ĐOÀN CỌP BIỂN

Tiến quân lên đoàn Cọp Biển oai hùng,
Lính Mũ Xanh, đây người trai anh dũng.
Cương quyết tranh đấu không ngừng,
Đă mang danh chiến binh quật cường!
Ầm ầm đổ bộ Cà Mau,
Nào khi ta tấn công rừng Sát.
Lúc dưới sông tiến lên bờ,
Súng cầm tay đồng tâm quyết chiến,
Đánh tơi bời giặc hăm hại nơi nơi.
Quân thù phải khiếp oai danh,
Áo rằn ri chiến đấu liệt oanh 
Miền Đông qua miền Tây bát ngát.
Ta ghi chiến công người lính Mũ Xanh,
Thủy Quân Lục Chiến quyết hy sinh!
V́ dân v́ nước hiến thân ḿnh.
Chúng ta quyết tiêu diệt Cộng nô,
Cho xứng danh đoàn Thủy Quân Lục Chiến!

Enlarge the picture