Hành khúc Thủy Quân Lục Chiến 

Thủy Quân Lục Chiến quyết tiến
Thủy Quân Lục Chiến quyết thắng
Đoàn Mũ Xanh đến đâu là tan quân thù
Lừng danh Cọp Biển chúng ta không hề lui bước
Chiến thắng khắp nơi chúng ta là Cảm Tử Quân
Đồng bào mừng vui đón chạ chiến thắng Đức Cơ
Chúng ta là trai thế hệ
Chúng ta là con đất nước
Đi đi lên đoàn Cảm Tử Quân
Một đi là quyết chiến đấu
Một đi là quyết chiến thắng
Đoàn Mũ Xanh đến đâu là yên quân thù
Lừng danh Cọp Biển chúng ta không hề lui bước
Chiến thắng khắp nơi chúng ta là Cảm Tử Quân
Ngày về ṿng hoa đón chào Chiến Sĩ Mũ Xanh