Chiến-sĩ V-Danh

Mờ trong bng chiều
Một đon qun thấp thong
Ni cy rừng
Lắng tiếng nghe hnh dng
Của người Anh-hng
Lạnh lng theo trống dồn
Trn khu đồi hoang
Im trong chiều bung
Ra bin khu trong một chiều sương m u
m thầm chen khi m
Bao oan khin đang về đy với gi h
L hồn người Nam nhớ th
Khi ra đi đ quyết ch nui căm hờn
Mun lời thing cn vang
Hồn quật cường cn mang đến pht chiến thắng
Sầu hận đời lắp tan
Gươm anh-linh đ bao lần vy mu
Cn xc xy thnh, thời gian luống v tnh
Rừng trầm phai sắc
Thấp thong tn canh
Hỡi người chiến sĩ v-danh.