Thủy Qun Lục Chiến

Thủy Qun Lục Chiến oai hng
Bốn vng chiến thuật vẩy vng hin ngang.
Lấy thn đở đạn cho dn
Một người nằm xuống bao người đứng ln.
Thn anh sống ở chiến trường
Mẹ gi con nhỏ nhờ tay vợ hiền.
Chiến tranh tn lụn khi my
Mỗi người mỗi ngả tuỳ theo cuộc đời.
Sau cng lưu lạc xứ người
Mỗi năm hội ngộ tương phng bn nhau.
Bt thay cy sng sa trường
Chiến cng ghi lại Đặc San Sng Thần.
Ngy sau con chu lưu truyền
Sử xanh ghi nhớ cng lao anh hng.

Người Bu Trai
02-02-2004