 4 tháng 2 năm 2017
Tại UCI Center, San Dimas, California
Hưởng Thọ 90 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Billy Hùng Phan và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Montgomery Huỳnh Thị Ngà sớm được về cơi vĩnh hằng.


Cựu Thiếu Tá MX Bùi Hữu Đức
Từ trần ngày 27 tháng 1 năm 2017
tại San Jose, CA
Hưởng thọ 76 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh NT MX Bùi Hữu Đức sớm về nơi cơi Phật.


MX Trương Văn Tuấn & MX Trần Trọng Đức, TĐ/Truyền Tin
Từ trần ngày 30/1/2017 tại Sài G̣n, Việt Nam

Tổng Hội TQLC/VN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu anh linh MX Trương Văn Tuấn & MX Trần Trọng Đức sớm về cơi Niết Bàn.


MX Lê Văn Lực, TĐ3/TQLC
Pháp danh Quảng Đại
Vừa từ trần ngày 29/1/2017 tại Sài G̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 67 tuổi

Tổng Hội TQLC/VN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu anh linh MX Lê Văn Lực sớm về cơi Niết Bàn.


MX Huỳnh Hường, TĐ2/TQLC,
Pháp danh Minh Phước
hội viên hội TQLC Sacramento, CA
đă từ trần vào thừ Ba ngày 17 tháng 1 năm 2017
tại Cali
Hưởng thọ 64 tuổi

Tổng Hội TQLC/VN xin chia buồn đến bà quả phụ MX Huỳnh Thanh Hường và tang quyến cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Huỳnh Hường sớm về cơi Vĩnh Hằng.


Hiền thê của MX Bùi Văn Học
Bà Phạm Thị Quát
Qua đời ngày 8 tháng 1 năm 2017
Tại Garden Grove, California.
Hưởng Thọ 88 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng MX Bùi Văn Học và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bà Phạm Thị Quát sớm được tiêu diêu nơi Cơi Vĩnh Hằng.


 

 


Vui-Buồn

Tin Vui

Tin Buồn