Kỷ  Niệm 53 năm Thành Lập Binh Chủng TQLC/VN tại San Jose - Cali 2007