Nghiệp Đề-Lô TQLC.

PHÚC-YÊN.

Lời người viết: Đây chỉ là một trong những rất nhiều cuộc đời Đề-Lô của các SQ Pháo thủ phục vụ Binh Chủng TQLC. V́ tự chuyện, nên nói đến “cái tôi”, kính mong quư vị lượng thứ.

SVSQ khóa 21 Trừ Bị Thủ Đức ngành Pháo Binh ra trường tháng 6 năm 1966. Chúng tôi 3 chàng Ngự Lâm Quân là: Cao khắc Minh, Nguyễn Thành, Lưu văn Phúc về tŕnh diện đơn vị thượng tuần tháng 8/1966, sau khi thụ huấn tiếp khóa học Quan Sát viên phi-cơ 6 tuần lễ.
Thời gian ấy, Lữ Đoàn TQLC có 5 Tiểu Đoàn tác-chiến và Tiểu Đoàn Pháo Binh. Hậu cứ TĐPB đặt tại trại Chương Dương, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định.

Ba chàng Chuẩn úy non nớt, như chim mới chập chững tập bay, vào trại Chương Dương hỏi thăm người Hạ sĩ quan trực nhật, gặp ngay Trung sĩ nhất Hoàng văn Thắng, ông gốc người Nùng, đi lính có lẽ lúc đó tôi mới vài tuổi. Với ông th́ cấp trên được gọi bằng cấp bậc, hay “mày, nó”, danh xưng nghe măi thành quen và hiểu, chẳng phải ông vô lễ, nhưng gốc người Nùng thường gọi như vậy.

Trung sĩ nhất Thắng đưa chúng tôi tŕnh diện Ban 1, Thượng sĩ nhất Trần văn Thông Trưởng ban, sau này mới biết, ông học khóa 10 SQTD, nhưng v́ lư do nào đó, ra trường với cấp bậc Trung sĩ. Tŕnh Sự vụ lệnh, hoàn tất thủ tục giấy tờ, Thượng sĩ Thông đưa Minh, Thành, Phúc vào tŕnh diện Đại úy Nguyễn Hồ Quỳ, Tiểu đoàn phó. Văn pḥng Tiểu đoàn phó trên lầu hai, phía bên phải. Đại úy Quỳ, xuất thân khóa 5 SQTD với cấp bậc Thiếu úy khi ra trường, dáng người cao lớn, nước da ngăm đen, người Bắc, tính cởi mở.

Chúng tôi tŕnh diện, ông đứng dậy, tiến ra bắt tay từng đứa chúng tôi, mời ngồi và hỏi han việc được huấn luyện ra sao, gia cảnh thế nào, quê quán ở đâu, sao lại t́nh nguyện về PBTQLC?...
Ông cũng cho chúng tôi biết tổng quát về cơ cấu tổ chức Tiểu Đoàn: BCH/TD, Pháo Đội Chỉ huy & Công vụ, các Ban, các Pháo Đội Tác xạ A,B,C.
Chừng gần 1 tiếng sau, Đại úy Tiểu đoàn phó ra lệnh cho Thượng sĩ nhất Thông đưa 3 đứa chúng tôi sang tŕnh diện Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng.

Vị TDT Tiểu đoàn Pháo Binh TQLC là Thiếu tá Nguyễn văn Trước, (ông có biệt hiệu: ông già râu kẽm), ông xuất thân khóa 8 SQVBDL đă từng làm TDT/ TD Pháo Binh ở Huế(TD 1 súng cối?), sau đó thuyên chuyển phục vụ trên vùng Cao nguyên “Hoàng triều cương thổ”, trước khi đảm nhận chức vụ TDT/TDPB/TQLC.
Thiếu tá TDT có gương mặt nghiêm, lạnh, cặp mắt sắc bén, ông thường vuốt sợi râu bên cằm. TDT nói ít và cho chúng tôi trở lại Ban 1/TD để chờ lệnh phân bổ về các Pháo đội tác xạ.

Tổng quát về nhân sự TDPB/TQLC vào thời đó.
-  PDCH&CV đặt dưới quyền chỉ huy của Đại úy Đoàn trọng Cảo (khóa 13 SQVBDL)
- Đại úy Nguyễn tiến Hạnh (khóa 13 SQVBDL) là PDT/PD”A 75 ly Sơn pháo”.
- Trung úy Nguyễn tấn Lộc, tự Lộc lớn(khóa 6 SQTBTD), học xong Basic course/USMC về nhận bàn giao từ Đại úy Nguyễn hữu Hạnh(khóa 5 SQTBTD) làm PDT/PD”B”. Đại úy Hữu Hạnh giải ngũ.
- PDT/PD”C” là Đại úy Trần thiện Hiệu(khóa 5 SQTBTD).
- Các SQ Pháo đội phó Pháo đội A,B,C là Trung úy Nguyễn trọng Đạt(khóa 13 SQVBDL), Trung úy Vơ đằng Phương(khóa 7 SQTBTD), Trung úy Đặng bá Đạt, tự Đạt cao (khóa 6 SQTBTD).
- Các Trung đội trưởng thuộc Pháo đội A: Trung úy nguyễn trọng Đạt kiêm nhiệm 1 Trung đội, Trung úy Đỗ kim Quang (khóa 2 SQHD Nha Trang ?).
- Các Trung đội trưởng thuộc Pháo đội B: Trung úy Vơ đằng Phương kiêm nhiệm 1 Trung đội, Trung úy Phan văn Kính(khóa 11 SQTBTD), Trung úy Nguyễn văn Tâm(khóa 12 SQTBTD).
- Các Trung đội trưởng thuộc Pháo đội C: Trung úy Lê khắc Đông(khóa 9 SQTBTD), Trung úy Phạm xuân Thanh(khóa 2 SQHD Nha Trang), Trung úy Chu trọng Ngư (khóa 1 SQHD Nha Trang).
- Ban tham-mưu BCH/TD gồm: Thương sĩ nhất Trần văn Thông,Trưởng ban 1. Chuẩn úy Trần kim Tỷ(Tỷ già), Trưởng ban 2 kiêm SQ An Ninh. Sau khi hoc xong khóa 22 SQ Căn Bản Pháo binh, trở về đơn vị đầu năm 1967, Trung úy Nguyễn vĩnh Duyệt làm SQ An ninh/TD, Chuẩn úy Trần kim Tỷ không c̣n kiêm nhiệm. Trung úy Lương xuân Lộc(khóa 8 SQTBTD), SQ Ban 3. Thượng sĩ nhất Nguyễn ngọc Lít, Trưởng ban 4. Trung úy Nguyễn minh Hoàng (khóa 12 SQTBTD), SQ Quân xa/TD.

Các SQ Đề lô thuộc các Pháo đội đa số có cấp bậc Trung úy, hay chờ quyết đinh thăng cấp gửi về(trường hợp khóa 13 và khóa 14 SQTBTD). Các SQ khóa 14 TBTD đă lần lượt giải ngũ trong năm 1966,1967.

Nhiều vị SQ Đề lô có cấp bậc Trung úy thâm niên. Điển h́nh như Trung úy Phan minh Hùng (khóa 9 SQTBTD), ông đă từng giữ chức vụ Pháo đội phó tại các đơn vị Pháo binh lục-quân, có bằng Pháo đội trưởng từ năm 1964, nhưng thời gian ấy, Trung úy Hùng vẫn khăn gói “Đề lô”. Trung úy Hà tiến Chương (khóa 2 SQHD Nha Trang). Trung úy Lê văn Xu(khóa 2 SQHD Nha Trang), Trung úy Nguyễn hữu Ngoạn(khóa 12 SQTBTD), Trung úy Trương công Thuận(khóa 13 SQTBTD), nhiều Trung úy thuộc khóa 14 SQTBTD cũng có chức vụ SQ Đề lô, như Trung úy Nhân, Trung úy Nhự…, chỉ có 2 Chuẩn úy SQ ĐềLô (khóa 20 SQTBTD), trên 3 đứa chúng tôi là Chuẩn úy Đoàn văn Khởi, Chuẩn úy Nguyễn văn Thiết.

Thấy “nghiệp Đề lô” sẽ theo chúng tôi dài dài. Tương lai 1 thày 3 tṛ ,1 máy PRC10 làm chuẩn, tha hồ ngao du 4 vùng chiến thuật và Biệt khu Thủ Đô với các đơn vị tác chiến trong và ngoài binh chủng, kể cả tăng phái làm Đề lô cho các TD Nhảy Dù, Biệt Động Quân….

Cao khắc Minh phục vụ Pháo đội B, Nguyễn Thành phục vụ Pháo đội C, Lưu văn Phúc phục vụ Pháo đội A.
Nguyễn Thành tŕnh diện PDC, lo sửa gấp quân phục để theo PDC không vận ra Đông Hà tỉnh Quảng Trị thay thế PDB về trấn ven đô.
Cao khắc Minh cũng sửa quân phục, chờ PDB từ miền Trung về Nam là đáo nhậm đơn vị hành quân.
Lưu văn Phúc tŕnh diện Đại úy Nguyễn tiến Hạnh, PDT/PDA ngay trong ngày. Đai úy Tiến Hạnh là người vui vẻ, niềm nở bắt tay, tṛ chuyện. Ông cho gọi Hạ sĩ quan tiếp liệu Pháo đội cấp phát cho tôi 3 bộ quân phục tác chiến màu sóng biển(mà tôi vẫn hằng ước ao), mùng, mền và các quân dụng cá nhân khác.
Đại úy Nguyễn tiến Hạnh cho tôi cả một tuần để sửa quân phục, hàng ngày lên văn pḥng Pháo đội hoặc ra Trung đội trú đóng ngay trong doanh trại Chương Dương (phía sau Ban Quân xa/TD).
Tuần lễ đầu tiên Lưu văn Phúc quanh quẩn trong doanh trại, mặc quận phục bộ binh, đầu đội mũ nồi xanh với phù hiệu TQLC, hay mũ lưỡi trai rằn ri, trông chẳng ra thể thống chi.

Làm quen với đơn vị, hàng ngày ở tạm trong căn nhà dành cho SQ độc thân, ăn chung với các SQ Tiểu đoàn. Pháo binh có truyền thống là : SQ nào ít thâm niên nhất sẽ lănh trách nhiệm thu nhận tiền ăn của các SQ, giao tiền chợ cho ban ẩm thực, SQ này mời TDT, TD phó và các SQ cao cấp đến Câu lạc bộ SQ dùng bữa. Thiếu tá Nguyễn văn Trước có gia đ́nh cư ngụ căn nhà thứ nhất(tính từ đầu dăy) trong khu vực dành cho các SQ sinh hoạt, ăn, nghỉ ngơi nên không ăn cơm chung với các SQ.
May mắn, Đại úy PDT can thiệp cho tôi được miễn nhiệm vụ này, viện cớ tôi chờ lên đường làm SQ Đề lô khi sửa xong quân phục.
Khoảng vài ngày sau khi tŕnh diện đơn vị, đă có 3 bộ quân phục màu sóng biển mới tinh. Thích thật !
Đại úy Nguyễn tiến Hạnh cho gọi tôi tŕnh diện tại văn pḥng Pháo đội A. Ông nói: tôi cho cậu làm Đề lô hậu cứ Tiểu đoàn 5 TQLC tại Lồ-Ồ, gần Dĩ An. Có Sự vụ lệnh người và vũ khí cá nhân. Sẽ cho cậu phương tiện đến hậu cứ TD 5. Nhận nhiệm vụ trực tiếp với Chỉ huy Hậu cứ/TD5. Ông dặn ḍ, dạy bảo những điều cần thiết cho đứa đệ tử. Xin cám ơn Đại bàng Hồng Hà(Đại úy Hạnh,PDT/PDA).

Quăng thời gian này thật sướng. Sáng gặp Sĩ Quan CHHC Tiểu đoàn 5, chào hỏi và xin phép đi(muốn đi đâu tùy ư), miễn là có mặt trước 6 giờ chiều. Cùng với Hạ sĩ nhất Nguyễn văn Cảnh và Hạ sĩ nhất Nguyễn văn Mai (hai nhân viên trong toán Đề lô) kiểm soát lại hệ thống liên lạc với Pháo Đội và Trung đội 75 ly sơn pháo đóng trong doanh trại Chương Dương.
Chỉ huy hậu cứ TD5 cho toán Đề lô một căn pḥng gần pḥng của ông, để dễ làm việc khi cần.
Thời gian ”vàng son” chưa được một tháng, có lệnh về tŕnh diện Đại úy PDT. Chuẩn úy Nguyễn văn Thiết thay thế nhiệm vụ Đề lô Hậu cứ TD 5/TQLC. Đây là lệnh của vị TDT.

Gặp Đại úy Nguyễn tiến Hạnh lúc buổi sáng, th́ buổi chiều có chuyến liên lạc từ trại Chương Dương xuống vị trí Trung đội 1/PDA( gồm 4 đại bác 75 ly ) đóng tại Bà Hom, cách Phú Lâm khoảng 10 cây số, trên đường đi Đức Ḥa. Trung đội này đặt dưới quyền chỉ huy của Trung úy Nguyễn trọng Đạt, Pháo đội phó, kiêm Trung đội trưởng.

Hai tuần lễ đầu tiên, Trung úy Đạt cho tôi ở tại vị trí Trung đội. Làm quen với những sinh hoạt hàng ngày. Ông chỉ dạy tôi làm thế nào để tṛ chuyện gây cảm t́nh với các Hạ sĩ quan và Binh sĩ. Học thêm với ông những kinh nghiệm thực tế về tác xạ. Có những điều không hẳn phải rập khuôn những điều được huấn luyện. Đại bàng Đà Lạt(Trung úy Nguyễn trọng Đạt) là ông thày dạy tôi đầu đời binh nghiệp. Tính t́nh ông rất hào phóng. Ngày nào ông cũng lái xe jeep và kêu tôi tháp tùng ra chợ Bà Hom ăn sáng, uống cà phê. Thỉnh thoảng Trung úy Đạt nói tôi: “Phúc trông coi Trung đội, tôi về qua hậu cứ, chiều tôi xuống.

Mọi việc cần th́ có Trung sĩ nhất Nguyễn văn Đó, Trung đội phó. Ban tác xạ có Trung sĩ Trần văn Trật (tên ông là Trật, nhưng tính yếu tố tác xạ chính xác lắm, không trật tí nào). Phụ tá cho Hạ sĩ quan tác xạ là Hạ sĩ nhất Huỳnh Nghiệm, anh này cũng rất giỏi, tính yếu tố nhanh, viết chữ đẹp, rơ ràng(đó là một trong những điều cần có và đủ cho một Pháo thủ phục vụ trong đài trung ương tác xạ). Các khẩu trưởng dày dạn kinh nghiệm. Họ đi lính chắc tôi c̣n là học sinh tiểu học. Trung sĩ nhất Phạm đ́nh Lư, Trung sĩ nhất Đinh văn Tắc, Trung sĩ Nguyễn văn Đuổi, Trung sĩ Nguyễn văn B́nh là những Khẩu đội trưởng. Các nhắm viên khẩu đội, tôi chỉ c̣n nhớ có Hạ sĩ Đỗ Chớ, Hạ sĩ Phan Gà.

Bắt đầu tuần lễ thứ ba kể từ ngày ra Trung đội. Trung úy Nguyễn trọng Đạt ra lệnh cho tôi nhận nhiệm vụ Đề lô. Ông nói: “ tôi giao cậu 3 nhân viên,mấy thằng em này có kinh nghiệm, cho phương tiện đưa thày tṛ sang An Lạc, làm Tiền sát cho một Đai đội1/TD1/TQLC.  Đă có sẵn Đề lô cấp TD, cậu làm Đề lô cấp Đại đội. Cần điều ǵ, cứ liên lạc hỏi tôi. Trung đội sẽ yểm trợ trực tiếp. Đi đâu nhớ xin phép Đại đội trưởng và báo cho tôi biết, đừng “dù”, họ báo cáo vắng mặt hành quân là kẹt lắm.”

Xe ngừng trước vườn cây, nơi đóng BCH Đại đội 1/TD 1/TQLC. Chúng tôi xuống xe, gọi máy báo cáo trả xe về vị trí. Thày tṛ đi bộ chừng 50 mét vào tŕnh diện Đại đội. Chúng tôi gặp ngay một Thiếu úy Trung đội trưởng, ông ta trắng trẻo, giọng Huế nhỏ nhẹ, cử chỉ thân thiện. Ông nói “ Pháo binh hả, vui khỏe không ? Tôi là Thiếu úy Tôn thất Trân, Trung đội trưởng Trung đội 1. Để tôi đưa anh và toán Đề lô vào gặp Đại úy DDT.”
DDT là Đại úy Trần văn Bi(danh hiệu Biên Ḥa), ông vui vẻ bắt tay, thăm hỏi và chỉ định nơi đóng quân cho toán Đề-lô. Nhiệm vụ của chúng tôi thời gian ấy thật nhẹ nhàng, hàng ngày theo chân các Trung Đội trưởng khi các SQ này chỉ huy Trung Đội hành quân lục soát những vùng phụ cận An-Lạc(kéo dài gần Phú-Lâm đến B́nh –Chánh).
Đại Đội phó DD1/TD1 là Trung úy Nguyễn Thừa(khóa 19 VBQGDL), ông vui tính, chơi thân với Thiếu úy Trân, nên ông cũng rất thân thiện với tôi.
Tiểu Đoàn 1 TQLC sau hơn một tháng dưỡng quân ven đô, được thay thế bằng Tiểu Đoàn 4 /TQLC.
DD4/TD4 thay DD1/TD1. Tôi có dip làm việc dưới quyền của Trung úy Trần xuân Quang, DDT/DD4/TD4. Trung úy Quang vừa học xong Basic USMC về nước, tính t́nh ông khá nóng, nhưng tốt, có điều Trung úy Quang chỉ huy đơn vị quá nghiêm, toán Đề-Lô chúng tôi theo DD4/TD4 hành quân vùng Cần -Giuộc, một binh sĩ thuộc DD4 đă để rơi khẩu súng Garant khi vượt sông này, lúc về đến vị trí đóng quân tại xă An-Lạc, Trung úy Quang đă trừng phạt người binh sĩ đó, khiến chính tôi là SQ Đề-Lô tăng phái cũng “ớn lạnh”, thời gian sau đă phục vụ lâu năm trong Binh-Chủng, tôi thường được nghe biệt hiệu “Quang bóp-cổ”, hư thực thế nào, chỉ có SQ cựu TD4 mới biết rơ. Tuần lễ sau , toán Đề-Lô Phúc Yên được xe đón từ An-Lạc về Bà-Hom, tŕnh diện BCH/TD4 để chuẩn bị hành quân trực thăng vận vào mật khu Lư văn Mạnh giải tỏa cho đơn vị bạn bị tổn thất nặng trong lúc hành quân dọc theo con kinh Bà-Tà từ Chợ Đệm về phía Long An.

TDT/TD4/TQLC là Thiếu Tá Nguyễn thành Trí. Toán Đề-Lô tŕnh diện Đại úy Đỗ đ́nh Vượng, TD phó.
SQ tham mưu TD4/TQLC thật hùng hậu, tôi đă có may mắn làm việc gần các vị: Trung úy Nguyễn đăng Ḥa, Trung úy Nguyễn văn Châu, Thiếu úy Phạm Cang…(Sau này Trung Tá Ḥa là TDT/TD1, TDT/TD8/TQLC.Thiếu Tá Nguyễn văn Châu, SQ An Ninh/TB 2/LD 258(Châu râu, khác với Trung Tá Nguyễn minh Châu, TD phó TD3 Sói Biển, bị thương và biệt phái làm Quận Trưởng Dĩ An. Thiếu Tá Phạm Cang, TDT/TD7 Hùm Xám).
Trong lúc chờ trực thăng “bốc” từng đợt, có dịp tṛ chuyện với vị Y-sĩ TD là Bác-sĩ Trần xuân Dũng. Ông vui tính, kể chuyện và b́nh luận một câu mà măi 41 năm sau tôi vẫn nhớ, khi nh́n thấy một anh chàng nghĩa quân(dân-vệ), trong toán có nhiệm vụ theo TQLC để nhận diện các cán binh Việt Cộng, anh chàng này thản nhiên tiểu tiện ngay trước mặt mọi người, Bác-sĩ Dũng nói: “này Phúc, cậu thấy không, chỉ có những lúc chờ lên trực thăng, th́ anh dân-vệ này mới dám “đứng đái” trước mặt một vị Thiếu Tá TQLC, nếu lúc khác, làm như vậy chắc khó thọ”. Giờ này, đốc-tờ Dũng ở bên trời Úc.

TD4/TQLC nhảy xuống ruộng ngập nước đến gần ngang người, đối diện với các hàng dừa nước, sát b́a làng.Hỏa lực địch dù mạnh, nhưng cũng không ngăn được những chàng Ḱnh Ngư chỉ huy bởi các Đại Đội trưởng: Đại úy Vơ Kỉnh, Trung úy Phan như Đơn, Đại úy Nguyễn thế Phương, Trung úy Trần xuân Quang cùng BCH/TD. Trung đội 75 ly Sơn pháo đă yểm trợ hiệu quả, giúp cho TD 4 dễ dàng tiến chiếm mục tiêu.
Sau cuộc hành quân 3 ngày trong vùng, TD 4/TQLC hành quân đường bộ ra đến Chợ Đệm.

Những chàng trai Mũ Xanh rời vùng hành quân, TD 3 Nhảy Dù thay thế. Toán Đề Lô Lưu văn Phúc được lệnh ở lại tăng phái TD3 Nhảy Dù. Thiếu Tá Trần quốc Lịch, TDT. Thiếu Tá Nguyễn ngọc Hạnh, TDP.Đại úy Trần hoài Châu, Trưởng ban 3.Thiếu Tá Lịch nghỉ trong căn nhà ngói rộng răi. TDP,TB 3 và các SQ khác cùng BCH/TD căng Poncho chung quanh căn nhà, dĩ nhiên toán Đề Lô chúng tôi cũng thế. Mọi việc do Thiếu Tá Hạnh và Đại úy Châu giải quyết. Chỉ có 2 vị SQ này được phép vào tŕnh Thiếu Tá Lịch.

Tháng 1 năm 1967, toán Đề-Lô Phúc Yên được lệnh chấm dứt nhiệm vụ tăng phái TD 3 Dù. Đón ghe máy đuôi tôm của dân, thày tṛ chúng tôi quá giang ra đến Chợ Đệm. Trung úy Đạt cho xe đón, lại đưa về An-Lạc. Cũng vị trí trước đây, nhưng lần này nhiệm vụ làm Đề-Lô DD 3/TD5/TQLC. DDT là Đại úy Kim, rất hiếm khi ông tiếp xúc với Đề-Lô. DD phó Thiếu úy Lê hoài Đức, các Trung đội trưởng: Thiếu úy Doăn thiện Niệm, Chuẩn úy Nguyễn văn Thành, Chuẩn úy Nguyễn văn Thiện.

Làm việc với DD 3/TD5 hơn 2 tuần. Một buổi mờ sáng, không có lệnh báo trước, mới khoảng hơn 4 giờ, xe Dogde từ hậu cứ TDPB/TQLC đến đón và đưa Chuẩn úy Phúc ra ngay phi trường Tân sơn Nhất, tháp tùng PDB không vận ra hành quân Đông Hà, Quảng Trị. Hành trang chỉ có vũ khí cá nhân , một vơng ny-lông, một mền mỏng, 3 bộ quân phục tác chiến, một mặc trên người, hai bộ trong ba-lô….Tiền gần cạn túi.

T́nh cờ gặp Vũ quang Vinh. Tôi hỏi Vinh sao lại có mặt?  Vinh nói đă thuyên chuyển từ TD 38 PB ở Biên Ḥa về PBTQLC từ tháng trước. Thế là 3 Chuẩn úy khóa 21 SQPB : Vinh, Minh, Phúc cùng với Chuẩn úy Đoàn văn Khởi, Trung úy Trương công Thuận là những toán Tiền sát viên. Trung úy Thuận cùng với Vũ quang Vinh tăng phái TD 1/TQLC. TD 5/TQLC có Minh SQ Đề Lô cạnh BCH/TD.( Đại úy Phạm Nhă,TDT). Toán Đề-Lô Phúc Yên lưu động từng DD mỗi khi DD nào đi đầu, toán Tiền sát chúng tôi được đưa tới.

Dịp này tôi lang thang qua lại 4 Đại Đội tác chiến của TD5/TQLC. Các vị DDT như : Đại úy Vơ trí Huệ, TD phó kiêm DDT/DD1. Trung úy Nguyễn văn Phán(Phu-Nhơn), DDT /DD2. Đại úy Nguyễn văn Kim,DDT/DD3. Trung úy Đỗ hữu Tùng(Thái Dương), DDT/DD4. Trung úy Cổ Tấn Tinh Châu(em),
Trưởng ban 3/TD.

Theo chân các anh chàng Hắc Long, chúng tôi đă hành quân vào Cam-Lộ, Hương Hóa, ra Cửa Việt, qua Triệu Phong, về Hải Lăng, lên Cồn Thiên, Gio-Linh, Trung-Lương, Hà-Thanh, Hà-Thượng.

Khoảng hơn 3 tháng hành quân vùng địa đầu giới-tuyến, PDB được không-vận về Sài G̣n, kéo súng về hậu-cứ, PDB có thời gian nghỉ. Riêng cá nhân tôi, ngay 2 hôm sau đă vác ba-lô tăng phái PDC để không – vận ra hành quân tại Dương-Liễu, Phù-Mỹ, B́nh-Định. PDT là Đại úy Đặng bá Đạt, thay thế Đại úy Trần thiện Hiệu, nghỉ dưỡng bệnh.
Lần này tôi làm Đề-Lô cấp DD cho TD2/TQLC. Thiếu Tá Ngô văn Định là TDT.
Bạn cùng khóa Nguyễn Thành làm việc cạnh BCH/TD. Toán TSV Phúc Yên chúng tôi hành quân theo từng DD tác chiến. Các vị DDT/TD2 lúc bấy giờ (khoảng tháng 5/1967) là: Trung úy Nguyễn kim Đễ, DDT/DD1; Trung úy Trần văn Thuật, DDT/DD2; Đại úy Đinh xuân Lăm,DDT/DD3(XLTV chức vụ TDP, v́ Đại úy Nguyễn xuân Phúc bị thương), Trung úy Trần văn Hợp, DDT/DD4; Trung úy Trần kim Đệ; DDT/DDCH. Kỷ niệm tôi khó quên, Đề-Lô cho Đại Đội 3/TD2, DDT yêu cầu tác xạ PB và muốn bắn gần tuyến, tôi đề nghị Đại úy Lăm cho “con cái” trong DD xuống hố pḥng thủ cá nhân, nón sắt, ….… v́ bắn sát tuyến sẽ có tản đạn khi chạm nổ. Không hiểu DD3 có thi hành lệnh của DDT một cách triệt để hay không? Sau một loạt đạn(6 quả), các Trung Đội trưởng/DD3/TD2 la hoảng lên “PB bắn lạc vào tuyến DD…..!”. Thiếu Tá Định cho gọi Nguyễn Thành, Ông hỏi: “SQ nào là Đề-Lô ở DD3 ?”.Nguyễn Thành biết sự việc, anh nói: “Tŕnh Thiếu Tá, SQ Đề-Lô đó là Phúc, nó cùng khóa với tôi, bảo đảm với Thiếu Tá rằng không bao giờ Phúc bắn trật, kỹ thuật tác xạ PB nó c̣n giỏi hơn tôi…”. Anh kể lại với tôi, khi tôi có dịp về vị trí PDC đóng chung với BCH/TD2.
Kiểm soát lại, chẳng ai hề hấn chi, chỉ la hoảng vậy thôi!!!

Xong cuộc hành quân tăng phái PDC. Hơn 3 tháng sau, PDC lúc về đến hậu cứ, hoàn trả Chuẩn úy Lưu văn Phúc về PDA. Lúc này Đại úy Đoàn trọng Cảo, PDT thay Đại úy Nguyễn tiến Hạnh thuyên chuyển Sư-Đoàn 18 Bộ-Binh. Trung úy Trần văn Nhẫn thay Trung úy Nguyễn trọng Đạt làm SQTX(PD phó).

Tôi được Đại úy Cảo cho nghỉ phép 2 ngày(48 giờ). Tŕnh diện PDA, chuẩn bị hành quân Rừng Sát. Các đại bác 75 ly được tháo rời, để trên các xe Dodge, PDA kéo từ Thủ Đức xuống Nhà Bè, rồi chuyển vận bằng các tàu đổ bộ LCM của Hải Quân từ Nhà Bè theo các sông Ḷng Tàu, Đồng Tranh đến Tam thôn Hiệp. Lần này tôi gặp lại TD4/TQLC. Hàng ngày cùng các DD/TD4 hành quân lục soát.Các DD tác chiến thay phiên nhau nghỉ,nhưng toán TSV Phúc Yên ngày nào cũng “lội”. Thật quá thương cho mấy “đứa em vác máy và ba-lô” theo tôi. Ḿnh đă khổ, làm đàn em khổ theo. Toán TSV do Chuẩn úy Trần văn Tỷ, được ở cạnh BCH/TD4, cũng gần ngay BCH/PDA, nên chẳng có ngày nào quần áo bị ướt hay dính śnh lầy của Đặc khu Rừng Sát.

Hơn tháng sau, TD1/TQLC hoán đổi TD4. Chúng tôi tiếp tục lội với các DD tác chiến/TD1. Đại úy Huỳnh văn Lượm đă thay Đại úy Trần văn Bi(ông giải ngũ) làm DDT/DD1. Trung úy Nguyễn văn Phán thuyên chuyển từ TD5 về giữ chức vụ DDT/DD3. Đại úy Phan công Tôn, DDT/DD2. Trung úy Nguyễn xuân Ṭng, DDT/DD4. Trung úy Quách ngọc Lâm, DDT/DDCH. Trung úy Nguyễn văn Dàng, Trưởng ban 3/TD.
Tôi lại có dịp gặp lại những vị SQ Trung Đội trưởng quen biết năm 1966. Tuy cực khổ, nhưng cũng vui.
Hết cuộc hành quân Rừng Sát, TQLC rời vùng hành quân. PDA kéo về hậu cứ. Ngay ngày hôm sau, tôi nhận lệnh từ BCH/TDPB để làm Đề-Lô TD5/TQLC tại Giồng Ông Tố.

Vùng śnh lầy ven đô này, ngày nào thày tṛ Đề -Lô chúng tôi cũng tắm “nước lợ” với các DD tác chiến TD5. Toán TSV của Chuẩn úy Đoàn văn Khởi đi cạnh BCH/TD(Khởi bị giam “lon” 1 năm, nên thăng cấp sau khóa 21 SQTB gần 6 tháng).
Toán TSV chúng tôi miệt mài “lội” hàng ngày. Khoảng 1 tháng, toán TSV Đoàn văn Khởi rút về để theo PDB hành quân Cai-Lậy, Mỹ Tho. PDA cử toán Đề-Lô khác xuống thay. Thiếu úy Trần văn Tỷ thuyên chuyển PDB trong cuộc hành quân này. Chúng tôi tiếp tục làm TSV cấp DD/TD5/TQLC.
Tháng 1/1968, mới vừa thăng cấp Thiếu úy sau 18 tháng làm Chuẩn úy. Tôi nhận lệnh về tŕnh diện Thiếu tá Nguyễn văn Trước, TDT. Ông ra lệnh tôi chuẩn bị theo chuyến liên lạc xuống Cai Lậy tŕnh Đại úy Vơ đằng Phương, PDT/PDB để thay thế nhiệm vụ của Chuẩn úy Khởi, làm Đề-Lô TD1/TQLC. Khởi vắng mặt khi TD1 bị địch tấn công trong đêm. Anh bị đưa về BTL/Lữ Đoàn TQLC tại 15 Lê Thánh Tôn thi hành kỷ luật. Lang thang từ A, sang B, đến C, về A, rồi lại xuống B. Vất vả, cực khổ mà chẳng được hưởng quyền lợi ǵ !Nghiệp Đề-Lô mà !!!

Xe liên lạc đến vị trí PDB gần quận lỵ Cai lậy khoảng gần 4 giờ chiều. Tôi tŕnh diện Đại úy Trầm hữu Phước, PD phó/PDB. (Ông có biệt danh “Đại bàng tṛn”). Tính t́nh ông không cởi mở, việc ǵ cũng ghi chép và luôn xem như rất quan trọng. Đại úy Phước ra lệnh cho tôi(Thiếu úy Lưu văn Phúc, SQ thuộc PDA tăng phái PDB), đến tŕnh diện TD1/TQLC tại vị trí hành quân. Xe GMC đưa tôi từ Quận lỵ Cai Lậy đến B́nh Phú xa khoảng 10 cây số.
Tôi vào tŕnh diện Thiếu tá Nguyễn văn Đă,TD phó TD1/TQLC. Ông vui vẻ tṛ chuyện, tôi gặp Thiếu úy Vũ quang Vinh(người bạn cùng khóa 21 Pháo thủ), Vinh đang là Đề-Lô cánh trưởng thay thế Thiếu úy Trần văn Tỷ. Xong thủ tục, Thiếu tá Đă nói Vinh đưa tôi đến gặp Đại úy Nguyễn văn Phán, DDT/DD3.

Hai hôm sau , Chiến Đoàn Bắc B́nh Vương/Lữ Đoàn TQLC do Đại Bàng Sài G̣n chỉ huy gồm :
TD1,TD2,TD4 và PDB mở cuộc hành quân vào các vùng phụ cận Quận Cai Lậy trước dịp Tết Nguyên Đán Mậu Thân 1968.
Chấm dứt 4 ngày hành quân, Chiến Đoàn kéo ra đóng dọc Quốc Lộ dưỡng quân. TD1 được ở gần Quận lỵ để bảo vệ an ninh cho đồng bào vui Xuân, ăn Tết.
Toán Tiền Sát chúng tôi cũng được hưởng quà do BCH/DD3 chia cho, tuy không đáng bao nhiêu về phương diện vật chất, nhưng cũng nói lên sự quan tâm đến thành phần Pháo Binh tăng phái của vị DDT/DD3/TD1 là Đại úy Phán(Danh hiệu Phú Nhơn).
Gần trưa sáng mùng một Tết, Đại úy Phán lên BCH/TD họp khẩn cấp. Chừng một tiếng đồng hồ sau, ông trở lại DD ra lệnh Trung úy Sự, DD phó/DD3 cho DD cấp tốc hành quân Trực thăng vận. Đại úy Phán chỉ thị toán Đề-Lô Phúc Yên lên tŕnh diện BCH/TD .
Nghiêm chỉnh chào DDT và thi hành lệnh, chúng tôi nhanh chóng thu xếp ba-lô, vũ khí cá nhân, máy truyền tin di chuyển về BCH/TD1.
Nơi đây, tôi được Trung úy Dàng, TB 3/TD cho biết sẽ ra băi bốc và TD hành quân trực thăng vận về Sài G̣n .Việt Cộng vi-phạm lệnh hưu-chiến, bất ngờ tấn công rất nhiều thành phố, tỉnh lỵ, trong đó có Sài G̣n. Chiến Đoàn Bắc B́nh Vương có lệnh phản công và giải tỏa Thủ Đô.
Bản Đồ và Đặc lệnh truyền tin được cấp phát sau. TD1/TQLC từng đợt được trực thăng vận từ Cai Lậy xuống nội-vi Bộ TTM/QLVNCH. (Trại Trần Hưng Đạo). V́ sự lầm lẫn của các phi-công HK, một Trung Đội thuộc DD3/TD1 và DDT Nguyễn văn Phán bị Chinook đổ nhầm xuống phi-trường Tam Hiệp. Ngày hôm sau, Phu-Nhơn đă khéo léo và can đảm điều-động, hướng dẫn Trung Đội này về nhập chung với TD1 tại G̣-Vấp để kịp thời tham-gia hành quân giải tỏa.

TD1/TQLC được SÀI G̉N điều động trong nhiệm vụ phản công và giải tỏa từ Ngă Năm G̣-Vấp lên đến Xóm Mới. Mục tiêu chính là chiếm lại, hoặc giải tỏa áp lực địch các BCH Thiết Giáp, Quân Cụ, Pháo Binh, doanh trại TD 61 Pháo Binh, cư xá Trương quảng Tuân. Hỏa lực Pháo Binh yểm trợ do BTL/BKTD cung cấp từ vị trí Pháo Đội đóng trong phi trường TSN.
Đại úy Phan công Tôn, DDT/DD2 bị thương tại Cai Lậy, DD2 do DD phó Thiếu úy Bùi phúc Lộc xử lư.

Lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ Đề-Lô cánh trưởng. Chẳng được tṛn 2 ngày, toán TSV chúng tôi lại được điều động lên DD1, và bắn theo lệnh của Đại úy Huỳnh văn Lượm (Long-Lễ). Tôi đă xin tác xạ “chuẩn định chính xác” triệt hạ từng MT là những ổ súng cộng đồng của VC ngay trong các lô-cốt trên đường dẫn vào BCH/PB/QLVNCH.
Chiếm xong BCH/PB và giải tỏa áp lực địch cho doanh trại TD 61 PB. Toán Đề Lô được chuyển giao cho DD2 để phản công địch đang chiếm cư xá Trương quảng Tuân. Cũng “chuẩn định chính xác”, PB đă góp phần vào chiến thắng chung của TD1 nói riêng và Chiến Đoàn Bắc B́nh Vương/TQLC nói chung trong chiến trận giải tỏa Thủ Đô.

TD1/TQLC được lệnh rời vùng hành quân, bàn giao trách nhiệm tảo thanh địch cho quân bạn, TD1 về hậu cứ(Trại Phạm khắc Dật). Hoàn trả 2 toán TSV/PB về đơn vị. Lúc này PDB đă có mặt tại Trại Chương Dương từ mấy ngày trước, khi trực thăng vận từ Cai Lậy về thẳng Thủ Đức, xong kéo bộ về hậu cứ chờ lệnh hành quân.

Tưởng rằng được chấm dứt nhiệm vụ tăng phái, tôi muốn về thăm cha mẹ và các em. Gia đ́nh tôi chỉ cách Trại Chương Dương khoảng 5 cây số. Tôi cũng muốn xin mẹ tôi ít tiền, v́ hiện lúc ấy, tiền đă hết, mượn Ban Quân lương/TD không được TDT chấp thuận. Đành chịu trận. Tôi vẫn tiếp tục tăng phái PDB. Hai ngày sau(không nhớ rơ ngày tháng), PDB trong đó có tôi, di chuyển từ Thủ Đức lên Phi Trường TSN, không vận ra Phi Trường Phú Bài(Huế) để hành quân giải tỏa Cố Đô.

Những trận đánh trong thành phố ác liệt, nguy hiểm như thế nào, quư vị đă được đọc “Huế và tôi” do Phu-Nhơn viết. Tôi chỉ xin thưa rằng trong cuộc chiến đó, toán Đề-Lô Phúc Yên luôn luôn ở tuyến đầu với các Trung đội trưởng(sau này các vị Trung Đội trưởng ấy đều là những TDT hay TD Phó lừng danh trong Binh chủng), bắn PB triệt hạ từng ổ kháng cự của địch,ngay cả lúc DD3/TD1 chiếm Cột Cờ Phú vân Lâu, cũng có sự góp chút ít công lao của toán TSV Phúc Yên. Trong trận này, chúng tôi đă mất ¼ quân số. Nghĩa là 4 thày tṛ, th́ người binh sĩ mang máy truyền tin đă tử trận, cả toán xém chết mấy lần! Xong trận chiến, người bạn cùng khóa 21 Pháo Thủ của tôi là Thiếu úy Vũ quang Vinh được vinh thăng Trung úy, v́ anh là Đề -Lô cạnh BCH/TD1/TQLC, c̣n tôi Đề -Lô cấp Đại Đội, hơn nữa chỉ là SQ tăng phái cho PDB nên rút cuộc “ tay không”. May sao Đại úy Phán đề nghị TD1 chia cho cá nhân tôi “ngôi sao vàng”(tuyên dương trước Quân Đoàn), và 1 binh sĩ của tôi được “ngôi sao bạc”. Thành thật cám ơn sự quân tâm của Đại Bàng Phu-Nhơn đối với Đề-Lô.

Chiến Đoàn A/TQLC trong đó có TD1 c̣n tiếp tục hành quân vùng Huế, Thừa Thiên đến cuối tháng 3 năm 1968 trở về Sài G̣n. Nhiệm vụ”Giải tỏa Thủ Đô” đợt nh́.
Đại úy TD Phó Nguyễn hồ Quỳ đón PDB tại Phi trường, Ông hỏi SQ khác “Thiếu úy Phúc đâu?”. Họ nói “nó đi chuyến phi cơ sau”.
Đại úy Quỳ chờ đón và bắt tay tôi thật chặt. Ông bảo tôi lên xe. Quay sang người tài xế(HS nhất Nhự),
Ông nói: “về Thủ Đức”. Trên xe, Đại úy Quỳ thăm hỏi và an-ủi tôi bằng những lời rất ân-cần. Gần đến ngă tư Xa lộ Thủ Đức-Biên Ḥa, Đại úy TD phó bảo tài xế lái vào Chợ Nhỏ, nơi gia đ́nh cha mẹ và các em tôi cư ngụ. Xe dừng trước ngơ, ông bước xuống và nói “tôi cho cậu nghỉ phép 7 ngày, TD có cho người vào gọi, cứ nói là Đại úy TD phó cho nghỉ phép hành quân”. Tôi nghiêm chỉnh chào và cám ơn sự quan tâm đến thuộc cấp của người chỉ huy. Xe quay đầu hướng ra Xa lộ. Tôi vác Ba-lô, đeo súng thong thả đi bộ về nhà. Mẹ tôi khóc v́ mừng đứa con trai sống sót sau nhiều chiến trận chẳng thư từ, tin tức.

Nghỉ được 2 ngày, Thiếu Tá Nguyễn văn Trước, TDT/TDPB cử Thiếu úy Trần kim Tỷ(Tỷ già), Trưởng ban 2/TD vào gặp tôi. Ông Tỷ nói “Ông già kêu mi ra tŕnh diện”. Tôi từ chối và lập lại những lời mà vị TD phó căn dặn.
Thiếu úy Tỷ ra TD. Ngay buổi chiều, ông vào nữa, lần này ông nói “Phúc ơi, nếu mi không ra tŕnh diện TDT, th́ tao và mi đều khó sống với ông già ?!”. Cha mẹ tôi khuyên tôi nên ra đơn vị. Mẹ tôi dúi cho tôi một ngàn đồng, bà bảo tôi “Giữ ǵn sức khỏe nghe con”.
Tŕnh diện Thiếu Tá Trước, ông không thèm nói một câu. Ông bấm chuông, gọi Thương sĩ Thông(Trưởng ban 1/TD). Ông ra lệnh “Hoàn trả Thiếu úy Lưu văn Phúc về PDA”. Tôi chào TDT, bước theo Thượng sĩ Thông, chờ nhận Sự vụ lệnh.
Xuống thang lầu, băng qua sân cờ, đến văn pḥng PDA, gặp ngay xe của Đại úy Quỳ từ BTL/LD về hậu cứ TD. Tôi đưa tay chào, TD phó bảo dừng xe, Ông bước xuống bắt tay tôi và hỏi: “cậu ra TD làm ǵ?”.
Tôi thành thật tŕnh bày sự việc. Ông không nói, lầm lũi đi lên lầu hai của BCH/TD gặp TDT. Sau này tôi hiểu rằng “TD Phó rất quan tâm đến các SQ nào bị trù, bị đ́ vô cớ. Cá nhân tôi chỉ là một trong nhiều trường hợp đă xảy ra “.
Ngày hôm sau, Trung úy Nguyễn trọng Đạt, Trưởng ban 3/TD nói tôi “Cậu nên nói văn pḥng trưởng PDA tŕnh Đại úy Cảo(PDT/PDA) cho phương tiện đón ra hành quân th́ tốt hơn…”.
Tôi nghe lời, yêu cầu Thượng sĩ Kim Rết, Văn pḥng trưởng PDA lo phương tiện cho tôi ra PD tŕnh diện Đại úy PDT.
Vào thời điểm này, tôi gặp Thiếu úy Đào văn Cam, bạn cùng khóa mới thuyên chuyển từ SD 1 Bộ Binh về TQLC. Anh chàng đang “tà-tà rong chơi” tại hậu-cứ, không một ngày Đề-Lô TQLC.

PDA chia ra 3 vị trí khác nhau, một Trung Đội và BCH/PD đóng tại chân cầu Sài G̣n, một Trung Đội đóng trong trại Nguyễn văn Nho( Trung úy Trần văn Nhẫn, SQTX kiêm Trung Đội trưởng), một Trung Đội đóng trong trại Chương Dương(Trung úy Đỗ kim Quang là Trung Đội trưởng).
Tŕnh diện Đại úy Cảo, ông cho tôi tạm nghỉ một hai ngày, sau đó cho phương tiện đến Bà Hom thay thế Trung úy Lê văn Xu làm Đề Lô cho TD 6/TQLC. Thành phần cấp chỉ huy TD6 lúc bấy giờ: Thiếu tá Phạm văn Chung,TDT. Đại úy Trần văn Hiển, TD phó. Đại úy Thụy, DDT/DDCH&CV. DDT các DD tác chiến là Đại úy Nguyễn đ́nh Thủy, Đại úy Lê văn Cưu, Trung úy Lê văn Huyền, Trung úy Nguyễn tường Huy . Không nhớ tên vị SQ Trưởng ban 3/TD6, v́ lúc đó tôi giữ nhiệm vụ Đề -Lô cấp Đại Đội, không có dịp làm việc gần BCH/TD6.

Chưa được 1 tháng hành quân vùng Bà Hom, Vĩnh Hạnh, Vĩnh Lộc…Tôi được lệnh rời vùng trách nhiệm hành quân của TD6, xe đưa tôi đến tŕnh diện BCH/TD1/TQLC đóng tại ngă tư B́nh Ḥa. Gặp lại anh em cùng sống chết nơi chiến trường thành phố Huế, cũng vui vui. Tôi tiếp tục làm Đề-Lô cấp Đại Đội, theo chân các chàng Quái Điểu hành quân lục soát vùng Đồng Ông Cộ, khu vực hồ tắm Li-Đô, ngă ba Cây Thị…..

Tham dự những trận đánh cầu Băng-Ky, xưởng cưa Đức Lan, hăng Saky mền…Tuy là ngay sát ven đô, nhưng nguy hiểm khôn cùng. Cũng xém chết cùng các DDT thuộc TD1 mấy lần. Việt Cộng theo con đường giáp giới B́nh Dương, xâm nhập và chiếm những trọng điểm, chúng cố thủ, TQLC phải đánh bật chúng từng khu phố, từng xóm. Tránh thiệt hại cho dân chúng, nên chỉ xử dụng PB khi thật cần thiết.Luôn luôn bắn thật chính xác, thật gần quân bạn.. Có một kỷ niệm mà tôi nhớ măi, đó là sự đầu hàng tập thể của hơn 100 cán binh CS tại mặt trận Đồng Ông Cộ, trong đó có cả nhạc sĩ văn công CS là Đoàn Chính(con nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, nổi tiếng với “Gửi gió cho mây ngàn bay…”).

TD1 rời vùng hành quân, toán Đề Lô Phúc Yên đươc bàn giao cho TD3 Sói Biển. Nhiệm vụ TD3 trấn thủ cầu B́nh Lợi và các vùng phụ cận, hàng ngày hành quân lục soát vùng ven đô, śnh lầy, nhiều cây ô-rô, dứa dại, dừa nước…Ngày nào cũng tắm sông, ngày nào quần áo cũng ướt, v́ Đại Đội nào đến phiên “lội”, th́ toán Đề-Lô Phúc Yên được tăng phái đến. Thời gian này, BCH/TD3 Sói Biển đóng ngay trong trại Mă B́nh Phước, gần cầu B́nh Lợi, Thiếu tá Nguyễn năng Bảo, TDT. Nơi đây, một Đại Đội trưởng/TD3 đă nằm xuống, ông đă đền nợ nước, ông có tên gọi là HÙNG, nên khi sống, ông chiến đấu rất anh hùng, chỉ huy rất hào-hùng, và v́ anh hùng nên ông đă làm kiếp người HÙNG. Bạn ông là Nhạc sĩ Trần thiện Thanh đă khóc ông với nhạc phẩm “Rừng lá thấp”. Đại úy Nguyễn kim Tiền, một vị DDT khác của TD3 Sói Biển, cũng là người bạn cùng khóa 12 SQTBTD với ông, cũng đă khóc ông với bài viết đăng trong DSST “Người bỏ cuộc chơi”. Bây giờ hai người chiến sĩ anh hùng, một nhạc sĩ tài hoa đang xum họp nơi một tinh-cầu nào đó. Thân phận con người !!!

Lữ Đoàn TQLC có 6 TD tác chiến, tôi có hân hạnh phục vụ cả 6 TD. Đủ cho một nghiệp Đề-Lô TQLC.

Đến tháng 6/1968, Đại úy Cảo cho thay thế tôi bằng Thiếu úy Lâm quốc Vân(khóa 22 SQ Pháo thủ). Tôi về tŕnh diện ông tại vị trí BCH/PDA. Đại úy Cảo ra khẩu lệnh cho tôi tạm thời làm Trung Đội trưởng Trung Đội 1/PDA. (Sau này tôi hiểu rằng “Nếu Đại úy Cảo làm văn thư đề nghị cho tôi chính thức giữ chức vụ Trung Đội trưởng, Thiếu tá TDT sẽ không chấp thuận, và tôi lại có cơ hội được rút từ PDA đi tăng phái cho các PDB hoặc PDC.”)

Nghiệp Đề-Lô của tôi chấm dứt, v́ chẳng lâu lắm, chỉ một tháng sau, 18 SQ Pháo thủ khóa 26 thuyên chuyển về TDPB/TQLC . Mỗi PD có 6 tân SQ, họ đă thay thế các khóa 20, 21 và 22 làm nhiệm vụ Sĩ Quan Tiền Sát viên Pháo Binh cho các đơn vị tác chiến TQLC. Các khóa 20, 21, 22, 23 làm SQLL các Chiến Đoàn, hoặc SQ Trung Đội trưởng. Cũng xin được tŕnh bày thêm, một SQPB từ lúc ra trường đến lúc được giao nhiệm vụ Trung Đội trưởng, phải trải qua thời gian dài Đề-Lô, ít có trường hợp ngoại lệ.

Thành thật kính cám ơn cố Thiếu Tá Nguyễn Hồ Quỳ, Trung Tá Đoàn trọng Cảo, Thiếu Tá Nguyễn trọng Đạt. Sự ưu ái và quan tâm của quư Niên Trưởng, tôi xin ghi nhớ măi. Cũng chính v́ ân t́nh ấy, khi tôi măn những khóa học USMC và US Artillery từ HK trở về nước, Thiếu Tá Quỳ TDT/TD2PB/TQLC đă từ trần v́ bạo bệnh. Thiếu Tá Đoàn trọng Cảo là TDT/TD1PB/TQLC, tôi t́nh nguyện trở lại phục vụ dưới quyền của Thiếu Tá Cảo vào ngày 29 tháng 10 năm 1970. Tôi đă tự đánh mất những cơ-hội tiến thân, nh́n các bạn cùng khóa, các SQ khóa sau lần lượt đảm nhận chức vụ PDT. C̣n tôi tiến đến chức vụ SQ Liên Lạc Lữ Đoàn 258 và LD 369/TQLC trong tất cả các cuộc hành quân thời gian cuối năm 1970 đến khi Hiệp Định Paris có hiệu lực (28/01/1973 ?).

Đại úy Lương xuân Lộc đă gọi nhiệm vụ này là : “Đề-Lô Cao-Cấp”. Cũng nghiệp Đề-Lô.
Viết xong tại thành phố mưa bay Seattle, WA ngày mùng 2 tết Đinh Hợi 19/2/2007.
Phúc Yên/Lôi Hỏa B.


MỤC LỤC

Lá thư Tổng Hội

Bên lề ĐH TQLC/VN năm 2006 tại Seattle

Liên hội Ái Hữu TQLC/VN Úc Châu

TQLC/VN Georgia

TQLC/VN Houston

TQLC/VN Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ

Cố Trung Tá Lê Như Hùng

Vĩnh biệt người lính già vùng giới tuyến

NT Nguyễn Xuân Phúc và TĐ2 Trâu Điên

Thực chất cuộc chiến 1955-1975 tại Việt Nam

Sự thật về cái chết của Thiếu Tá Trần Văn Hợp

Trên đôi nạng gỗ

Năm nay về Georgia

Hành phương nam

Một ṿng thăm viếng

Những hoàn cảnh nghiệt ngả

Sóng thần trên Cổ Thành

Lối cũ ta về

Quái Điểu Melbourne hội ngộ

Nhạc chủ đề về người lính

Hầm trú bí mật của nội các Mỹ

Người tù về từ Yên Bái

Buồn vui đời cải tạo

Nghiệp Đề-Lô

Ngày tháng tiều phu

Xa tít mù khơi

Hẹn gặp nhau ở Atlanta

Một Tiểu Đội TQLC

Đời vắng em rồi

Kỷ niệm với NQN Lê Ngọc Ánh

The Vietnamese Marine Corps

Thân phận người lính găy súng

Kỷ niệm buồn bừng dậy trong tôi

Bút kư quân trường

Liêu bêu vào đời

Những người lính trận

Niềm tin cho TPB

Tạ t́nh

Trả lại tôi một ngày (nhạc)

Hai người bạn

Bút kư quân trường

Gở rối tơ ḷng

Kiêu hảnh nơi người

Tháng 7 mưa ngâu

Vài điều cần nói

Quê hương tôi (nhạc)

Quê Ngoại

Đời TQLC không già ...

Mơ về Hậu Nghĩa

Nếu tôi về

Nhớ về anh

Viết cho người anh MX

Vẫn như ngày nào

Danh sách TPB TQLC nhận quà xuân Đính Hợi

Danh sách TPB TQLC nhận quà nhân kỷ niệm 52 năm thành lập BC/TQLC

Danh sách yểm trợ TPB xuân Đinh Hợi

Danh sách yểm trợ ĐSST 2007

Quỹ điều hành Tổng Hội

Báo cáo tài chánh

Lượm lặt