M ẠI HỘI TQLC/VN LẦN THỨ 54 TẠI NAM CALI - 7/6/2008