Những Bước Chn Anh

Anh đi chinh chiến khắp nơi
Mỹ Tho, Ph Quốc, Đầm Dơi, Định Tường,
Anh đi di nắng dầm sương
Vng Bốn Chiến thuật dậm đường đ qua .

G Cng, B Rịa, Bin Ho
Ty Ninh, B R, Đức Ho, Long An
Anh đi mưa gi chẳng mng
Vng Ba Chiến thuật gian nan khng sờn .

Pleime, Ph Bổn, Qui Nhơn
Tam Quan, An Lo, Bồng Sơn, Chợ Bồng
Anh đi tro ni băng sng
Vng hai Chiến thuật cũng khng vắng chng .

Ba Gia, Quảng Ngải, Việt An
Khe Sanh, Quảng Trị, Hội An, Phong Điền
Anh đi đnh giặc triền min
Vng Một Chiến Thuật đảo đin kinh hong .

Anh đi bảo vệ giang san
Một đời lnh chiến vẻ vang tung honh
Em thương anh Lnh Mũ Xanh
Bốn vng Chiến thuật chn anh bước mn .

N. M.Chu TĐ3 Soibien
( Thn mến tặng cc chiến sĩ SĐ TQLCVN )


  

 
<BGSOUND src="buocchanvietnam.mid">